FENGSLET: Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) har i september sittet 21 år i fengsel, men i år ble saken hans gjenåpnet. Foto: Eivind Pedersen
FENGSLET: Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) har i september sittet 21 år i fengsel, men i år ble saken hans gjenåpnet. Foto: Eivind Pedersen

Kristiansen har fått dato av Høyesterett

Over halvannen dag i Høyesterett skal det avgjøres om Viggo Kristiansen (41) løslates som følge av at Baneheia-saken ble gjenåpnet.

Partene er innkalt til muntlige rettsforhandlinger i landets øverste domstol hele dagen 17. og halve dagen 18. juni.

Der skal i utgangspunktet påtalemyndigheten argumentere for hvorfor Kristiansen må holdes fengslet mens de behandler den gjenåpnede saken, slik Borgarting lagmannsrett ga dem medhold i før Kristiansen anket saken til Høyesterett.

Kristiansens mangeårige forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har ikke møterett for Høyesterett. Derfor skal hans kollega Bjørn André Gulstad ta saken som prøvesak.

– Dette er en prinsipielt viktig sak å få avklart, samtidig som den er av stor betydning for vår klient. Det er gledelig at Høyesterett har sluppet den inn til muntlig behandling, sier Gulstad til TV 2.

Kompliserte spørsmål

For påtalemyndigheten er løslatelsessaken enda et rettsspørsmål å ta stilling til i den allerede svært kompliserte Baneheia-saken.

  • Innen 12. juni må de avgjøre om de vil be om forlenget forvaring for Kristiansen, fordi det da vil være tre måneder til han har sonet ferdig sin 21 år lange forvaringsstraff i september.
  • Innen de nærmeste månedene må påtalemyndigheten avgjøre om de vil føre en ny rettssak for å bevise Kristiansens skyld, eller om de skal be om en frifinnende dom uten rettssak.

Statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg overtok saken tidligere i år, kort tid etter at straffesaken ble gjenåpnet.

ERFAREN: Statsadvokat Andreas Schei bruker sammen med kollega Johan Øverberg mye av våren til å sette seg inn i Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
ERFAREN: Statsadvokat Andreas Schei bruker sammen med kollega Johan Øverberg mye av våren til å sette seg inn i Baneheia-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB

De to har altså motsatt seg Kristiansens begjæring om løslatelse i påvente av den videre behandlingen av saken.

Likevel har de ikke bestemt seg for om de skal be om en forlengelse av forvaringen – en beslutning de altså må ta før løslatelsesspørsmålet behandles av Høyesterett.

Møte på fredag

Statsadvokat Schei bekrefter overfor TV 2 at de er i gang med sine vurderinger, men han holder samtidig kortene tett til brystet.

– Påtalemyndighetens stilling til forlengelsesspørsmålet og spørsmålet om løslatelse må vi komme tilbake til, sier Schei.

– Kan man få en situasjon der dere ikke ber om forlenget forvaring, men likevel møter i Høyesterett og argumenterer for at Kristiansen må holdes fengslet ut tiden, frem til 12. september, for å ivareta samfunnsvernet?

– Dette er ting vi må komme tilbake til, svarer han.

MØTES HER: Fem dommere i Høyesterett skal avgjøre om Viggo Kristiansen (41) nå skal løslates. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB
MØTES HER: Fem dommere i Høyesterett skal avgjøre om Viggo Kristiansen (41) nå skal løslates. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Førstkommende fredag skal påtalemyndigheten og forsvarer Gulstad ha et forberedende møte hos Høyesterett.

– Der skal vi snakke med påtalemyndigheten og avklare hvordan vi skal bruke tiden, hvilke bevis som eventuelt skal føres, og andre ting som er av betydning for den tid som den enkelte advokat får tildelt, sier Gulstad.

Omkring 10 etterforskere

For to uker siden kunne TV 2 fortelle at Oslo politidistrikt er i gang med konkrete etterforskningsskritt i Baneheia-saken – mer enn 21 år etter barnedrapene.

Oslo politidistrikt opplyser at de har omkring 10 etterforskere som jobber med saken, men verken politiet eller Schei ønsker å si noe om hva de etterforsker.

– Er dere noe nærmere å avgjøre om det vil bli en ny rettssak mot Kristiansen?

– Det utføres etterforskning i saken, og den er ikke ferdigstilt. I løpet av noen måneder vil vi skrive en innstilling til Riksadvokaten, som har det endelige ordet i saken, sier Schei.

Relatert