NOEN TIMERS FANGST: Aleksander Andrè Jenssen fikk 23 pukkellaks på tre timer. – Det hoppet rundt båten, sier Lofotværingen
NOEN TIMERS FANGST: Aleksander Andrè Jenssen fikk 23 pukkellaks på tre timer. – Det hoppet rundt båten, sier Lofotværingen Foto: Aleksander Andrè Jenssen.

Havet koker med uønsket laks

I Lofoten er det nå enorme mengder med den svartelistede pukkellaksen fra Russland. Nå kommer det også bekymringsmeldinger fra kysten av Møre i sør til Finnmark i nord .

Aleksander Andrè Jenssen (35) fra Sund i Lofoten er en av mange som nå har fått enorme mengder med den uønskede «russerlaksen» på kroken.

– For noen dager siden var jeg ute og dorget å det beit på snøret hele tiden. Laksen hoppet både foran og bak båten min, forteller han.

I løpet av tre timer fikk han 23 stykker av den uønskede laksetypen opp i båten.

– Du ser den på ekkoloddet i store stimer. Jeg har hørt om flere som har fått både 50 og 100 laks. Selv fikk jeg 23 på noen timer, men jeg tror jeg mistet like mange, forteller 35-åringen til TV 2.

Ifølge Lofotposten har avisa fått mange henvendelser spesielt fra innersiden av Lofoten om at havet koker av pukkellaks.

BITER PÅ ALT: – Det er en fiskeart som ikke skal være her, sier Aleksander Andrè Jenssen.
BITER PÅ ALT: – Det er en fiskeart som ikke skal være her, sier Aleksander Andrè Jenssen. Foto: Privat

– De biter på alt og det helt oppe i fjæresteinene. Jeg fikk dem alt fra 10 meter fra land og ut til 200 meter, forteller Jensen til avisen.

– Hva tenker du om at den fremmede arten nå er observert i så store mengder i Lofoten?

– Det er en fiskeart som ikke skal være her. Jeg hørte om noen tilfeller i fjor også. Skal man få vekk denne fisken så må det fiskes med garn, sier Jenssen.

Aldri opplevd maken

Også i Stamsund og i Ballstad er de registrert store fangster den siste tiden.

– Jeg har aldri vært i nærheten av å ha opplevd noe slikt før. Det er veldig bekymringsfullt. Det er synd og skam at han er her, sier fiskeren som vil være anonym.

– Det som er særdeles skremmende er at vi finner svært lite villaks også nå, sier han.

– Har du smakt på laksen?

– Den smaker hett nydelig!, forteller Aleksander Andrè Jenssen.

Selv om det er en god matfisk, blir ikke det økende antallet tatt vel imot.

OVER HELE LOFTEN: Dette bilder er tatt utenfor Stamsund sist onsdag og viser 28 pukkellaks.
OVER HELE LOFTEN: Dette bilder er tatt utenfor Stamsund sist onsdag og viser 28 pukkellaks. Foto: Privat

Pukkellaksen er nemlig en svartelistet art som kan utgjøre en fare for Norges sårbare bestander av atlantisk laks og sjøørret.

I følge Norsk institutt for naturforskning (nina.no) er pukkellaks den minste av stillehavslaksene og bli opptil 75 cm og 6,5 kilo.

Fra Møre til Finnmark

Forskere får nå inn meldinger om fangster fra andre steder enn i Lofoten.

- Ja, vi har fått inn meldinger om store fangster av pukkellaks langs kysten fra Møre i sør til Finnmark i nord. At det blir tatt så store mengder på stang i sjø som vi ser er meldt i Lofoten er likevel spesielt, sier Karl Øystein Gjelland, seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning.

– Er dette bekymringsfullt?

- Ja det er det, først og fremst fordi vi har sett gjentatte ganger at biologiske invasjoner kan gjøre stor skade. Det er likevel ikke noe automatikk i at det skal gå galt, men det er viktig å ta det alvorlig og forsøke å bremse bestandsveksten av pukkellaks, sier Gejlland.

Laksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen.

SMAKER GOD: Pukkellaks kjenner man igjen ved kul på nakken og svarte finner.
SMAKER GOD: Pukkellaks kjenner man igjen ved kul på nakken og svarte finner. Foto: Aleksander Andrè Jenssen

Kjønnsmoden hannfisk har en pukkelliknende fasong på ryggen, derav navnet pukkellaks.

Den hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet, med gytebestander både på østsiden (USA, Canada) og vestsiden (Russland, Japan, Korea)

– Pukkellaks er en stillehavslaks som kan vandre opp i elvene i enorme mengder. En og annen utgjør ikke et problem, men den er svært aggressiv, og blir det tusenvis så kan det bli svært utrivelig å være sjørøye eller laks i samme elva.

– Store mengder pukkellaks har også et stort potensiale for smittespredning ved sykdomsutbrudd, sier Gjelland,

På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.

Omfanget er i ferd med å bli så stort at det må stor innsats til fra mange hold dersom man skal holde bestandsveksten nede.

– Er pukkelaksen uten av kontroll og haster det med tiltak?

– Vi vet ikke sikkert i hvor stor grad pukkellaksinvasjonen skyldes at den har etablert bestander i norske elver, men det er grunn til å frykte det, sier Gjelland,

BITER PÅ ALT: Pukkelaksen er en fremmed art man ikke vil ha
BITER PÅ ALT: Pukkelaksen er en fremmed art man ikke vil ha Foto: Privat

– Dersom de store mengdene kommer fra rekruttering i elver på Kola-halvøya, er det lite vi kan gjøre. Klarer vi å holde nede mengden av pukkellaks som når gytegrunna i norske elver, så vil det i alle fall hjelpe til å forsinke ytterligere vekst, forteller seniorforskeren.

En spesiell og vanskelig faktor er at en ved store tiltak for å ta ut pukkellaks, også risikerer at det kan gå utover våre fiskebestanden av villaks i form av bifangst.

– Jeg er redd det blir et Sisyfos-arbeid, men det er viktig med tiltak for å beholde en slags kontroll. En ting er sikkert, det er ingen grunn til å drive fang-og-slepp på pukkellaks. Får du en på kroken, så tar du den med på land.

Fiskeridirektoratet oppfordrer nå alle som får pukkellaks om å melde inn fangsten til miljødirektoratet.

Fiskeridirektoratet har også en døgnåpen vaktsentral som tar imot bilder.

Relatert