Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Berit Roald / NTB
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Høie innrømmer at vaksine-nei til Mæland er utfordrende

Helseminister Bent Høie innrømmer at det er krevende å si nei til vaksinen, men han har fortsatt full tillit hos justisminister Monica Mæland selv om han gikk mot hennes plan.

– Jeg har tillit til at Bent har gjort nødvendige vurderinger og sikret at funksjonen hans kan fungere både når det gjelder korona, og hvis andre hendelser skulle inntreffe, sier Mæland til TV 2.

Det er ingen vaksinetvang i Norge, understreker Mæland.

– Det vi har pekt på er kritiske samfunnsfunksjoner og nøkkelpersonell, men vi tvinger ingen til å ta vaksinen, sier hun.

Helseministeren, som leder koronahåndteringen i Norge, har understreket at han kommer til å ta vaksinen senere, men han mener han ikke trenger å rykke fram i vaksinekøen av beredskapshensyn.

– Er det da noen som egentlig har behov for å ta denne vaksinen når ikke han trenger den?

– Det er slik at vi har pekt på helse- og omsorgsministeren fordi han er medlem av regjeringen og så regner med han har gjort en grundig vurdering av sin funksjon. Det er ikke et personlig tilbud. Det er en funksjon som skal ivaretas, sier Mæland.

Innrømmelse fra Høie

På pressekonferansen onsdag innrømmet Høie at det er krevende å takke nei til sin egen regjerings tilbud om vaksine.

– Det definitivt noen utfordringer, det er jeg den første til å innrømme. Jeg har derfor måttet gjøre en grundig vurdering av min egen situasjon. Risikoen for å bli smittet går det ikke å nulle ut, men jeg er i en livssituasjon der risikoen for meg er mindre enn for en rekke andre personer, i og med at jeg har en ganske liten familie, og den lille familien sitter på hjemmekontor i Stavanger, og ser ikke på så mye mer enn plantene i drivhuset, sier Høie.

– Hvordan tror du det framstår at du som «vaksineminister» ikke vil ta den vaksinen nå?

– Jeg skal ta den vaksinen, det er det ingen tvil om, jeg er en av de som har fått dette spørsmålet siden januar. Jeg har vært samfunnskritisk hele den perioden, men jeg har svart at jeg kommer til å ta vaksinen på det tidspunktet jeg blir tilbudt vaksinen i min hjemkommune, sier helseministeren til TV 2.

Høie opplyser at han varslet statsministeren i forrige uke om at han trolig kom til å takke nei til vaksinen.

Mener helseministeren må svare

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad har gjentatte ganger oppfordret alle som får tilbud om å ta vaksinen, om å ta den på det tidspunktet de blir innkalt.

– Nå gjør ikke helseministeren dette. Hva slags symboleffekt kan de få?

– Jeg tenker at du skal spørre helseministeren om de vurderingene han har gjort. Vi har pekt på helse og omsorgsministeren fordi han har en viktig funksjon i både pandemi, håndtering og i eventuelt andre hendelser.

– Men kan det svekke beredskapen at han ikke tar vaksinen?

– Jeg har tillit til at han har gjort grundige vurderinger av hvordan hans funksjon kan ivaretas på en god måte. Vi har altså pekt på funksjoner som vi mener er avgjørende og ut fra det gitt tilbud om vaksine, sier Mæland.

På pressekonferansen fikk Høie spørsmål nettopp om han svekker beredskapen ved å ikke at vaksinen nå.

– Dette har jeg tenkt grundig igjennom. Jeg har vurdert det slik at jeg håndterer situasjonen slik den er nå, og så vil jeg understreke at jeg står bak regjeringens beslutning, og har ingen kritikk mot de som har takket ja til vaksinen.

– Ingen reisevaksine

Høie er en av fire statsråder som har takket nei til vaksinen, i tillegg til en rekke stortingsrepresentanter. Mæland avviser at det er full splittelse i regjeringen og i Høyre, og sier at hun ikke vil blade seg inn i andres avgjørelser om de skal ta vaksinen eller ikke.

– Men ser du at dette skaper stor uro ute i befolkningen?

– Ja, jeg ser at det er en stor debatt, og det forventet vi, og vi vet jo at alle er slitne, alle venter på vaksine, alle vil være gjennom dette, men vi kan ikke la være å ta avgjørelser som vi mener er viktig fordi det skaper debatter, det er faktisk vår jobb å stå også når det stormer, sier justisministeren.

Ifølge justisministeren er tilbudet til politikerne verken en «reisevaksine» som etter hvert gir fri utreise til utlandet, eller en vaksinering mot smitte i den kommende valgkampen.

– Vi trenger et nav som kan utbetale penger. Vi trenger et FHI som kan råd, og ledelsesfunksjoner i kritiske samfunnsfunksjoner.

Vil ikke filmes under vaksinering

Mæland har fått tilbud om å vaksinere seg senere i dag, men ønsker ikke å bli fotografert når hun får satt sin første dose.

– Nei, det er ikke et tv show. Jeg pleier ikke dele private detaljer fra livet mitt med tv, og det kommer ikke til å gjøre i dag heller.

– Men nå har vi jo vært med på mange vaksinesentre, og det har jo helsemyndighetene og regjeringen satt pris på, fordi at det er personer som har stått fram som forbilder og tatt vaksinen. Hvorfor kan ikke politikerne gjøre det?

– Nei, en del av oss ikke stiller ikke opp på denne type reportasje, det har jeg ikke gjort før, og det kommer heller ikke til å gjøre i denne situasjonen, sier Mæland.

Relatert