FÅR BOT: Blir du tatt i å kjøre fortere enn seks km/t forbi gående, kan du vente deg en bot på 3000 kroner med de nye reglene som trer i kraft tirsdag.
FÅR BOT: Blir du tatt i å kjøre fortere enn seks km/t forbi gående, kan du vente deg en bot på 3000 kroner med de nye reglene som trer i kraft tirsdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

el-sparkesykler:

Raser mot maksfart på 6 km/t: – Kunstig og rigid

Frp-politiker Tor Andre Johnsen (Frp) mener fartsgrensen for el-sparkesykler og sykler på fortau er for lav. Samferdselsministeren kaller det en presisering av regelverket.

Tirsdag trådte det nye og mye omtalte regelverket for bruk av el-sparkesykkel i kraft.

Loven som ble lansert i april, ble laget for å rydde opp i el-sparkesykkelkaoset i norske byer.

Den gir kommunene rett til blant annet å lage soner på offentlig grunn hvor sparkesyklene må utplasseres og parkeres.

Blant endringene kommer en fartsgrense på seks km/t når man passerer fotgjengere og nye skilt, og at du maks kan være én person på el-sparkesykkelen.

Den nye loven kommer på toppen av nye trafikkregler for sparkesykler som regjeringen kom med i slutten av april, som blant annet regulerer fart, parkering og antall personer på sparkesykkelen.

Reagerer sterkt

Stortingsrepresentant og transportpolitiker Tor Andre Johnsen (FrP) reagerer sterkt på de nye sykkelreglene fra regjeringen.

– Å sette en grense på seks km/t i timen blir både kunstig og rigid, sier Johnsen til TV 2.

– El-sparkesyklene har jo vist seg å være en fare for andre i flere tilfeller. Er det ikke lurt med en slik konkret grense?

– Det er veldig bra at det nå kommer noen kjøreregler for el-sparkesykler, da det har vært en del utfordringer rundt ulykker og det at syklende ligger strødd rundt omkring, men grensen på seks km/t blir kunstig lav, slår FrP-politikeren fast.

Forbigått av spaserende

Han sier at han selv testet grensen i går, og ble da forbigått av spaserende.

– Det er en veldig teoretisk tilnærming som er lite praktisk gjennomførbart og fundamentert, sier han.

Johnsen mener også det vil gjøre mange syklister til lovbrytere, og påpeker samtidig at løpere gjerne løper raskere, og spaserende går fortere.

KRITISK: Stortingspolitiker Tor André Johnsen (FrP) er blant flere som har reagert sterkt på regelendringen som trer i kraft tirsdag.
KRITISK: Stortingspolitiker Tor André Johnsen (FrP) er blant flere som har reagert sterkt på regelendringen som trer i kraft tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han stiller flere spørsmål til det nye lovverket, og er ikke redd for å si hva han mener om lovendringen.

– Hva med en jogger som holder ti km/t? Dette blir rett og slett for dumt. Hva skal syklistene gjøre? Enten må de gå av sykkelen og trille den, eller så må du ut i veien, sier stortingsrepresentanten som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han mener ingen av delene er en god løsning.

Dette er lovendringene

  • Kommuner får nå mulighet til å gi parkeringsbøter til parkerte el-sparkesykler.
  • Det blir etablert helt nye skilt, deriblant soner for parkeringsforbud og en særlig fartsgrense i enkelte soner, for eksempel fortau.
  • Det er nå forbud mot mer enn én person av gangen på en el-sparkesykkel.
  • Tydeliggjøring i regelverket av at el-sparkesyklister må ta hensyn til fotgjengere, og at de må holde en fart på 6 kilometer i timen eller mindre når de passerer.

I forskriften om kjørende og gående trafikk, presiseres nå følgende regel for bruk av sykler — som også omfatter el-sparkesykler:

§ 18 nr. 3 «Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand, i tilnærmet gangfart og uansett med en fart ikke over 6 km i timen.»

MAKSGRENSE: 18. mai strammet regjeringen inn reglene for bruk av el-sparkesykkel. Nå vil du kunne få bot for å kjøre mer enn seks km/t.
MAKSGRENSE: 18. mai strammet regjeringen inn reglene for bruk av el-sparkesykkel. Nå vil du kunne få bot for å kjøre mer enn seks km/t. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Negativ effekt for syklister

Johnsen mener det vil gi en negativ effekt for syklister, fordi de ikke har et speedometer, slik el-sparkesyklene har. I verste fall mener han det kan gå utover bilistene, om syklene blir presset ut på bilveien.

