USIKKER: Administrerende direktør i Aleris Helse, Anita Tunold, vurderer om Aleris skal sette Janssen-vaksinen.
USIKKER: Administrerende direktør i Aleris Helse, Anita Tunold, vurderer om Aleris skal sette Janssen-vaksinen. Foto: Aage Aune / TV 2

Vurderer om de skal sette Janssen-vaksinen: – Vanskelig

Det er usikkert om myndighetene vil få hjelp fra de private helseforetakene med å sette Janssen-doser. Dr. Dropin har allerede gjort det klart at de ikke vil sette den omstridte vaksinen, mens Aleris og Volvat er i tenkeboksen.

Onsdag informerte helseminister Bent Høie om hvordan den frivillige vaksineringen med Janssen-vaksinen skal foregå. Der ble det klart at folk fra og med tirsdag 15. juni kan ta kontakt med lege for en vurdering om de er aktuelle for å få vaksinen.

Lege og daglig leder Daniel Sørli i det private helseforetaket Dr. Dropin var tidlig ute og gjorde det klart at Dr. Dropin ikke kommer til være en del av regjeringens ordning for Janssen-vaksiner.

– Vi kommer ikke til å sette disse vaksinene. Begrunnelsen er at dette først og fremst kommer til å være noe unge mennesker vil benytte seg av, ettersom de fleste andre allerede har fått vaksine. For disse personene er det mye mindre farlig å få viruset enn å ta Janssen-vaksinen slik smittetrykket er nå, sa Sørli til TV 2.

– Vanskelig

Aleris og Volvat var onsdag ettermiddag i møte med Helsedirektoratet, hvor direktoratet blant annet ga praktisk informasjon rundt distribusjon av vaksinene og kriteriene for at vaksinen skal kunne gis.

Administrerende direktør Anita Tunold i Aleris Helse synes det er vanskelig å vurdere hvorvidt Aleris skal bidra med å sette Janssen-vaksiner.

Administrerende direktør i Aleris Helse, Anita Tunold.
Administrerende direktør i Aleris Helse, Anita Tunold. Foto: Aleris

– Når myndighetene ber oss om å hjelpe, er min refleks at vi skal stille opp. Vi har også tidligere tilbudt oss å hjelpe med massevaksineringen, sier Tunold, og fortsetter:

– Men når det overlates til enkeltmennesker å ta stilling til en vaksine med en slik risikoprofil, blir det vanskelig.

Samtidig som hun peker på at Janssen-vaksinen medfører en risiko for alvorlige bivirkninger, har hun forståelse for at noen vil ønske å ta den.

– Nå skal vi vurdere kriteriene som regjeringen har gitt og diskutere med fagfolkene i Aleris. Vi skal ta en beslutning før helgen, sier Tunold.

– En omdiskutert vaksine

Før møtet med Helsedirektoratet onsdag ettermiddag sa markeds- og kommunikasjonssjef Mille Celine Henriksen i Volvat til TV 2 at de i utgangspunktet er positive til å bistå myndighetene med vaksinearbeid, for eksempel gjennom å bistå med testkapasitet, men at de ikke hadde rukket å ta stilling til Janssen-vaksinen.

– Vi må vurdere dette på lik linje som alt annet. Dette er en omdiskutert vaksine, og vi må ta en helhetlig vurdering, sa Henriksen.

Etter møtet forteller Henriksen at Volvat har blitt informert om betingelser og vilkår fra myndighetene.

– Vi vil gjøre en grundig vurdering av om Volvat skal tilby denne vaksinen, sier Henriksen.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fraråder folk å ta Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson, men regjeringen mener at den skal kunne tilbys utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Hvert tilfelle vurderes

Under onsdagens pressekonferanse sa Høie at man fra tirsdag 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger for å ta Janssen-vaksinen.

– Legene vil gjøre en konkret vurdering for hvert enkelt tilfelle, sa Høie.

Legen har det siste ordet, og derfor kan noen oppleve å få nei. Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen.

– Folk som selv ønsker det skal kunne bli vurdert for Janssen-vaksinen etter de kriteriene som Helsedirektoratet har bestemt, sa Høie.

Kriteriene for Janssen-vaksinen

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

– Ville vært feil å ikke tilby den

Regjeringen anbefaler folk som ønsker å ta Janssen-vaksinen om å sette seg grundig inn i kriteriene før de tar kontakt med lege for å bli vurdert.

– Det har vært en vanskelig avveining. I noen tilfeller vil det være riktig å tilby denne vaksinen, sa Høie under onsdagens pressekonferanse.

Selv om alle over 18 år vil få tilbud om en mRNA-vaksine (Pfizer og Moderna) innen starten av august, mener regjeringen at det ville vært feil å ikke tilby Janssen-vaksinen til dem som trenger vaksinen raskere og som oppfyller kriteriene.

– For de fleste vil risikoen ved Janssen-vaksinen være større enn fordelene på grunn av smittesituasjonen i Norge. Det gjelder også de fleste personer som skal reise til utlandet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen onsdag.

Relatert