OPPKLART: Dette halskjedet var ett av sporene politiet hadde å gå etter i jakten på den ukjente mannens identitet i 1997. Det var turgåere som fant levninger av et menneske på Elnes i Nittedal. 24 år etter vet politiet hvem mannen var.
OPPKLART: Dette halskjedet var ett av sporene politiet hadde å gå etter i jakten på den ukjente mannens identitet i 1997. Det var turgåere som fant levninger av et menneske på Elnes i Nittedal. 24 år etter vet politiet hvem mannen var. Foto: Politiet

Bein-mysterium fra 1997 oppklart ved hjelp av DNA

ÅSTED NORGE: I september 1997 fant turgåere rester av et menneske i skogen på Elnes ved Nittedal. Nå har nye undersøkelser avklart identiteten til den ukjente mannen.

Søndag 21. september 1997 var et turfølge på sopptur i skogen ved Elnes i Nittedal. På ei åpen slette mellom grantrærne stopper en av dem opp ved noe hvitt som ligger delvis under mosen på bakken.

For første gang på 24 år er Tore Ljunggren tilbake på funnstedet sammen med Åsted Norge.

FUNNSTEDET: (F.v.) Åsted Norge-journalist Kristian Ervik, Tore Ljunggren som var med å finne levningene i 1997 og Åsted Norge-ekspert Asbjørn Hansen på funnstedet i Nittedal.
FUNNSTEDET: (F.v.) Åsted Norge-journalist Kristian Ervik, Tore Ljunggren som var med å finne levningene i 1997 og Åsted Norge-ekspert Asbjørn Hansen på funnstedet i Nittedal. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Beinrester og hodeskalle

– Det var her vi fant de første beinrestene, forteller Tore og peker.

En av de andre i turfølget, er svogeren til Tore. Han er lege og begynte å studere beinfunnet nærmere. De hadde jo funnet bein ute i naturen også tidligere, men denne gangen var noe annerledes.

– Svogeren min er jo lege og han følte seg veldig sikker på at dette var deler av bekkenet til et menneske, forteller Tore.

De begynte å se seg rundt og like ved fant de rester av en dongeribukse uten bein. På buksen er et belte som er spent fast på det innerste hullet.

NYE FUNN: Etter måneder med undersøkelser gjorde Åsted Norge nye funn blant etterforskningsdokumentene i saken fra 1997.
NYE FUNN: Etter måneder med undersøkelser gjorde Åsted Norge nye funn blant etterforskningsdokumentene i saken fra 1997. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

– Da skjønte vi at det måtte være et menneske.

Nye undersøkelser

Identiteten til mannen som det ble funnet levninger av i Nittedal i 1997, har vært et mysterium for politiet siden.

MYSTERIUM: Saken fikk oppmerksomhet i mediene i 1998, ett år etter funnet av levningene.
MYSTERIUM: Saken fikk oppmerksomhet i mediene i 1998, ett år etter funnet av levningene. Foto: Faksimile/Dagbladet

Til tross for en omfattende etterforskning i 1997 og 1998, kom ikke politiet noe nærmere et svar.

I fjor høst begynte Åsted Norge å se nærmere på saken. Etter å ha fått innsyn i de arkiverte etterforskningsdokumentene hos Øst politidistrikt, ble det oppdaget flere opplysninger som kan ha blitt tillagt for liten vekt tilbake på 1990-tallet. Blant annet ble et klesfunn i 1998 koblet tetter til funnet av levningene.

Spor pekte mot at dette var klærne til den ukjente mannen, og i tillegg viste gjenstander funnet i klærne at han kunne ha en tilhørighet til Lillehammer-regionen.

Meldt savnet i 2018

I forbindelse med at Åsted Norge undersøkte saken, ønsket også ID-gruppen i Kripos å se på saken på nytt.

Allerede i 1997 ble det hentet ut DNA av beinrestene, men metodene som ble brukt den gang var ikke gode nok for et generelt søk i registeret over savnede personer i Norge.

– Vi bestemte oss for å se på denne saken på nytt, og fikk tatt nye prøver for DNA-søk. Det førte til et positivt treff på en savnet-sak, sier Tore Walstad, som er leder for Den nasjonale ID-gruppen (Kripos).

DNA-PROFIL: Leder for Den nasjonale ID-gruppen ved Kripos, Tore A. Walstad, satte igang nye tekniske undersøkelser av beinrestene fra 1997.
DNA-PROFIL: Leder for Den nasjonale ID-gruppen ved Kripos, Tore A. Walstad, satte igang nye tekniske undersøkelser av beinrestene fra 1997. Foto: Espen Storsve / Åsted Norge

Savnetsaken som det ble treff på, kom til Oslo politidistrikt først i 2018. Et familiemedlem av mannen hadde levert inn en savnetmelding siden de ikke hadde hørt noe fra mannen siden tidlig på 1990-tallet.

I tre år har mannen vært etterlyst innad i politiet, både nasjonalt og internasjonalt, uten at det kom frem nye opplysninger som kunne si noe om hva som hadde skjedd med ham.

Nå er mannen altså identifisert ved hjelp av DNA.

FUNNSTEDET: Pilen viser stedet hvor det ble funnet klær, ett år etter funnet av beinrestene. Alt tyder på at klærne tilhørte mannen som det ble funnet levninger av et annet sted i Nordmarka.
FUNNSTEDET: Pilen viser stedet hvor det ble funnet klær, ett år etter funnet av beinrestene. Alt tyder på at klærne tilhørte mannen som det ble funnet levninger av et annet sted i Nordmarka. Foto: Politiet

– Det at slike som at dere i Åsted Norge ser på disse sakene, har gjort at også vi tar frem disse gamle sakene og ser på dem på nytt. Det viktigste for oss er jo å gi de pårørende et svar, samme hvor lang tid det har gått, sier Walstad i Kripos.

Sist sett i 1993-1994

Åsted Norge har vært i kontakt med mannens familie som forteller at det er flere personlige årsaker til at han ikke ble meldt savnet hos politiet tidligere. Mannen hadde i ung voksen alder havnet i et dårlig miljø og familien mistet etter hvert kontakten med ham.

KLESFUNN: Denne jakken var ett av klesplaggene som ble funnet i skogen i 1998, ett år etter funnet av beinrestene.
KLESFUNN: Denne jakken var ett av klesplaggene som ble funnet i skogen i 1998, ett år etter funnet av beinrestene. Foto: Politiet

I løpet av årene har de forsøkt å lete etter ham og også etterlyst ham gjennom forskjellige kanaler, men det var altså først i 2018 at de gikk til politiet.

Åsted Norges undersøkelser tyder på at mannen var tidlig i 30-årene da han døde. Den antatt siste observasjonen av mannen var i enten 1993 eller 1994.

Familien forteller til Åsted Norge at de hele tiden har hatt et håp om at mannen var i live. Selv om det har gått mange år, var det likevel et sjokk å få budskapet nå.

– Han har hele tiden vært savnet, selv om vi ikke meldte ham savnet til politiet før i 2018, forteller et nært familiemedlem til Åsted Norge.

Uklar dødsårsak

De rettsmedisinske undersøkelsene i 1997 kunne ikke gi noe svar på hvorfor og hvordan mannen døde.

Påtaleansansvarlig for saken ved Øst politidistrikt, politiinspektør Hilde Bøch Høyer, opplyser til Åsted Norge at det ikke vil bli innledet noen nye undersøkelser fra politiets side.

Relatert