Trinn 2 i gjenåpningen iverksettes 27. mai

En rekke koronatiltak blir endret neste uke. Torsdag 27. mai iverksettes trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Fra 27. mai kan blant annet flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte. Det åpnes også for skjenking til midnatt uten matservering.

Allerede fra i dag frarådes det ikke lenger å reise innenlands. Det globale reiserådet forlenges imidlertid til 1. juli.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefalte på forhånd av pressekonferansen at trinn 2 i gjenåpningsplanen iverksettes.

– Forsvarlig

Regjeringen har tidligere sagt at trinn 2 kan bli innført i andre halvdel av mai, men har gjentatt at de er mer opptatt av «data enn datoer» når det gjelder tempoet av gjenåpningen.

De nasjonale tiltakene fra 27. mai

Anbefalinger:

Sosial kontakt

 • Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (Lovdata) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (Lovdata). (nytt)

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt)

Høyere utdanning

 • Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)
 • Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt)

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt)

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Toppidrett (nytt)

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Regler:

Arrangementer:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. (nytt)
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. (nytt)
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Nå røper statsminister Erna Solberg (H) når trinn 2 skal iverksettes. 27. mai innføres trinn 2, som er torsdag neste uke.

– Etter en helhetsvurdering mener regjeringen derfor det er forsvarlig å gå videre til neste trinn i gjenåpningen av Norge. Vi kan nå styrke arbeidet med å få fart på Norge igjen, sier Solberg.

– Jeg vil minne om at for hvert trinn vi tar, ser vi på smittesituasjonen, kapasiteten i helsetjenesten og antall vaksinerte, sier hun.

Kan bestemme selv

Solberg sier at selv om landet åpner mer opp nasjonalt, kan det være behov for strengere regler lokalt der det er utbrudd.

– Når vi nå åpner opp nasjonalt, er det viktig at kommunene får tid til å vurdere om de må ha strengere regler lokalt for å holde kontroll på smitten. Derfor trer endringene først i kraft 27. mai, sier statsministeren.

Trinn 2 innebærer at kommunene kan selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager ut fra smittesituasjonen lokalt.

Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen.

For å kunne åpne opp mer for fysisk undervisning på universiteter og høyskoler, innføres økt bruk av jevnlig testing og registrering av hvem som er til stede for å lette smittesporing, opplyser regjeringen.

Mer massetesting

Regjeringen åpner også for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

– Vi vil se nærmere på hvordan vi kan få på plass et system der private aktører kan brukes til å gjennomføre testingen, slik at det blir bedre testkapasitet for eksempel til å ha flere folk på arrangement. Vi ser for oss at det offentlige skal betale for dette, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Regjeringen vil også bruke massetesting på fritids- og lavterskeltilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg, og på arbeidsplasser hvor de ansatte har mye kontakt med mange.

I skoleferien vil regjeringen bruke jevnlig testing for å større grad kunne åpne opp for aktiviteter for barn og unge, som sommerskoler, sommeraktiviteter og sommerleirer.

Risikofaktorer

Statsminister Solberg sier at det som kan forsinke framdriften i gjenåpningen, er mutasjoner som vaksinene ikke fungerer mot.

– Vi beveger oss mot det jeg anslår er en flokkimmunitet. Det kan forsyves hvis vaksinene ikke virker like godt, og at de må beholde tiltakene lenger, sier Solberg fortsetter:

– Det er også viktig at vi slår ned smitten ved utbrudd, hvis ikke må vi vente enda lengre på neste trinn, sier hun.

Relatert