Mann i 70-årene dømt for gjentatte overgrep mot mindreårig jente

En mann i 70-årene er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i fem år og åtte måneder for overgrep mot ei jente som var ti år da overgrepene startet.

Dommerne i Frostating lagmannsrett fant det bevist at mannen fra Stjørdal utsatte slektningen for gjentatte overgrep i fem og et halvt år fra hun var ti år gammel, skriver Adresseavisen.

Fornærmede er i dag voksen, og vitnet i rettssaken. Det var Bladet som omtalte dommen først.

Mannen nektet straffskyld for tiltalepostene som gikk på seksuell omgang med barn under 14 og 16 år, men retten skriver i dommen blant annet at «tiltaltes forklaring fremstår i stor grad som tilpasset og bagatelliserende og dels som et forsøk på å flytte ansvar over på et barn».

Lagmannsretten konstaterer dermed at det ikke er noen formildende omstendigheter i saken og dømte mannen til ubetinget fengsel i fem år og åtte måneder. Dette er samme straff som i tingretten.

Mannen må også betale 400 000 kroner i menerstatning og 200.000 kroner i oppreisning til kvinnen.