INKASSO: Luksusfellen-programlederne Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange har brukt mye tid på å rydde opp i nordmenns økonomi.
INKASSO: Luksusfellen-programlederne Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange har brukt mye tid på å rydde opp i nordmenns økonomi. Foto: Tor Lindseth

Frustrert over inkassokaos – nå tar de selv grep

Luksusfellen-ekspertene har lang erfaring med å rydde opp i folks økonomi. Nå vil de gjøre ryddejobben betydelig enklere.

Har du økonomiske problemer, kan situasjonen raskt bli uoversiktlig.

– For de som har trøbbel med økonomien, kan det være vanskelig å få oversikt over alle utestående inkassosaker. Det gjør at det blir utfordrende å lage avtaler med de ulike kreditorene, fordi det stadig dukker opp ny gjeld, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim, begge kjent som programledere i TV3-programmet Luksusfellen, har lang erfaring med å rydde opp i økonomien til personer med mange inkassosaker.

Duoen er lei av å måtte bruke lang tid på den frustrerende jobben det er å skaffe informasjon fra 100 ulike inkassoselskaper, og vil nå lage et inkassoregister som skal gjøre det enklere å få oversikt.

– Når man som privatperson skal skaffe seg en oversikt over alle inkassosaker, kan det ta ukevis. Slik kan vi ikke ha det. Vi mener at det er på høy tid at denne prosessen blir forenklet, og vi har dårlig tid, sier Kvadsheim.

Inkasso

Inkasso er inndriving av pengekrav som har forfalt.

Når du ikke har betalt en regning i tide, kan den du skylder penger (selger) starte inkasso. Dette kan selger gjøre direkte selv, eller for eksempel ved hjelp av et inkassoselskap.

«Ervervsmessig inkassovirksomhet kan bare foretas av person med inkassobevilling fra Finanstilsynet, eller foretak der den ansvarlige leder har inkassobevilling. Inkassovirksomhet kan også foretas i medhold av advokatbevilling», skriver Store Norske Leksikon.

Visma skriver følgende:

«Før selger kan starte inkasso, må det sendes ut et inkassovarsel. Inkassovarselet kan sendes ut 14 dager etter at en faktura har forfalt, eller man kan velge å sende betalingspåminnelser først.

Inkassovarselet må lages slik at mottaker forstår med en gang at det er et inkassovarsel, og skal inneholde informasjon om hva kravet gjelder, beløp og betalingsfristen skal være minst 14 dager.

Hvis det som skyldes ikke er betalt 14 dager etter at inkassovarselet er sendt ut til kunden, kan selger altså starte inkasso».

Stor inkassogjeld

I løpet av de siste ti årene har landets samlede gjeld som har gått til inkasso nesten doblet seg, fra 62 milliarder i 2010 til 115 milliarder kroner i 2020.

– Norge har et meget høyt antall inkassosaker i forhold til sammenlignbare land som for eksempel Sverige. Vi lever i et samfunn hvor stadig flere får økonomiske utfordringer, og vi ser at problemene vedvarer. Det er vanskelig å komme ut av et økonomisk uføre, sier Drange.

På to år har inkassogjelden økt med seks milliarder kroner. Saker som er eldre enn 18 måneder utgjør 36 milliarder kroner.

– I 2020 var det 9,7 millioner nye inkassosaker, mot 5,4 millioner i 2010. Tall fra Finanstilsynet viser en forholdsmessig større økning i antall inkassosaker for unge i aldersgruppen 18-25 år, hvor gutter er overrepresentert. Vi ser også at sakene i denne aldersgruppen er nesten utelukkende mindre krav, som for eksempel mobilregninger, sier Drange.

Inkassoregister

Drange og Kvadsheim har etablert et inkassoregister hvor privatpersoner gratis skal kunne få oversikt alle sine inkassosaker.

