ANBEFALER LENGRE SKJENKETID: FHI og Helsedirektoratet anbefaler å gå inn for trinn 2 i gjenåpningsplanen. Det innebærer at skjenketiden kan utvides til klokka 24.00, og det stilles ikke krav til matservering.
ANBEFALER LENGRE SKJENKETID: FHI og Helsedirektoratet anbefaler å gå inn for trinn 2 i gjenåpningsplanen. Det innebærer at skjenketiden kan utvides til klokka 24.00, og det stilles ikke krav til matservering. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Anbefaler å fjerne en rekke tiltak

Helsemyndighetene anbefaler en videre nedtrapping i tiltak. Det betyr at trinn 2 i gjenåpningsplanen kan iverksettes, mener de.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at trinn 2 i gjenåpningsplanen iverksettes.

Helsemyndighetene anbefaler justeringer for noen tiltak, og det innebærer at de vil øke antall personer på ulike arrangementer og aktiviteter.

Det er opp til regjeringen å fatte en beslutning om tiltak skal fjernes, slik helsemyndighetene anbefaler. Hva regjeringen beslutter, blir klart på en pressekonferanse klokken 11.30.

Dette er endringene

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at trinn 2 iverksettes uten justeringer for følgende kategorier:

 • Barnehager, skoler og SFO
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler
 • Sosial kontakt/private hjem
 • Handelsnæringen
 • Serveringssteder
 • Arbeidsliv
 • Innenlandsreise (med råd i befolkningen
 • Private arrangementer

Regjeringens gjenåpningsplan: Trinn 2

 • Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.
 • For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer
 • Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes.
 • Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.
 • Idrettsarrangementer for barn innendørs: Inntil 100 dersom publikum ikke har faste tilviste plasser. Inntil 200 dersom man har faste tilviste plasser. Man kan fortsatt kun samle deltagere fra èn kommune.
 • Idrettsarrangementer for barn utendørs: Grensen på 200 videreføres. Man kan ha 200 i tre ulike kohorter, dersom man har faste tilviste plasser og to meter mellom kohortene.
 • For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
 • Reiser innenlands kan gjennomføres.
 • Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for de som kommer inn i landet.
 • Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.
 • Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Kilde: Regjeringen

Men FHI og Helsedirektoratet anbefaler mindre justeringer for følgende på trinn 2:

 • Breddeidrett og øvrig kultur- og fritidsaktivitet: for alle aldersgrupper kan gruppestørrelsen ved innendørs trening i breddeidretten og andre kultur- og fritidsaktiviteter økes fra 10 til 20 personer, mens ved utendørs aktiviteter kan gruppestørrelsen økes fra 20 til 30 personer.
 • For øvrig toppidrett, inkludert nivå tre i herrefotballen, vurderes det at kan det åpnes for treningskamper i trinn 2 og for seriekamper tre uker senere.
 • Offentlige arrangementer: Antall personer til stede på innendørs arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser foreslås oppjustert fra 20 til 50.
 • Inn-/utreise: Vi anbefaler at man starter med å utvide den søknadsbaserte ordningen for arbeidsreisende og avventer utvidet adgang for familiebesøk.

Helsedirektoratet og FHI skriver i sin anbefaling at varemesser og midlertidige markeder anbefales tatt ut av definisjonen av arrangementer, og det foreslås regulering av smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av disse i en egen, ny, bestemmelse i covid-19-forskriften.

Når?

Regjeringen har tidligere uttalt at trinn 2 kan bli iverksatt i andre halvdel av mai, men har ikke gitt en konkret dato, fordi de forholder seg til «dato og ikke datoer».

Dagens pressekonferanse skal dreie seg om tempoet i gjenåpningsplanen.

Relatert