OMSTRIDT: Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson vil ikke tilbys ved Aleris, Volvat eller Dr. Dropin.
OMSTRIDT: Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson vil ikke tilbys ved Aleris, Volvat eller Dr. Dropin. Foto: Dirk Waem / AFP

Aleris og Volvat vil ikke sette Janssen-vaksinen

Regjeringen ønsker hjelp fra helseforetakene til å sette Janssen-vaksinen på personer som oppfyller kriteriene. Men verken Aleris, Volvat eller Dr. Dropin vil tilby vaksinen ved sine avdelinger.

Onsdag informerte helseminister Bent Høie om hvordan den frivillige vaksineringen med Janssen-vaksinen skal foregå. Der ble det klart at folk fra og med tirsdag 15. juni kan ta kontakt med lege for en vurdering om de er aktuelle for å få vaksinen.

Lege og daglig leder Daniel Sørli i det private helseforetaket Dr. Dropin var tidlig ute og gjorde det klart at Dr. Dropin ikke kommer til være en del av regjeringens ordning for Janssen-vaksiner.

– Vi kommer ikke til å sette disse vaksinene. Begrunnelsen er at dette først og fremst kommer til å være noe unge mennesker vil benytte seg av, ettersom de fleste andre allerede har fått vaksine. For disse personene er det mye mindre farlig å få viruset enn å ta Janssen-vaksinen slik smittetrykket er nå, sa Sørli til TV 2.

– Vanskelig med slik risikoprofil

Torsdag opplyser Aleris og Volvat til TV 2 at heller ikke de vil tilby Janssen-vaksiner til sine kunder. Dermed sier tre av Norges store private helseforetak nei til regjeringen.

– Etter en grundig vurdering, har vi i Aleris konkludert med at vi ikke tilbyr Janssen-vaksinen ved våre avdelinger. Bakgrunnen for dette er at vi synes det er prinsipielt vanskelig å overlate avgjørelsen om å ta en vaksine med en slik risikoprofil til enkeltpersoner, sier administrerende direktør Anita Tunold i Aleris.

Hun peker på at smittesituasjonen er som den er og at de aller fleste av oss i løpet av få uker får tilbud om de vaksinene som vurderes av helsemyndighetene å være tryggere.

– Derfor velger vi å henvise til det ordinære massevaksinasjonsprogrammet. Enkeltpersoner med særlige behov bør kunne hensyntas innenfor den rammen, heller enn å føle press til å ta en vaksine med høyere risiko. I vår vurdering har vi også lagt stor vekt på Folkehelseinstituttets vurderinger såvel som Legeforeningens tydelige standpunkt, sier Tunold.

Strenge kriterier

Volvats markeds- og kommunikasjonsdirektør Mille C. Henriksen sier Volvat støtter det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og i utgangspunktet er positive til å bistå.

– I går gikk myndighetene ut og ga private helseforetak tilgang på Janssen-vaksinen. Vilkårene for å sette vaksinen er strenge og omfatter en liten del av befolkningen, sier Henriksen.

Kriteriene for Janssen-vaksinen

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

Hun viser til at myndighetene opprettholder sin anbefaling om at folk bør følge det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og sier Volvat støtter dette.

– Innen rimelig kort tid vil alle over 18 år ha fått tilbud om vaksine med en av de foretrukne vaksinene, som ikke inkluderer Janssen-vaksinen, sier Henriksen, og fortsetter:

– Etter en faglig og grundig vurdering, der også våre leger er hørt, har Volvat kommet frem til at vi ikke vil tilby Janssen-vaksinen til våre kunder. I tillegg til normal drift, vil vi fortsetter med å tilby testing på de lokasjonene der det er mulig.

– Vil bidra

Henriksen sier Volvat gjennom hele pandemien har hatt et sterkt ønske om å bidra i kampen mot Covid-19.

– Og det har vi også gjort. Vi har innrettet driften vår etter nasjonale retningslinjer, og vi har utført et betydelig antall Covid-tester nasjonalt. I Oslo og Bergen har vi også testet på vegne av det offentlige, med mål om å bistå, sier Henriksen.

Hun sier Norge står overfor et stort etterslep i helsesektoren, med lange køer.

– Også her er Volvat innstilt på å bidra, til at flest mulig får hjelp på kortest mulig tid. Vi ønsker oss et tett privat-offentlig samarbeid, til det beste for pasientene, sier Henriksen.

Det private helseforetaket Legevakt Vest i Oslo opplyser at heller ikke de vil sette Janssen-vaksinen.

– Legevakt Vest har det siste året flyttet mye av kapasiteten over til covid-19-testing for å bidra i pandemien og bistå det offentlige med testing så lenge det er behov. Legevakt Vest støtter det nasjonale vaksineprogrammet og vil ikke tilby Janssen-vaksinen til våre pasienter, sier HR- og administrasjonsansvarlig Anniken Kjos Nilsen til TV 2.

Relatert