STRANDKLAR: I Athen jobber de for at strendene skal bli klare til sommersesongen, som forhåpentligvis blir full av turister.
STRANDKLAR: I Athen jobber de for at strendene skal bli klare til sommersesongen, som forhåpentligvis blir full av turister. Foto: Alkis Konstantinidis

Smitten stuper i Europa

Den siste månaden har talet på smitta falle med 60 prosent.

Smitten i Europa har lenge vore urovekkande høg. Men no har Verdas helseorganisasjon (WHO) omsider kome med godt nytt.

I midten av april blei det registrert heile 1,7 millionar tilfelle av Covid-19 i løpet av ei veke. I midten av mai hadde det tilsvarande talet falle til 685 000, eit fall på nesten 60 prosent.

La oss ta eit konkret døme: 19. mai blei det registrert 82 185 nye tilfelle av Covid-19 i Europa. Dette er det lavaste talet sidan begynnelsen av oktober, ifølge Reuters si oversikt. Korleis dei mest populære ferielanda gjer det, finn du svar på lenger nede i artikkelen.

WHO forsiktig optimist, men...

WHO sin regionale direktør for Europa, Hans Kluge, tillet seg å vere forsiktig optimist.

– Vi bevegar oss i riktig retning, men vi må fortsette og vere på vakt, seier Hans Kluge.

– Pandemien er ikkje over enno.

Vaksinering er vegen ut av pandemien. - Vi ser lyset i enden av tunnelen, men ikkje la oss bli blenda av det lyset, åtvarar WHOs Hans Kluge.
Vaksinering er vegen ut av pandemien. - Vi ser lyset i enden av tunnelen, men ikkje la oss bli blenda av det lyset, åtvarar WHOs Hans Kluge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

EU planlegg å opne grensene til sommaren for dei som er fullvaksinerte. Men WHO ber folk tenke seg om før dei set kursen mot eit anna land av frykt for at auka mobilitet og meir interaksjon vil føre til ein kraftig auke i smitte.

– Vi må vere forsiktige. Vi må revurdere eller unngå internasjonal reising, seier Hans Kluge. Han legg til at WHO er særleg bekymra for den indiske virus-varianten, som no er til stades i halvparten av dei europeiske landa.

– Ikkje la oss gjere dei samme feila som vi gjorde i fjor på denne tida som førte til ein auke i smitte, avsluttar Kluge.

Fallande smittetrykk i populære ferieland

Men alt tyder på at grensene i Europa vil bli opna, og fleire land er allereie i gang.

Det er verdt å merke seg at det berre er nokre få land i EU/EØS som har mindre smittetrykk enn Norge no. Det viser tal frå EU-byrået ECDC. Oversikta viser kor mange smitta landa har registrert per 100 000 innbyggerar i løpet av dei siste to vekene.

Norge er oppført med 108 smitta per 100 000 innbyggerar.

Av solrike land er det berre Portugal (48 per 100 000) og Malta (25) som har eit mindre smittetrykk enn Norge.

Portimao, Portugal: Portugal er blant landa med lavast smittetrykk i Europa.
Portimao, Portugal: Portugal er blant landa med lavast smittetrykk i Europa. Foto: John Schults

Men Norge blir grundig slått av både Finland (smittetrykk på 53) og ikkje minst Island (18).

Sverige har høgst smittetrykk i heile Europa med heile 577 smitta per 100 000.

Av andre populære ferieland er smittetrykket per 100 000 innbyggerar slik akkurat no:

Spania: 159

Italia: 192

Hellas: 286

Frankrike: 335

Kroatia: 369

Kypros: 522

Heile oversikta finn du her. Den blir fortløpande oppdatert.

Relatert