POSITIV: Tross skepsis fra Legeforbundet, vil ikke lege Raymond Dokmo vil nekte å sette Janssen-vaksinen. Foto: TV 2
POSITIV: Tross skepsis fra Legeforbundet, vil ikke lege Raymond Dokmo vil nekte å sette Janssen-vaksinen. Foto: TV 2

Denne legen vil gi vaksinen: – Til syvende og sist må folk få lov til å bestemme selv

Regjeringen sier det er opp til hver enkelt lege å avgjøre om de vil sette Janssen-vaksinen. Lege Raymond Dokmo er tydelig på at han vil tilby vaksinen til sine pasienter, dersom de oppfyller kriteriene.

Fra tirsdag neste uke blir den omstridte Janssen-vaksinen tilgjengelig for pasienter som måtte ønske det. Skal man få vaksinen må man derimot oppfylle en rekke kriterier, samtidig som man må finne en lege som faktisk er villig til å sette den.

Legeforeningen fraråder alle å ta Janssen-vaksinen, og den private legekjeden Dr. Dropin sier de ikke vil være med på ordningen.

Lege i Bodø Kommune, Raymond Dokmo, er av en annen oppfatning:

– Jeg vil ikke personlig nekte å gi vaksinen, sier legen til TV 2, og legger til:

– Så lenge jeg er i stand til å gi dem et ordentlig valg, og det ikke er noe som taler mot at de skal få den, tenker jeg det er ganske greit at de skal ta vaksinen.

Anbefaler å vente

I april ble bruken av Janssen-vaksinen fra Johnsen & Johnson satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte fra andre land hadde fått blodpropper og lavt antall blodplater med blødninger. Dokmo sier at dagens lave smittetrykk taler mot at man skal benytte seg av Janssen-vaksinen, og heller følge det ordinære vaksinasjonsprogrammet.

– Med tanke på de mulige komplikasjonene og bivirkningene Janssen-vaksinen har, ville jeg personlig ikke anbefalt den. Jeg vil heller anbefale folk å følge vaksinasjonsprogrammet sånn det er i dag, sier legen.

Støtter kriteriene

Helsedirektoratet har satt opp relativt strenge kriterier for hvem som kvalifiserer for Janssen-vaksinen. Dokmo mener dette er bra, og understreker at han vil følge disse til punkt og prikke før han eventuelt bestemmer seg for at en pasient kan bli vaksinert.

– Jeg vil spørre pasientene ut fra Helsedirektoratet sine anbefalinger, fortelle dem om virkningene og eventuelle bivirkninger av vaksinen. I tillegg må man se på fordeler og ulemper ved koronasmitte. Da kan folk være i stand til å ta et informert valg selv, for til syvende og sist må folk få lov til å bestemme selv også, slår Dokmo fast.

Kriteriene for Janssen-vaksinen

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

Frarådes av Legeforeningen

Til tross for at regjeringen har snudd i spørsmålet om Janssen-vaksinen, er Legeforeningen krystallklare. De fraråder alle å bruke den.

– Vi står fortsatt på vår faglige vurdering og fraråder bruk av Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er sannsynligheten for bivirkninger, og fordi vi har bedre alternativer. Helsegevinsten ved bruk av Janssen-vaksinen står ikke i forhold til helserisikoen. Dette er den samme vurderingen som Helsedirektoratet legger til grunn, sier president Marit Hermansen.

Dokmo mener mye av skepsisen til Janssen-vaksinen må sees i lys av det lave smittetrykket vi nå ser i landet.

– De mulige komplikasjonene man kan få av Janssen-vaksinen er nok større enn risikoen for å bli smittet av koronaviruset, slik situasjonen er i dag. Hvis det hadde vært veldig mye mer smitte i samfunnet, ville man vært mye mer positiv til å bruke vaksinen.

Syden-tur ikke gyldig grunn

Samtidig som Janssen-vaksinen tilbys til frivillige, går det ordinære vaksinasjonsprogrammet stadig fremover. Ytterligere leveranser av Moderna og Pfizer er ventet utover sommeren, noe som gjør at Dokmo ikke frykter kø på legekontoret når Janssen-vaksinen blir tilgjengelig tirsdag.

Jeg tror ikke pågangen blir veldig stor. Men det kommer helt garantert noen telefoner.

For personer bakerst i vaksinekøen, kan den frivillige Janssen-ordningen virke som en enkel løsning om man vil ut å reise. Dette faller derimot ikke inn under kriteriene, og Dokmo avviser blankt at han vil gi vaksinen til folk som har tenkt seg på Syden-ferie:

– Regjeringen anbefaler ikke utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Det er ikke derfor man gir denne vaksinen, det må sees opp mot konsekvensene av å få koronasykdom, sier legen.

Relatert