Han foreslår enten å fjerne grensen, eller å oppjustere den til ti km/t, som er en av innstillingene på mange el-sparkesyklene i bybildet.

Også generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening mener det blir vanskelig å overholde en absolutt grense på seks km/t for syklister.

– Det virker som om man ikke har gjennomarbeidet forskriftsendringen grundig nok, og heller gjort det litt for enkelt og lettvint sier Andersson til TV 2.

IKKE GJENNOMARBEIDET: Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforbund, tror den nye maksgrensen vil gjøre det vanskeligere for syklister å ferdes i trafikken.
IKKE GJENNOMARBEIDET: Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforbund, tror den nye maksgrensen vil gjøre det vanskeligere for syklister å ferdes i trafikken. Foto: Haavard Ronaes Lagesen

Vanskelig å vite farten

Da endringsforslaget ble sendt på høring tidligere i år, mente foreningen at man måtte vekk fra å klassifisere el-sparkesykkelen som en sykkel.

– Det er vanskelig å vite om man vil bli bøtelagt hvis man sykler forbi noen i syv kilometer i timen, sier generalsekretæren.

Også han spør om det da forventes at alle til enhver tid vet hvilken fart man sykler i.

– Dette er noe alle må forholde seg til, selv om ikke alle har samme kontroll, sier Andersson, og viser spesielt til syklende barn — som også skal forholde seg til regelverket.

FARTSMÅLER: Treffer du på denne i trafikken i litt for høy fart, kan du vente deg et forelegg på 3000 kroner.
FARTSMÅLER: Treffer du på denne i trafikken i litt for høy fart, kan du vente deg et forelegg på 3000 kroner. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Behov for å rydde opp i reglene

Andersson tror forskriftsendringen vil være vanskelig å etterleve og at den kommer til å by på flere utfordringer.

– Dette viser at det er behov for å rydde opp i reglene for syklister, som fremmer økt fremkommelighet, økt trafikksikkerhet og som er enkle å forstå, sier generalsekretæren i sykkelforeningen.

Stortingspolitiker Tor Andre Johnsen (FrP) oppfordrer nå samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til å vurdere forskriftsendringen på nytt.

– Enten å oppfordre til krav om aktsomhet for syklister, da man kan slå ned på de som ikke oppfører seg, eller alternativt ved å sette grensen til ti km/t — da kommer man i hvert fall forbi fotgjengere, sier Johnsen.

Har vært gjeldende i flere år

Hareide mener imidlertid at kravet Johnsen og Andersson viser til, om at syklister skal passere fotgjengere hensynsfullt og i tilnærmet gangfart, har vært gjeldende i flere tiår.

– Generelt er dette definert til å være 4-6 km/t. Vi har da valgt 6 km/t. På en el-sparkesykkel burde dette være lett å forholde seg til, siden mange av disse har speedometer, sier Hareide.

IKKE NY FARTSGRENSE: Samferdselsminister Knut Harild Areide (KrF) sier det ikke er en ny fartsgrense, men en presisering av dagens regelverk.
IKKE NY FARTSGRENSE: Samferdselsminister Knut Harild Areide (KrF) sier det ikke er en ny fartsgrense, men en presisering av dagens regelverk. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB

– Jeg minner om at adgangen til å sykle på fortau lenge har vært betinget av at dette skjer på fotgjengernes premisser, sier Hareide i en E-post til TV 2.

Samferdselsministeren peker på at de ikke har innført en ny generell fartsgrense, men at de har presisert hva som ligger i begrepet «gangfart», som var det tidligere kravet til syklister.

– Siden påbudet her gjelder ved passering av gående, bør det etter min erfaring være ganske enkelt å vurdere egen fart opp mot fotgjengerens når det er nødvendig ved passering — selv uten speedometer, sier samferdselsministeren videre.

Tiltro til syklistene

Der man ikke ønsker å tilpasse egen fart ved slik passering, sier Hareide at syklingen må skje i kjørebanen eller i sykkelfeltet.

– Jeg har all tiltro til at syklistene selv vil ta dette ansvaret, og at det ikke blir nødvendig å måtte drive trafikkontroll på fortauene, sier Hareide, og legger til:

– Men som for trafikkreglene for øvrig kan slike forhold håndheves av politiet.

Samferdselsministeren legger til at samspill og samarbeid er helt avgjørende for sikkerheten på begrensede trafikkarealer som fortau.

Relatert