Elsykkelen kommer i mange varianter, og bør bli det foretrukne transportmiddelet framfor bilen i byene, mener MDG. (Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox)
Elsykkelen kommer i mange varianter, og bør bli det foretrukne transportmiddelet framfor bilen i byene, mener MDG. (Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox) Foto: JEROME FOUQUET

Sykkelens dag: MDG vil doble antallet elsykler ved å innføre momsfritak

Miljøpartiet De Grønne (MDG) foreslår i sin alternative transportplan å gi momsfritak for alle typer elsykler. Det vil sette fart på å få folk over fra bil til å bruke elsykkel, ifølge fungerende partileder Arild Hermstad.

Beregningene MDG har har gjort viser at elsykkelpakken partiet nå foreslår vil føre til minst 180 000 flere elsykler på norske veier i løpet av seks år. Det er en dobling fra dagens nivå.

– Vi mener elsykkelen er den nye «Folkevognen» - nå kommer den i så mange farger og fasonger, og dekker så mange behov - til og med profesjonell varelevering i sentrum, sier Hermstad.

Det er en enklere måte å komme seg rundt på, det er miljøvennlig og det får folk til å bruke beina mye mer enn om man kjører bil, argumenterer han.

– På korte avstander, der du ikke trenger å baske så mye med været, så bruker vi i dag veldig mye bil, og vi mener mye av det kan byttes ut mer miljøvennlige elsykler.

Arild Hermstad fungerer som leder i MDG mens Une Bastholm er i fødselspermisjon.
Arild Hermstad fungerer som leder i MDG mens Une Bastholm er i fødselspermisjon. Foto: Per Haugen / TV 2

Inspirert av svenskene

MDG har satt av en milliard kroner til en sykkelpakke, der momsfritak inngår i sitt alternativ til Nasjonal Transportplan (NTP).

Partiet går inn for at staten skal gi tilskudd til kommunene til utlån av elsykler og kjøp av elsykler og el-lastesykler.

Støtteordningen alene vil ifølge MDG gi minst 180 000 nye elsykler på veiene de neste årene, i tillegg til at momskutt og andre ­ordninger skal få flere til å gå over fra bil til elsykkel.

Hermstad mener momsfritak på elsykkel er lite i forhold til det som brukes på avgiftsfritak på elbil i dag, og ingenting i forhold til det som brukes på motorveier

– Vi er inspirert av Sverige, som har gjort det samme, og i forhold til totalen i Nasjonal Transportplan på 1200 milliarder kroner, så er dette småpenger. Men det er viktige penger, og du får veldig mye igjen for det, sier partilederen.

En økning i antallet elsykler vil forsterke behovet for å bygge ut flere gang- og sykkelveier, sier Hermstad.

Færre parkeringsplasser

MDG vil bygge supersykkelveier inn til byene, og bruke 23 milliarder kroner på å bygge mer sykkelvei.

– Mange er allerede kraftig irriter på MDG fordi syklene tar mer plass, og det blir færre parkeringsplasser i byene. Venter du sterk kritikk mot dette forslaget?

– Egentlig ikke, for byene våre har ikke plass til at bilen skal være førstevalget i bykjernen mange steder. Mange som bor nær byen kan løse mange av sine transportbehov på en billigere, enklere og sunnere måte gjennom elsykkelen, sier Hermstad.

I distriktene er det ikke like naturlig at elsykkelen kommer foran bilen, understreker han.

– Men i byene kan elsykkelen løse mye, og den tar mye mindre plass enn bilen. Folk blir sunnere og vi får renere luft, og hyggeligere bysentrum.

Bom for tog

I det alternative budsjettet foreslår partiet å halvere bompengene. Det har sammenheng med at MDG vil skrote eller nedskalere 36 veiprosjekter som regjeringen har lagt inn i NTP

Men det er ikke slik at MDG ikke «elsker bompenger» lenger.

– Vi liker bompenger når de går til å finansiere sykkelveier, kollektivtransport gange og andre grønne tiltak, sier Hermstad.

Han la torsdag fram en plan om å bruke bompenger til å finansiere utbygging av tog.

MDG ønsker å innføre samme ordningen som i Oslo og området rundt, der man tar penger fra bilistene til miljøvennlige tiltak, på noen av korridorene der partiet foreslår å bygge ut eller styrke togtilbudet.

– Det kaller vi for bom for tog, og det betyr at bilistene betaler for en del av investeringene i nye og bedre toglinjer.

MDG vil ha raskere jernbane i hele landet, bygge ut Nord Norgebanen og ha høyhastighetsbaner mellom Oslo og Stockholm, og Oslo og Gøteborg.

Relatert