– Dette skal være en portal hvor enkeltbrukere kan få oversikt over inkassogjelden og hvordan den bør prioriteres, samt på sikt få gode råd om hvordan den kan håndteres, sier Drange.

Kunden må logge seg inn med BankID og etterspørre en oversikt.

– Privatpersoner har ikke oversikt over egen situasjon, og det er vanskelig å finne opplysninger om egne saker. I dag er dette er en tidkrevende prosess for enkeltpersoner og for eventuelle rådgivere, som for eksempel NAVs gjeldsrådgiver, å sette opp en totaloversikt, sier Drange.

Slutt på snille kreditorer

Drange og Kvadsheims prosjekt har fått et kommersialiseringstilskudd på 700.000 kroner fra Innovasjon Norge, og med seg på laget har de techgründerne Tomas Haavet og Rune Brunborg.

– Vi har også tett dialog med Namsmannen i Oslo og Viken, Barne- og familiedepartementet, Virke Inkasso, Forbrukerrådet og inkassoselskapene, sier Drange.

Kvadsheim peker på at kreditorene som følge av pandemien har vært ganske snille med skyldnere det siste året.

– Nå kommer vi tilbake til mer normale tilstander. Arbeidsledigheten steg kraftig under pandemien, særlig blant de unge, og regninger er blitt skjøvet på. Derfor er det så viktig at man kan få oversikt over det man skylder, sier Kvadsheim.

– Mangler

For et par år siden kom Gjeldsregisteret, som viser folks usikrede gjeld og kredittgrenser på kredittkort, forbrukslån og handlekontoer. Dette skal bremse graden av usikret gjeld i norske husholdninger, og gi banker bedre informasjon når de vurderer lånesøknader.

Det har også kommet en ny boliglånsforskrift, inkassosalærene er redusert og i høst kom det ny inkassolov. Like om hjørnet er ny gjeldsordningslov og trolig en utvidelse av Gjeldsregisteret.

– Alle disse tiltakene skal hjelpe norske husholdninger til å bedre egen økonomi. Men det mangler enda noe elementært, nemlig et inkassoregister, mener Drange, og utdyper:

– En person som har havnet i et økonomisk uføre har som oftest en blandet gjeldssituasjon. Det vil si at vedkommende har vanlige lån, bil-, bolig- og studielån, men også en stor grad av usikret gjeld gjennom kredittkort og forbrukslån. Når man mister kontrollene og det raser økonomisk, slutter man ofte å betale løpende regninger – og det er gjerne her uføret begynner.

– Overveldende

Vedkommende prøver å redde sin økonomiske situasjon ved å ta opp ny gjeld, men lykkes ikke med å betale seg à jour. Dermed øker problemet og blir fort uoversiktlig.

– Det er 100 ulike inkassoselskaper i landet, og skal du få oversikt, må du ta kontakt med alle. For en person med skakkjørt økonomi vil det være overveldende å få en oversikt over x antall inkassosaker når du vet at du ikke har penger til å betale dem, sier Drange.

Hun mener derfor det er viktig med kommunikasjon om hvordan situasjonene kan løses gjennom å gjøre avtaler, reforhandle vilkår og å strukturere egen gjeld.

– Dette har vi erfart fra 11 år og 22 sesonger av Luksusfellen, hvor vi har kommet nær mange gjeldsofre og fått anledning til å hjelpe dem ut av en meget vanskelig økonomisk situasjon. Vi bruker normalt én uke på å få denne informasjonen, mens vi nå skal kunne skaffe den på 15 minutter, sier Drange.

Kvadsheim understreker at den aller viktigste jobben man gjør når man skal rydde opp i egen privatøkonomi er å få oversikt over hva man skylder.

– Snubler man her, hjelper det lite med nytt budsjett og nedbetaling. Altfor ofte kommer vi og NAV i kontakt med folk som trodde de hadde ryddet opp, ordnet nedbetaling, refinansierte, men så kommer gamle krav som var glemt og ødelegger alt, sier Kvadsheim.

Relatert