IKKE MED: Vaksinen fra Johnson & Johnson er ikke med i det offisielle vaksinasjonsprogrammet til Norge. Men fra og med neste uke kan man søke om å få den frivillig.
IKKE MED: Vaksinen fra Johnson & Johnson er ikke med i det offisielle vaksinasjonsprogrammet til Norge. Men fra og med neste uke kan man søke om å få den frivillig. Foto: Ramon Van Flymen

Advarer leger om Janssen-vaksinen: – Vil kunne få konsekvenser

I neste uke kan nordmenn søke om en vurdering for å få Janssen-vaksinen. Men Helsetilsynet kommer med en advarsel.

Fra og med tirsdag i neste uke åpnes det opp for frivillig vaksinering med vaksinen fra Johnson & Johnson, også kalt Janssen-vaksinen.

Regjeringen har imidlertid lagt til grunn svært strenge kriterier, som må være oppfylt, før en lege kan sette vaksinen.

– Truer liv og helse

Regjeringen mener vaksinen kan være aktuell for personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at tiden som gjenstår frem til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

Kriteriene for Janssen-vaksinen

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

Den kan også være aktuell om legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse eller vesentlig svekkelse av livskvalitet, som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

Svært få

Både FHI og Helsedirektoratet har frarådet folk å ta vaksinen, og ber alle heller vente på å få en av vaksinene i vaksineprogrammet.

Med de strenge kriteriene lagt til grunn, mener helseminister Bent Høie at det er svært få som vil være kvalifisert til å få Janssen-vaksinen.

– Derfor anbefaler vi ingen å ta Janssen-vaksinen

Men dersom en lege får en pasient inn til vurdering, og unnviker fra kriteriene som er satt, kan det få konsekvenser.

– Måtte ha endret loven

Det bekrefter Helsetilsynet til TV 2.

– Vi vil gjøre konkrete vurderinger dersom det kommer saker om denne tematikken til tilsynsmyndigheten. I tilsynssaker er retningslinjene fra myndighetene alltid noe av det vi bygger vurderingene og konklusjonene på, sier kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm til TV 2.

Fakta om Janssen-vaksinen

* Vaksinen skiller seg ut ved at kun én dose trengs for å bli fullvaksinert.

* Basert på såkalt virusvektor-teknologi. Et forkjølelsesvirus brukes til å frakte genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

* Samme type teknologi brukes også av AstraZenecas vaksine og den russiske Sputnik-vaksinen.

* Kan oppbevares i kjøleskapstemperatur i flere måneder.

* I en test med over 43.000 deltakere var Janssen-vaksinen 66 prosent effektiv mot moderat og alvorlig forløp av covid-19.

* Vaksinen ble 11. mars godkjent for bruk i EU og Norge.

* Etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater, ble bruken i april satt på vent i Norge.

* Folkehelseinstituttet og et utvalg ledet av Lars Vorland har anbefalt å fjerne vaksinen fra det norske vaksinasjonsprogrammet.

* Regjeringen besluttet imidlertid at vaksinen skal gjøres tilgjengelig utenfor vaksinasjonsprogrammet. I mai fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere hvordan dette skal gjennomføres.

Kilder: Statens legemiddelverk, Reuters, Ritzau, Janssen Pharmaceuticals

Førsteamanuensis og ansvarlig for helserett ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring, understreker også at det kan medføre konsekvenser, dersom legene ikke følger kriteriene.

– Retningslinjene er laget for at det skal være lovlig. Hvis legen ikke vurderer dette ordentlig, vil det kunne få konsekvenser. Skulle man gjort det opp til hver enkelt pasient å bestemme om de ville ha et legemiddel eller ikke, måtte man ha endret loven, sier Befring til TV 2.

– Forventer at retningslinjene følges

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke planlagt å kontrollere at legene følger de strenge kriteriene som har blitt satt for Janssen-vaksinen. De svarer at de fester lit til legene som skal gjøre vurderingen.

– Vi forventer at legene setter seg inn i retningslinjene og forholder seg til disse, slik som de gjør med andre retningslinjer, sier statssekretær Erlend Svardal Bøe.

– Dersom leger velger å sette Janssen-vaksinen uten at det oppfyller kriteriene som er satt, hva slags konsekvenser kan disse vente seg?

– Dersom det blir klager på dette vil det følges opp av tilsynsmyndighetene, sier statsekretæren.

Relatert