Bekrefter: 24 kommuner får flere vaksinedoser

Regjeringen følger anbefalingen fra FHI, slik at 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid vil få om lag 60 prosent økt andel doser enn de opprinnelig hadde fått.

Onsdag kveld orienterte regjeringen om fordelingen av vaksiner. Helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI var til stede på den hasteinnkalte pressekonferansen.

På pressekonferansen bekreftet Høie at 24 kommuner som har hatt høyt smittetrykk og strenge smitteverntiltak over tid vil få om lag 60 prosent økt andel vaksinedoser enn de opprinnelig skulle fått.

– Dette har vært et vanskelig valg, også for meg. Den viktigste grunnen til at vi får inn for en omfordeling av vaksiner er at det øker muligheten for at vi sammen kan åpne opp samfunnet litt raskere, sier Høie.

Disse kommunene får flere vaksiner

Kommuner som vil få en større andel doser:

Asker

Bærum

Drammen

Eidsvoll

Enebakk

Fredrikstad

Halden

Indre Østfold

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Nannestad

Nesodden

Nittedal

Nordre Follo

Oslo

Rakkestad

Rælingen

Råde

Sarpsborg

Skien

Ullensaker

Vestby

Ås

Motstand

Det var i forrige uke at regjeringen åpnet opp for en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner. FHI har anbefalt å gi flere vaksiner til østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over tid.

– Fordelen med en sterkere omfordeling vil være at innbyggerne i kommuner med vedvarende høyt smittetrykk vil få første vaksinedose raskere. Det kan også føre til at vi kan lette tidligere på tiltak som disse områdene har hatt over svært lang tid, og dermed gjenåpne hele landet samtidig, sa Høie i forrige uke.

En ytterligere skjevfordeling av vaksiner har møtt motstand blant kommuner som blir prioritert bort.

– Det vil gjøre at over 300 kommuner som allerede gir fra seg 12 prosent av vaksinene, skal gi fra seg 35 prosent av vaksiner frem til midten av juli. Og så skal vi ta igjen etterslepet over tre uker i fellesferien. Det er dårlig timing for oss for å øke vaksineringen i så stor grad, sa kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, til TV 2 onsdag ettermiddag.

Positivt svar fra 166 kommuner

Helsedirektoratet har sammen med statsforvalterne i alle fylkene spurt kommunene om hvor god kapasitet de har til å vaksinere i ukene 29, 30 og 31 – altså fra 19. juli til 8. august.

266 kommuner har svart. I alt 166 av disse har svart at de kan øke vaksinasjonstakten i disse ukene, 56 svarer at de har utfordringer, og 44 har svart at de ikke kan vaksinere ekstra i denne perioden.

– Vi vil forvente at de 56 usikre kommunene også kan vaksinere ved ressursplanlegging med frivillige organisasjoner og bruk av våre innsatsstyrker. Dette betyr at 222 av de 266 kommunene som har svar, bør kunne gjennomføre ekstra vaksinering i ukene 29-31, skriver Helsedirektoratet i et notat til Helsedepartementet.

Høie sier han er imponert og takknemlig for at kommuner som får en mer krevende jobb med vaksinering i juli, viser så stor solidaritet med kommunene som har vært hardest rammet under pandemien.

– Et flertall av kommunene melder tilbake at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i ferien, selv om det kommer til å bli krevende. Som flere av statsforvalterne sa til meg i dag; «det blir tøft, men hvis vi må greie det, skal vi greie det», sier Høie.

Utfordringer

Direktoratet gjør oppmerksom på utfordringer kommunene kan støte på:

  • At de ikke klarer å skaffe nok personell til forsvarlig vaksinasjon i ferietiden i ukene 29-31
  • At vaksinering er ressurskrevende, og sørlig krevende i sommerferien
  • At de må beordre fra planlagt ferie
  • At planlagt kapasitet for juni måned blir mindre utnyttet
  • Innkalling og logistikk pga. ferie/fravær i befolkningen
  • Flere kommuner er sterkt imot den planlagte skjevfordelingen av vaksiner

Det er klart flest kommuner som ikke ser seg i stand til økt vaksinering i Trøndelag. Der har hele 13 kommuner svart at de ikke kan vaksinere ekstra. I Vestland har man ikke fått et antall, men en rekke kommuner har sendt brev til Helsedepartementet med sine bekymringer.

Statsforvalterne nevner i sine svar at kommunene vil ha problemer med bemanningen i ferietiden, at planlagt kapasitet i juni blir mindre utnyttet, og at logistikken blir vanskeligere grunnet at mange som skal vaksineres er på ferie.

(NTB / TV 2)

Relatert