TIDLIGERE: Koronasertifikat skal innføres tidligere enn først planlagt. Foto: Thomas Evensen / TV 2
TIDLIGERE: Koronasertifikat skal innføres tidligere enn først planlagt. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Koronasertifikatet: Forslag til endringer i smittevernloven

Regjeringen fremmer en proposisjon for Stortinget om midlertidige endringer i smittevernloven med rettslig grunnlag for koronasertifikat.

Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et koronasertifikatet som på en sikker måte kan dokumentere vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat.

Videre skal forslaget legge til rette for innføring av en kommende EU-forordning.

Forslaget vil også gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

– Bruk av koronasertifikat innenlands vil i første omgang være aktuelt ved offentlige arrangementer, cruise og andre "pakketurer" slik Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har anbefalt, skriver Regjeringen i en pressemelding.

Men regjeringen er også åpen for å utvide bruken nasjonalt.

– Vi vurderer også om det er aktuelt å bruke sertifikatet på andre områder og i kommuner som har strengere tiltak enn de nasjonale tiltakene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

RASKERE: Helseminister Bent Høie (H) mener sertifikatet vil bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt. Foto: Morten Kristoffersen  / TV 2
RASKERE: Helseminister Bent Høie (H) mener sertifikatet vil bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Vil innføre sertifikatet tidligere

Regjeringen vil endre loven midlertidig slik at det er mulig å innføre koronasertifikat. Om alt går etter planen, vil de komme i begynnelsen av juni.

Regjeringen ønsker også en vurdering av lokal bruk.

– Regjeringen mener at koronasertifikatet vil kunne legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Det kan bidra til en raskere gjenåpning nasjonalt, mener Høie.

Bruk av koronasertifikat skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for restriksjoner. Også EU-regelverket skal være tidsmessig avgrenset. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme nasjonal bruk.

– Den første versjonen av det norske koronasertifikatet finnes allerede på helsenorge.no. Sertifikatet viser testresultat og om du er vaksinert mot korona. Det arbeides nå med å videreutvikle dette til et koronasertifikat i tråd med EUs rammeverk. Koronasertifikatet må fungerer både innenfor og utenfor landets grenser, sier Høie.

Enorm respons – og uenighet

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 5. mai 2021 på høring forslag om et nytt og midlertidig kapittel 4A i smittevernloven.

Høringen skapte enormt engasjement, og departementet mottok i alt 10.572 høringsuttalelser.

– Alle er lest, og synspunktene er reflektert i departementets vurderinger, skriver Regjeringen.

Det har vært stor uenighet blant høringsinstansene om det bør innføres et slikt sertifikat og om bruksområde.

– Noen på den ene siden ønsker sertifikatet velkommen som et nyttig og rettferdig verktøy i en nødvendig gjenåpning av samfunnet, er det andre som ser på koronasertifikatet som en trussel mot det norske samfunnet, skriver Regjeringen.

Offentlige etater og større organisasjoner er i hovedsak positive til forslaget. Enkelte universitetsjurister mener forslaget ikke oppfyller kravene til klar lovhjemmel. Rundt 10 500 privatpersoner har gitt høringsuttalelser. Flertallet av disse personene er kritiske til en ordning med koronasertifikat.

Relatert