Vil overkjøre regjeringen og gi mer til pensjonistene

Regjeringen vil øke den løpende alderspensjonen med 3,58 prosent. For dårlig, mener LO, Pensjonistforbundet – og et flertall på Stortinget.

Torsdag la arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) regjeringens tilbud til pensjonistene på bordet: 3,58 prosent økning av den løpende alderspensjonen.

Det er 0,25 prosentpoeng lavere enn kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret, som på forhånd hadde krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene.

– Det er veldig skuffende at regjeringen setter seg på bakbeina, og ikke gir landets pensjonister full kompensasjon for det etterslepet som oppstod i fjorårets regulering av pensjonene. Vi gikk inn i trygdeoppgjøret med et krav om 3,83 prosent økning i alderspensjonene. Det var regjeringen ikke villige til å levere på, sier sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

Et flertall på Stortinget kan imidlertid gjøre at pensjonistene likevel får det som de vil.

– Må kompenseres

Årets trygdeoppgjør er det første etter at Stortinget i februar vedtok et nytt system der pensjonene skal reguleres som et snitt av pris- og lønnsvekst.

Lødrup peker på at regjeringens tilbud ikke fullt ut kompenserer for etterslepet fra i fjor, da reguleringene av alderspensjonen endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten.

I år er lønns- og prisveksten anslått å bli rundt 2,4 prosent.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen vil på sin side ikke undertegne oppgjøret, men krever en uenighetsprotokoll. Det samme har forbundet gjort en rekke tidligere år.

– Vi mener etterslepet pensjonistene skulle hatt for i fjor, må kompenseres fullt ut, sier han til NTB.

– Skulle bare mangle

Fremskrittspartiet er heller ikke fornøyd med pensjonsoppgjøret.

– Det som Stortinget vedtok etter initiativ fra SV og Frp har ikke blitt fulgt opp. Vi ønsker at pensjonistene skal få en skikkelig kompensasjon. Dette er en gruppe som har tapt kjøpekraft i mange år på grunn av pensjonsreformen fra 2011, som Frp stemte mot som eneste parti, sier partileder Sylvi Listhaug til TV 2.

En tusenlapp ekstra til landets 1,3 millioner pensjonister vil koste Norge over en milliard kroner. Listhaug mener de pensjonistene fortjener det.

– Nå har de tapt mye de siste årene på pensjonsreformen som resten av partiene sto for, det er på tide å ta igjen det etterslepet. Frp ønsker å stille opp for at pensjonistene skal få det.

– Kan det skapes et flertall i Stortinget for det?

– Nå ser det ut til at det allerede er et flertall som signaliserer at pensjonistene skal ha det Stortinget har vedtatt, nemlig full kompensasjon. Det håper jeg vi skal få til. Det skulle bare mangle at det ikke nå gjøres et løft for pensjonistene, sier Listhaug.

– Vil oppdage at de må bøye seg

SV-leder Audun Lysbakken mener det var et godt trygdeoppgjør, takket være det felles initiativet som SV tok sammen med Frp og Pensjonistforbundet.

– Nå får vi ikke et nytt minusoppgjør, og pensjonistene får mer å leve av. Men regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak til punkt og prikke, for det vi har sagt er at pensjonistene fulgt ut skal få kompensert det minusoppgjøret de hadde i fjor, sier Lysbakken.

Han sier det forrige oppgjøret særlig gikk ut over eldre med lave pensjoner.

– Jeg tror regjeringen vil oppdage at de blir nødt til å bøye seg når de kommer til Stortinget. Vi skal ha full kompensasjon for det tapet man hadde i fjor. Det har Stortinget lovet, og det står vi ved.

– Ulik regnemåte

TV 2 får opplyst at også Senterpartiet støtter pensjonistenes krav.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier hans parti vil følge opp intensjonen med som ble vedtatt i fjor høst.

– Arbeiderpartiet har helt siden 2017 ment at vi bør regulere pensjonene med snittet mellom pris og lønn, og det fikk vi til et flertall for i fjor. Så er det riktig som Pensjonistpartiet sier, nemlig at tallene viste at oppgjøret ble annerledes enn det som var intensjonen, sier Støre til TV 2.

Ettersom kravet fra pensjonistene får gehør hos Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet, ligger det an til flertall når saken kommer opp i Stortinget senere denne våren.

Arbeidsminister Isaksen mener på sin side at ulikheten mellom tilbud og krav skyldes forskjellige måter å regne på.

– Motparten har lagt etterslepet på 1,4 prosentpoeng på toppen. Det vi har gjort, er å bake dette inn i lønnsveksten, sier Isaksen til NTB.

(©NTB)

Relatert