STRØM: Regjeringen vil endre ordningen for betaling av strøm. Foto: Audun Braastad/NTB
STRØM: Regjeringen vil endre ordningen for betaling av strøm. Foto: Audun Braastad/NTB

Hardt ut mot ny strømordning: – Vil straffe forbrukerne

Regjeringen vil belønne smart strømbruk og straffe de som bruker mye strøm samtidig. Huseierne mener regjeringens plan slår negativt ut for de ressurssvake og de med energisparende tiltak.

De siste årene har effektbruken (samtidig bruk av strøm) økt i Norge. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet og utbygging av strømnettet. Regjeringen ønsker derfor fra 1. januar 2022 å innføre effektbaserte tariffer.

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Sverre Saabye / TV 2
Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Denne forskriftsendringen kan gjøre kundene mer oppmerksomme på hvordan samtidig bruk av strøm påvirker kostnadene i strømnettet. Dersom nettselskapene kommuniserer dette til kundene på en god måte, kan vi oppnå endret atferd som igjen kan redusere behovet for nettutbygging fremover, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Med mindre behov for at kapasiteten økes, skal forbrukerne slippe å betale dyrt for utbygging av strømnettet.

Den nye strømordningen

Endringen innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100 000 kWh skal betale nettleie basert på effektbruk, slik at kunder med et stort effektbehov vil få et høyere fastledd i nettleie enn kunder med lavt effektbehov.

Hvordan fastleddet skal fastsettes er opp til nettselskapene, og kan for eksempel baseres på kundens høyeste målte forbrukstopp i forrige periode eller kundens sikringsstørrelse.

Kunder med årlig forbruk over 100 000 kWh kan fortsatt ha et eget effektledd i nettleien som i dag. Det variable energileddet i nettleien kan for alle kunder i distribusjonsnettet ha et påslag når nettet er høyt belastet.

Kilde: Regjeringen

– Vil straffe forbrukerne

Men den nye ordningen faller ikke i god jord hos Huseierne, som mener prisendringene ikke vil være nok til en atferdsendring hos forbrukerne, basert på tidligere studier.

– Den vil straffe forbrukerne framfor å gi kunnskap om hvordan de skal spare strøm. Folk er vant til at strøm er så enkelt som kilowatt timer, hvor de sparer strøm og penger ved å bruke mindre strøm. Med omleggingen blir det dyrere når man bruker mye samtidig, samtidig som man svekker insentivene for å spare strøm, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne, til TV 2.

TV 2 har spurt Olje- og energidepartementet om hva slags kunnskap som ligger til grunn for antagelsen om at små prisendringer vil endre atferden hos nordmenn.

Statssekretær Tony C. Tiller (H) svarer med at den nye forskriften er lagt opp til å belønne smart strømbruk.

Statssekretær Tony C. Tiller (H) i Olje- og energidepartementet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
Statssekretær Tony C. Tiller (H) i Olje- og energidepartementet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– God og tydelig kommunikasjon fra nettselskapene vil være viktig. Det finnes enkle grep de fleste kan bidra med, for eksempel passe på at elbilen lades om kvelden og natten og ikke på ettermiddagen når mange kommer hjem fra jobb. Effekttariffene kan gi en gulrot til å endre strømvaner og til å ta i bruk smarte automatiske løsninger, sier Tiller.

– Vet for lite

Huseierne er skuffet over at regjeringen valgte å vedta ny nettleieforskrift nå.

– Vi har alle samme mål om bedre utnyttelse av strømnettet, men vi er svært skuffet over at verken NVE, departementet eller regjeringen tar seg tid til å vente på dokumentasjonen som bør ligge i bunn før man endrer hele nettleiestrukturen, sier Öberg.

Hun peker på at forbrukerne har betalt dyrt for smarte strømmålere, og at det nå jobbes hardt med piloter og utprøving av nye nettleiemodeller over hele landet.

– Det er vanskelig å skjønne hvorfor man bruker mye ressurser på dette hvis man ikke har tid til å vente på den viktige kunnskapen som pilotene gir. Per nå vet vi altfor lite om hvilken prismodell og hvilke prissignaler som vil fungere for å endre forbrukernes atferd, sier Öberg.

Til dette svarer statssekretær Tiller at effektbaserte tariffer er godt utredet gjennom flere høringer og at enkelte nettselskap allerede har innført slike tariffer.

– Fristen for nettselskapene til å innføre effektbaserte tariffer er 1. januar 2022, slik at de har nok tid til å gjennomføre endringer og informere kundene, sier Tilller.

– Mindre lønnsomt å spare strøm

I forskriften står det at kunder som bruker mye effekt til oppvarming og effektkrevende apparater, som varmtvannstanker og elbillader, vil kunne få noe høyere nettleie enn i dag dersom de ikke tilpasser forbruket sitt.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne. Foto: Huseierne
Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne. Foto: Huseierne

Den nye modellen innebærer at en større del av strømregningen vil være fast, med andre ord mer uavhengig av strømforbruket. Öberg sier dette betyr at det blir mindre lønnsomt å spare på strømmen, noe hun mener sender uheldige signaler.

– De som i årevis har gjort det de har blitt oppfordret til av politikerne, altså investert i tiltak som for eksempel etterisolering, solcelleanlegg eller varmepumpe, vil få mindre igjen for investeringene de har gjort, sier Öberg.

Tiller er trygg på at nettselskapene vil gi god og tydelig informasjon til kundene sine.

– Endringene skal gi insentiv til at de kundene som bruker mye strøm på en gang til å ta i bruk smarte automatiske løsninger, som for eksempel smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren, sier Tiller.

– Urettferdig

Huseierne frykter det er de ressurssvake som kommer dårligst ut av regjeringens nye strømordning.

– Det er de ressurssterke som har råd til utstyret som kreves for at huset skal være smart og automatisk styre samtidig energiforbruk, mens de andre sitter igjen med den ekstra nettleieregningen. Like mye penger skal inn i nettleie, så noen forbrukere må finansiere andres rabatt, sier Öberg.

Tiller sier de fleste strømkunder ikke vil oppleve store endringer i nettleien sin.

– Mange nye elektriske apparater er svært effektkrevende, for eksempel elbilladere og hurtige varmtvannstanker. Effektbaserte tariffer gir en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene ved at man må betale for det man belaster nettet, sier Tiller.

Relatert