3,58: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
3,58: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Pensjonistene får 3,58 prosent - vil ikke signere

Staten tilbyr pensjonistene 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i årets trygdeoppgjør. Pensjonistforbundet vil ikke signere.

Pensjonistforbundet og LO forventet en solid oppgang i årets trygdeoppgjør, men blir bare delvis hørt av regjeringen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møtte torsdag partene i arbeidslivet for å legge fram resultatet i årets trygdeoppgjør. Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene, men det kravet vil ikke Isaksen innfri.

Økning på 3,58 prosent

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning på 4,99 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,58 prosent. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon blir regulert på samme måte.

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd, og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 3,83 prosent.

– I år blir den årlige reguleringen av alderspensjon under utbetaling i tråd med et gjennomsnitt av lønns- og prisøkningen. Det ligger i tillegg inne en kompensasjon for 2020, som gjør at nivået blir som om reguleringa var slik også i 2020. Samlet gjør det at pensjonistene kommer vesentlig bedre ut enn vanlige lønnsmottakere, sier Isaksen (H) i en pressemelding.

LO og Pensjonistforbundet misfornøyd

Men LO og Pensjonistforbundet er skuffet. LO peker på at pensjonene har vært underregulert i flere år.

– Vi mener pensjonistene burde fått mer enn det regjeringen tilbyr, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til NTB.

Hun viser til pensjonsforliket på Stortinget der det ble bestemt at pensjonene skal følge lønns- og prisveksten.

Til NRK sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen at de ikke vil signere. Dette har de også gjort en rekke tidligere år.

– Vi krever en uenighetsprotokoll i år. Vi er ikke fornøyd med at regjeringen ikke fullt ut kompenserer pensjonistene for etterslepet i fjor, sier han.

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101.351 kroner til 106.399 kroner fra 1. mai 2021.

Relatert