FORBUD MOT RULLING: Etter flere smitteutbrudd blant russen i Oslo, har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) besluttet at kommunen vil ta initiativ til å forby rulling i Oslo.
FORBUD MOT RULLING: Etter flere smitteutbrudd blant russen i Oslo, har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) besluttet at kommunen vil ta initiativ til å forby rulling i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Raymond Johansen vil forby russen å rulle i Oslo

Oslos byrådsleder begrunner forbudet med at det har vist seg å være vanskelig å overholde smittevernet under rulling og russefeiring.

– Alt tyder på at det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern, sa byrådslederen i forretningsutvalget mandag ettermiddag, melder NRK.

Raymond Johansen (Ap) sier at kommunen kommer til å ta initiativ til å forby rulling for russen i Oslo.

Byrådssekretær for kommunikasjon bekrefter til TV 2 at forslaget skal opp til byråd i morgen, og at det forventes å bli vedtatt.

Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest var en viktig del av forklaringen på hvorfor smitten i Oslo har økt den siste tiden.

Henger sammen med utbrudd

– Den økte smitten henger i stor grad sammen med utbruddet hos russen. Det er avgrenset både i alder og geografi. 55 prosent av de smittede var i aldersgruppen mellom 16 og 19 år, sier byrådslederen, ifølge NRK.

Onsdag i forrige uke besluttet byrådet å stoppe russefeiringen til og med tirsdag denne uken.

Johansen presiserer at det har vært lite smitte på skolene, og at de smittede i denne aldersgruppen hovedsakelig er personer som har deltatt på russefeiring og rulling.

Maks ti personer

Dagens anbefalinger fra helsemyndighetene sier at russebusser som ruller i områder med høyt smittetrykk, bør ha maks ti personer i bussen.

I disse områdene anbefaler Folkehelseinstituttet at kommunene organiserer jevnlig testing av russen for å minimere risiko for smitteutbrudd.

Russebusser som ruller på steder med lavere smittetrykk blir rådet til å være maks 20 personer.

– Ikke fortjent

OVERRASKENDE: President i Russens Hovedstyre, Sivert A. W. Leirbakk, mener forslaget kom overraskende.
OVERRASKENDE: President i Russens Hovedstyre, Sivert A. W. Leirbakk, mener forslaget kom overraskende. Foto: Helmine Syvertsen

President i Russens Hovedstyre, Sivert A. W. Leirbakk, mener de ikke var forberedt på byrådens forslag.

– Det kom ganske overraskende. Vi har hatt god dialog med helseetaten hele tiden, og synes det var rart at han gikk ut med dette.

Leirbakk anerkjenner at det seneste utbruddet har vært uheldig, men presiserer at han mener forslaget burde ha vært utarbeidet i samarbeid med Russens Hovedstyre.

– Jeg kan se bakgrunnen for det, men mener det kan løses på mye bedre måter enn slik. Også syns jeg at det er kjipt for oss som er russ å se det i media først. Vi skulle likt å ha blitt informert, sier Leirbakk til TV 2.

I følge Leirbakk har russen vært flinke til å følge de reglene de har fått.

– Jeg mener det ikke er fortjent, og vil gi skryt til medrussen min for å ha etterfulgt de påleggene vi har fått. Jeg våger å si at ikke en eneste russ i Oslo har brutt karantene eller isolasjon.

Relatert