KJÆRKOMMET: 309 kommuner får 35 prosent færre doser i juni og juli før de får igjen det tapte i slutten av juli og august. Mange kommuner må nå legge planer for hvordan det skal foregå i praksis.
KJÆRKOMMET: 309 kommuner får 35 prosent færre doser i juni og juli før de får igjen det tapte i slutten av juli og august. Mange kommuner må nå legge planer for hvordan det skal foregå i praksis. Foto: Thomas Lohnes / AFP / NTB

Ferie skaper vaksinetrøbbel for kommuner: – Løft blikket

Hvis ferieavvikling er viktigere for kommunene enn å sette alle vaksinedosene som kommer i juli, må de løfte blikket, mener vaksineforsker.

24 kommuner får om lag 60 prosent økning i andel doser fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.

Det går på bekostning av 309 kommuner, som får om lag 35 prosent færre doser i juni og juli.

Men i juli og august må de kommunene som får færre doser, ta igjen det tapte for at den samlede vaksinasjonsplanen ikke skal bli vesentlig forsinket.

Det betyr at i fellesferien, fra uke 29, 30 og 31, må disse kommunene øke kapasiteten for å ta igjen utsettelsen.

Det byr på problemer for flere kommuner, og mange reagerer sterkt på at de ikke får så mange doser som forespeilet.

RIKTIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er riktig av regjeringen å omfordele vaksiner.
RIKTIG: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er riktig av regjeringen å omfordele vaksiner. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Gir fullstendig mening

Ekspertene mener derimot at det er helt riktig å omfordele dosene til der det er mest smitte.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo har lenge uttrykt at hun mener regjeringen bør omfordele vaksiner. Hun støtter dermed regjeringens omfordelingsplan. 

– Strategien om å prioritere områder hvor det har vært kontinuerlig smitte og smitte over lengre tid gir fullstendig mening, sier Grødeland. 

Hun er tydelig på fordelene det har for pandemien i Norge.

– Det vil bidra til å redusere smittespredningen i de områdene som nå får ekstra tilgang på vaksiner. Ettersom disse områdene også er drivere for mye av infeksjonen i områdene rundt, vil dette ha positive ringvirkninger for hele Norge, sier Grødeland. 

Hun sier at omfordelingen vil føre til at pandemien vil være raskere over i Norge og dermed kan man raskere åpne samfunnet igjen.

44 kan ikke øke kapasiteten

Ifølge FHIs modellering er forskjellen av å omfordele 60 prosent mot 80 prosent av alle vaksiner relativt liten. Grødeland sier at hvis modelleringen viste noe annet, burde man ha omfordelt enda mer. Hun mener det på bakgrunn av modelleringen er riktig å lande på 60 prosent.

Mange av kommunene som vil få færre vaksiner, har uttrykt misnøye. Blant annet sa Sandes-ordføreren til TV 2 onsdag at det er som «et slag i trynet». 

Omfordelingen vil føre til at de kommunene som får færre doser i juni og juli, vil måtte igjen det tapte i uke 29, 30 og 31, hvor det er fellesferie.

Statsforvalterne i Norge har fått i oppdrag å spørre alle kommunene om hvordan de stiller seg til en omfordeling og hvilke utfordringer de vil komme til å møte på.

56 kommuner sier at de er usikre om de har mulighet til å øke kapasiteten for å sette vaksiner i uke 29-31. 44 kommuner sier at de ikke har mulighet til å øke kapasiteten i disse ukene. 

Kommunene oppgir blant annet at det er ferieavvikling og at de mangler helsepersonell til å sette flere doser.

– Løft blikket

Vaksineforsker Grødeland reagerer på at kommuner sier at de ikke kan vaksinere flere personer på grunn av ferieavvikling. 

