Klager norsk oljeboring til europeisk domstol

Nå klages norsk oljeboring i Barentshavet til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Miljøvernerne mener at det strider med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for ny oljeboring midt i en klimakrise.

Tusenvis av ungdommer, jurister og miljøengasjerte rundt om i landet har satt fokus på norsk olje gjennom klimasøksmålet.

Etter tre runder i rettssystemet landet Høyesterett på at staten ikke brøt Grunnloven da de åpnet nye områder for oljeboring i Barentshavet.

Nå har debatten om norsk olje fått en ny oppsving etter IEA-rapporten.

Tirsdag morgen vil Natur og Ungdom, Greenpeace og unge klimaaktivister presentere neste steg for klimasøksmålet på Eidsvoll plass i Oslo.

Tar saken til Strasbourg

De unge aktivistene og miljøorganisasjonene mener at dommen var feil. Videre mener de at retten ikke tok nok hensyn til konsekvensene av klimaendringene for barn og unge.

Derfor tas saken nå til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og håper de vil konkludere med at en ny, norsk olje bryter med menneskerettighetene.

En av de unge klimaaktivistene, Gina Gylver, sier at den norske staten gambler med fremtiden hennes når de åpner nye områder for klimaskadelig oljeboring.

– Dette er nok et tilfelle av en oljetørst stat som overlater konsekvensene av global oppvarming til dagens unge og fremtidige generasjoner, sier hun.

Truer tradisjon

Miljøvernene mener at ny oljeboring bryter med menneskerettighetskonvensjonen artikkel 2 og 8, som handler om retten til liv og privatliv.

Lasse Eriksen Bjørn som er en av aktivistene, frykter konsekvensene som klimaendringene vil ha på liv og fremtid.

– Min samiske kultur er nært knyttet til bruken av naturen, og fiske er helt avgjørende. For at vi skal kunne fortsette tradisjonell høsting av havene, må havene være sunne, sier han.