Senterpartiet har lagt fram ein omfattande plan for korleis det skal bygge ut Nord-Norge, men har ikkje svar på korleis det skal finansierast.
Senterpartiet har lagt fram ein omfattande plan for korleis det skal bygge ut Nord-Norge, men har ikkje svar på korleis det skal finansierast. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Slik skal Senterpartiet «gjenreise» Nord-Norge

Gratis ferge og hurtigbåt, halverte flyprisar, ny jernbane, fleire lensmannskontor og reverserte domstolsreformar og fylkessamanslåingar. Og veldig mykje meir lovar Senterpartiet i sin nye Nord-Norge-plan.

Trygve Slagsvold Vedum har tatt turen opp til Tromsø eins ærend for legge fram den nye arbeidsplanen for Nord-Norge tysdag klokka 10. Planen inneheld ei rekke grep for å bygge opp landsdelen. Og dei aller fleste kostar mykje pengar.

– Ikkje noko parti i moderne politisk historie har lagt lista høgare i Nord-Norge, seier Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, om lovnadane som har kome frå Senterpartiet dei siste åra.

FALLHØGDE: Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, trur fallhøgda til Senterpartiet er stor på grunn av store lovnadar.
FALLHØGDE: Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, trur fallhøgda til Senterpartiet er stor på grunn av store lovnadar. Foto: Simen Askjer / TV 2

Også TV 2-kommentator Aslak Eriksrud meiner at det som kjem tydeleg fram no, er eit senterparti som satsar hardt for å halda på veljarane dei har skaffa seg i nord.

– No legg partiet inn ein skamlaus sluttspurt for å halda på veljarane gjennom den lange oppløpssida av valkampen. Det skal dei ha, Senterpartiet, dei er det mest komprisslause og reindyrka opposisjonspartiet, seier Eriksrud.

I opninga av Nord-Norgeplanen skriv partileiar Vedum at partiet «må lære av vår historie, og igjen gjere det til ei nasjonal oppgåve og plikt og bygge ut Nord-Norge».

Slik skal Senterpartiet bygge landsdelen

Gjennom 37 sider har partiet lista opp 159 punkt som skal bidra til utbygginga av Nord-Norge. Dette er 12 av tiltaka:

 • Innføre gratis ferge og hurtigbåt for samfunn utan vegsamband til fastland, og vurdere å gjere det same med alle fergesamband med under 100.000 passasjerar årleg.
 • Kjøpe fleire flyruter på kortbanenettet med mål om å halvere prisane
 • Bygge Nord-Norgebanen
 • Vidareføre Andøya flystasjon
 • Gjenopprette høgskulen i Nesna
 • Reversere domstolsreforma
 • Opprette lensmannskontor og politipostar
 • Gjenopprette Troms og Finnmark som eigne fylker, og la andre tvangssamanslåtte kommunar og fylker få gjere det same.
 • Auke skatte -og reisefrådraget for innbyggarar i Finnmark og Nord-Troms
 • Gi statleg garanti for VM i Narvik i 2027
 • Fleire soldatar som vernepliktige og i Heimevernet
 • Opprette politihelikopterbase i Nord-Norge

– Stor fallhøgde

Planen seier ingenting om korleis lovnadane skal finansierast. Fjellheim trur Senterpartiet vil bli følgt med argusauge dersom dei kjem til det punktet at dei skal legge fram statsbudsjett.

– Dei har gått frå å vere eit lite parti i Nord-Norge til å bli eit av dei største. Sjansen for å møte seg sjølv i døra og ikkje innfri forventningane er ganske store, seier Fjellheim.

Eriksrud trur også at Senterpartiet vil få ein krevjande jobb med å levere.

DYRT PROSJEKT: TV 2-kommentar Aslak Eriksrud trur Senterpartiet vil få problem med å levere på alle lovnadane til nord.
DYRT PROSJEKT: TV 2-kommentar Aslak Eriksrud trur Senterpartiet vil få problem med å levere på alle lovnadane til nord. Foto: Erik Edland / TV 2

– Senterpartiet dryssar milliardar over heile Nord-Norge. Dette vil nok skape begeistring hos mange. Men det kostar enormt med pengar, og det skal bli svært krevjande å levere på, i ei tid då aukinga av oljepengebruken må bremsast.

Fjellheim viser også til at det er store pengesummar det er snak om, som er nøydd til å dekkast av staten. Også han er spent på korleis partiet skal finansiere det som er lova.

– Dei har treft ei nerve i Nord-Norge og hos alle dei der heime. Nordlendingane føler Senterpartiet er deira interesseparti. Men no har tida kome for å levere, og fallhøgda er stor, seier Fjellheim.

Relatert