Tirsdag blir Janssen-vaksinen tilgjengelig

Fra tirsdag neste uke er Janssen-vaksinen tilgjengelig, men for å få den, må man oppfylle noen kriterier.

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fraråder folk å ta vaksinen fra Johnson & Johnson, men regjeringen mener at den skal kunne tilbys utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Helseminister Bent Høie opplyser på en pressekonferanse onsdag at fra tirsdag 15. juni kan man bestille time for vurdering hos private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger for å ta Janssen-vaksinen.

– Legene vil gjøre en konkret vurdering for hvert enkelt tilfelle, sier Høie.

Kriterier

Han sier at derfor kan noen få nei, fordi legen skal ha det siste ordet. Pasienten har rett til medvirkning i avgjørelsen, men kan ikke kreve å få vaksinen.

Dette er kriteriene

Helsedirektoratet mener vaksinen kan være aktuell i disse situasjonene:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.

Kilde: Regjeringen

– Folk som selv ønsker det, skal kunne bli vurdert for Jassen-vaksinen etter de kriteriene som Helsedirektoratet har bestemt, sier Høie

Regjeringen anbefaler folk som ønsker å ta Janssen-vaksinen, om å først sette seg inn i kriteriene før man tar kontakt med lege for å bli vurdert.

Regjeringen mener det er riktig å tilby denne vaksinen som et tilvalg for enkelte personer som oppfyller kriteriene.

– Det har vært en vanskelig avveining, sier Høie.

– I noen tilfeller vil det være riktig å tilby denne vaksinen, sier Høie også.

Det som skiller Janssen-vaksinene fra de andre som brukes i Norge, Pfizer- og Moderna-vaksinene, er at kun én dose er nødvendig for å regnes som fullvaksinert.

Selv om alle over 18 år vil få tilbud om en mRNA-vaksine innen starten av august, mener regjeringen at det ville vært feil å ikke tilby vaksinen til dem som trenger vaksinen raskere og som oppfyller kriteriene.

– For de fleste vil risikoen ved Janssen-vaksinen være større enn fordelene på grunn av smittesituasjonen i Norge. Det gjelder også de fleste personer som skal reise til utlandet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen om vaksinen.

Camilla Stoltenberg: – Pandemien er ikke over

200.000 doser

I april ble bruken av Janssen-vaksinen fra Johnsen & Johnson satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte fra andre land hadde fått blodpropper og lavt antall blodplater med blødninger.

– Dette er en sjelden, men en alvorlig tilstand, sier Guldvog.

Slike tilfeller har også blitt rapportert etter vaksinering med AstraZeneca, som også er fjernet fra vaksinasjonsprogrammet.

Over 200.000 Janssen-doser ligger på lager i Norge, og de to neste ukene forventer FHI å få ytterligere 40.000 doser, opplyser de til TV 2.

Også i Danmark kan man ta Janssen-vaksinen frivillig. De tilbyr også AstraZeneca i den frivillige ordningen.

Gratis

Janssen-vaksinen vil som de andre vaksinene være gratis. Det er fastsatt egne takster for refusjon for legene i forbindelse med konsultasjon og vaksinering.

Legekontorer oppfordres til å legge ut informasjon på sine hjemmesider eller kommunenes sider dersom de tilbyr vaksinen, slik at det blir enklere for dem som ønsker vaksinen å vite hvem man skal kontakte.

Leger som ønsker å tilby vaksinen kan bestille den via nettløsningen til Folkehelseinstituttet.

Mer om koronasertifikat neste uke

Regjeringen fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, opplyser Høie.

Men fra fredag, når koronasertifikatet blir iverksatt, lemper regjeringen på innreisekaranteneregler for fullvaksinerte.

Neste uke vil regjeringen fortelle hvordan koronasertifikatet skal bli brukt innenlands. De har tidligere nevnt at det kan gjelde ved arrangementer. Men dette gjelder kun ved trinn 3 i gjenåpningsplanen.

Slik skal koronapasset brukes

Relatert