HEROIN: Det er spesielt stor økning i dødsfall knyttet til Heroin ifølge FHI.
HEROIN: Det er spesielt stor økning i dødsfall knyttet til Heroin ifølge FHI. Foto: SCANPIX

Høyeste antall overdoser på 20 år

Tall fra dødsårsakregisteret viser at antall overdosedødsfall ikke har vært så høyt siden 2001. I 2020 var det 324 narkotikautløste dødsfall.

Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdoser i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Da ble det registrert 411 slike dødsfall.

– Det er spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.

Med 324 overdosedødsfall i 2020 er det også første gang siden 2004 at tallet har vært over 300.

Gjersing trekker fram spesielt to ting som skiller 2020 fra tidligere år: Sterkere heroin og restriksjoner i forbindelse med pandemien.

Restriksjoner

I 2020 ble det ifølge Kripos gjort enkelte heroinbeslag der stoffet var tre til fire ganger mer potent enn de typiske beslagene.

Dette kan forklare noe av økningen i heroindødsfall, men Gjersing utelukker heller ikke at tiltak i forbindelse med pandemien kan være en annen mulig forklaring:

– Mange kommuner måtte i 2020 innføre omfattende restriksjoner og nedstengninger som følge av koronasituasjonen. Disse restriksjonene har sannsynligvis også rammet personer som er i risiko for narkotikautløste dødsfall, sier Gjersing.

Hun påpeker at fylkene Viken, Vestland og Oslo har hatt størst økning i antall dødsfall i 2020 sammenlignet med 2019.

Flere av kommunene i disse fylkene har hatt strenge koronarestriksjoner over lengre tid i 2020.

Relatert