– Om grunnen er at de har helsepersonell som etter et krevende år med pandemi er helt på felgen, så skjønner jeg at de har behov for ferie. Om det ikke er dette som er deres ankepunkt når det gjelder ferieavvikling, vil jeg be dem løfte blikket og se en litt større pandemisk kontekst, sier Grødeland og fortsetter:

Fakta om omfordeling av vaksiner

  • Regjeringen har besluttet en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner til 24 kommuner som har hatt smittetrykk over tid.
  • Alle kommunene ligger i Oslo og Viken. De vil få om lag 60 prosent økning i andelen doser enn de opprinnelig ville fått, fram til alle over 18 år har fått tilbud om vaksine.
  • Disse kommunene får flere vaksiner: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Halden, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lørenskog. Nannestad, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Skien, Ullensaker, Vestby og Ås.
  • Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Lørenskog som allerede er prioritert, får en økning på om lag 40 prosentpoeng.
  • Beslutningen innebærer at 309 kommuner får en andel førstedoser som er om lag 35 prosent mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil sju uker.
  • I tillegg får 23 kommuner ikke redusert sine andeler: Aurskog-Høland, Bamble, Bergen, Frogn, Færder, Gjerdrum, Holmestrand, Horten, Hurdal, Kongsberg, Kristiansand, Lunner, Marker, Moss, Nes, Porsgrunn, Ringerike, Sandefjord, Skiptvet, Stavanger, Trondheim, Tønsberg og Øvre Eiker.
  • Omfordelingen ventes å starte i uke 23 (7.-13. juni).

Kilder: Regjeringen

– Å øke vaksinedekning i de områdene som nå driver pandemien i Norge vil også være positivt for kommunene som må gi fra seg vaksiner, sier hun.

Hun forstår at vaksinering i fellesferien kan by på praktiske problemer, men poengterer at vi står midt i en krevende pandemi som vi har et felles ansvar for å håndtere så effektivt som mulig.

– Da må man jo starte med å få kontroll på smittespredning i de områdene som kontinuerlig har vært drivere for pandemien i Norge.

Slukker der det brenner

I likhet med Grødeland har også professor Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø har lenge ment at områder med mye smitte må få flere vaksiner enn områder med lite smitte.

– Når det brenner i et hus, sprøyter man ikke vann over byen, men huset som brenner. Det er en kjent strategi at man vaksinerer der hvor det er smitte, sier Olsvik.

URETTFERDIG: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik forstår at omfordelingen kan virke urettferdig, men sier at det er heller ikke rettferdig at vi bor i Norge.
URETTFERDIG: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik forstår at omfordelingen kan virke urettferdig, men sier at det er heller ikke rettferdig at vi bor i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Olsvik sier at det også er riktig av regjeringen å prioritere å vaksinere unge etter at de eldre og de med underliggende sykdommer har fått sin dose. De unge har størst bevegelighet i samfunnet og er dermed den gruppen som kan spre mest smitte, sier Olsvik.

Professoren forstår at det er mange kommuner som reagerer på omfordelingen, også fordi mange av dosene må settes på et uheldig tidspunkt, nemlig fellesferien.

Kollisjon

– Det er en kollisjon mellom hva som er smittevernfaglig best og de empatiske elementene i omfordelingen. Folk ønsker seg ferie på riktig tidspunkt, og det oppleves av mange som urettferdig å omfordele vaksinene, sier Olsvik.

– Omfordelingen er ikke rettferdig. Men det er ikke rettferdig at vi bor i Norge heller. Vi har mange vanvittige fordeler som andre land ikke har, sier han videre.

Olsvik mener det er viktig at omfordelingen ikke fører til at det blir en slags form for forakt mot Oslo.

– Dette er ikke Oslo som grafser til seg vaksiner. Vaksinene blir gitt til de områdene som har høyt smittetrykk. Man må gå bort fra at dette er Oslo mot resten av landet. Det er ikke noe gunstig, sier Olsvik.

Professoren mener det finnes flere løsninger på hvordan man kan sette flere doser i kommuner hvor kapasisteten er sprengt fra før, for eksempel benytte seg av pensjonerte helsepersonell eller saniteten i Forsvaret.

Relatert