Flere kan tilbringe karantene i eget hjem

Regjeringen har gjort endringer i reglene for karantenehotell. Nå kan reisende fra flere europeiske land tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.

Regjeringen åpner for at personer fra en rekke europeiske land slipper karantenehotell.

I tillegg kan personer med særlig sterke årsaker få fritak fra karantenehotell. Personene må igjennom en snever søknadsordning.

– Selv om vi fortsatt trenger strenge regler for karantenehotell, er det i noen spesielle tilfeller nødvendig med unntak, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Blant annet kan personer som reiser til Norge for å delta på begravelse eller for å være tilstede ved eget barns fødsel søke om å slippe karantenehotell.

De som får dette unntaket vil fortsatt måtte ta karantene hjemme eller på egnet sted.

Disse kan slippe karantenehotell:

Regjeringen vil gi fritak fra karantenehotell for de med «sterke velferdshensyn». Dette kan for eksempel være:

  • Sykdom eller lidelse som krever særskilt oppfølgning og fasiliteter som karantenehotellet ikke kan tilby
  • Reise til Norge for å besøke nærstående som er døende eller alvorlig syke. Kravet om «alvorlig» sykdom må tolkes strengt og ses i sammenheng med at det samtidig gis unntak for besøk av døende. Det kreves psykisk eller fysisk sykdom av høy alvorlighetsgrad med mulig dødelig utfall
  • Reise til Norge for å delta i begravelse eller bisettelse til en nærstående
  • Reise til Norge for å være tilstede ved eget barns fødsel
  • Personer som returnerer til Norge etter å ha hentet hjem et adoptivbarn
  • Mindreårige barn som ikke er omfattet av unntaket i § 5 fjerde ledd bokstav h, og som vil måtte oppholde seg på karantenehotell alene dersom det ikke gjøres unntak.

Kilde: Regjeringen

– Smitten i Europa faller

Forrige uke ble karantenehotellordningen endret slik at smittetrykket i landet man har oppholdt seg i, nå avgjør om man må på karantenehotell, eller ikke.

Nå har regjeringen oppdatert listen over hvilke land dette gjelder. Endringene vil tre i kraft i dag kl. 15.00.

– Det er gledelig å se at smittetallene i Europa faller. Det betyr at flere kan tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Dette gjelder for eksempel innreisende fra Tyskland og Italia, sier Mæland.

Hun understreker samtidig at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Reisende fra disse landene slipper karantenehotell:

Bulgaria

San Marino

Polen

Portugal

Luxembourg

Romania

Vatikanet

Østerrike

Liechtenstein

Tsjekkia

Slovakia

Sveits

Ungarn

Færøyene

Irland

Italia

Storbritannia

Tyskland

Monaco

Malta

Syddanmark

Noen regioner i Finland (Varsinais, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Central Ostrobothn, Helsinki og Uusimaa)

Beskyttede kan teste seg ut

Regjeringen har også endret karantenebestemmelsene for beskyttede og barn under 12 år.

– Det er fortsatt en risiko for at beskyttede blir smittet og sprer smitte videre, men risikoen er langt mindre enn for ubeskyttede. Vi mener derfor det er forsvarlig å gjøre karantenetiden kortere for denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

KORONA: Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB
KORONA: Helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Karantenereglene endres slik at beskyttede personer, samt barn under 12 år, kan gå ut av innreisekarantene etter negativ test tatt tre døgn etter ankomst.

Ifølge FHI sprer barn mindre smitte enn voksne, og barn under 12 år antas å ha 50 prosent mindre risiko for å være smittet enn voksne.

– Basert på dette mener Helsedirektoratet og FHI at de samme innreisekarantenereglene som vi nå innfører for beskyttede, også bør gjelde for barn under 12 år. Regjeringen støtter dette, sier Høie.

Gir ekstra bevilgning

Reglene for karantenehotell har skapt stor debatt.

– Vi merker og forstår at utålmodigheten er stor. Men selv om mange er vaksinert må vi fortsatt sikre at smitten ikke blusser opp, og da er strenge regler på grensen nødvendig, sier Mæland.

På pressekonferansen kunne Mæland også fortelle at regjeringen har gitt politiet en ekstra bevilgning for å ansatte 100 nye politiutdannede midlertidig i år for å sikre grensekontrollen.

– Dette er for å sikre vern mot importsmitte, sier Mæland.

Det vil også vil være mulig å få enda flere politistillinger dersom det skulle være behov for det.

Saken oppdateres.

Relatert