FRA KONTROLL TIL UTBRUDD: Vietnam har blitt sett på som et land som har hatt kontroll på pandemien siden dens start, men siden april har flere tusen blitt smittet.
FRA KONTROLL TIL UTBRUDD: Vietnam har blitt sett på som et land som har hatt kontroll på pandemien siden dens start, men siden april har flere tusen blitt smittet. Foto: Manan Vatsyayana / AFP / NTB

«Svært smittsom» variant oppdaget: – Følger situasjonen tett

En krysning mellom den britiske og den indiske virusvariantene er oppdaget i Vietnam. FHI sier de følger tett med på hvilke egenskaper varianten kan ha.

«Svært smittsom» beskrives virusvarianten av Vietnams helseminister.

Den mulig nye varianten er særlig smittsom via lufta, og laboratorieundersøkelser av hvordan viruset reproduserer seg selv forklarer smitteøkningen i landet, ifølge helseminister Nguyen Thanh Long.

Foreløpig finnes det imidlertid lite informasjon om varianten i de internasjonale nettverkene. Den har heller ikke fått noe navn foreløpig, ifølge VnExpress.

– Vi vet lite eksakt om hva slags endringer det er snakk om og hvilke egenskaper denne varianten har, men vi følger situasjonen tett, skriver avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en e-post til TV 2.

Flere og flere blir smittet

FØLGER MED: Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap sier de følger med på nye varianter.
FØLGER MED: Line Vold er avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap sier de følger med på nye varianter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det finnes en rekke varianter av det opprinnelige covid-19-viruset. Det er vanlig at virus endrer seg etter hvert som flere og flere blir smittet.

– Generelt vil det at det fortsatt er stor smittespredning i deler av verden øke risiko for at nye varianter av viruset dukker opp, skriver Vold.

Flere av variantene følger Folkehelseinstituttet nøye med på, noe også myndigheter i andre land gjør. Blant annet følger de med på den indiske varianten, den sørafrikanske varianten og den brasilianske varianten.

Vietnam har holdt pandemien under kontroll, men har nå et stort utbrudd som sprer seg svært raskt. Nær 3600 personer har blitt smittet siden slutten av april, skriver Reuters.

Landet har kun meldt om 47 covid-19-relaterte dødsfall. I Norge har litt over 780 personer dødd med korona.

Helgenomsekvensering av tester fra utbruddet viser at det kan være en ny variant i omløp, og at varianten er en krysning mellom den indiske og den britiske variantene, ifølge myndighetene.

Det gjenstår mange ubesvarte spørsmål om den vietnamesiske varianten.

– Hva varianten betyr for vaksineeffekt og smittsomhet, vet vi ikke ennå. Sannsynligvis vil det vise seg at det er omtrent som den britiske og den indiske varianten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Disse variantene sprer seg mest

Nakstad forklarer at de variantene som smitter lettest, er de variantene som etter hvert dominerer, slik som den britiske.

Den største utfordringen er om vaksinene vil fungere på eventuelle nye varianter. Foreløpig vet vi ikke om det vil skje, men en rekke vaksineselskaper ruster seg for å måtte endre vaksinen dersom det skulle skje. EU har i tillegg inngått en avtale med blant andre Pfizer om vaksiner de neste årene som er oppdatert og som fungerer mot varianter.

Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Er det en fare for at nye varianten vil føre til strengere innreiserestriksjoner i sommer?

– Sånn som det er nå, vil det ikke det, sier Nakstad og fortsetter:

– Hvis det er sånn at vi på sikt får nye muterte virus som brer om seg i Europa og vaksinene viser seg å ha mindre effekt på dem, kan det bli viktig å teste folk når de kommer til landet for å passe på at det ikke sprer seg mer enn nødvendig i Norge, sier han.

Relatert