MER MAKT TIL DOMMERNE: Justispolitisk talsperson Peter Christian Frølich (H) vil gi dommerne større frihet til å sette lavere og strengere straffer.
MER MAKT TIL DOMMERNE: Justispolitisk talsperson Peter Christian Frølich (H) vil gi dommerne større frihet til å sette lavere og strengere straffer. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Vil få flere seksualforbrytere dømt ved hjelp av lavere straffer

Høyre vil åpne for lavere minstestraffer i håp om at flere skyldige blir dømt. – Jeg vil ikke ha et system der seksualforbrytere slipper unna, sier Peter Frølich (H).

– Vi tar ikke lett på seksualforbrytelser. Vi ønsker å dømme flere. Dette er et tiltak for å flere dømt for det de har gjort, presiserer justispolitisk talsperson Peter Frølich.

Han erkjenner at det er en krevende øvelse å forklare hvorfor Høyre nå vil gå inn for lavere minstestraffer, slik at dommere kan sette lavere straff der de mener det er riktig.

– En for høy minstestraff kan i noen tilfeller føre til uriktig frifinnelse, sier Frølich og utdyper:

– Vi vil ha strengere straffer på en rekke felt, men vil gi dommeren tillit til å fastsette lavere straff i noen tilfeller.

Redusere minstestraffer

Frølich har sammen med de andre justispolitikerne til Høyre på Stortinget gått inn for å: «Gi dommerne større tillit og handlingsrom i straffeutmålingen ved å både redusere minstestraffer og øke maksstraffene».

Det er dette forslaget som redaksjonskomiteen har anbefalt vedtatt, og som kommer til å bankes gjennom på Høyres landsmøte lørdag.

– Lekdommere vegrer seg

Frølich mener mer frihet til dommerne, og dermed mulighet for lavere straffer, vil få flere skyldige dømt.

– Vi vet at spesielt når det gjelder seksualforbrytere at flere lekdommere vegrer seg for å dømme den tiltalte til fengselsstraff fordi minstestraffen er så høy.

– Hvordan vet du dette?

– Dette er noe en del forskere har fortalt for oss i lang tid. Dommerforeningen har vært opptatt av dette, Advokatforeningen har vært opptatt av dette, Riksadvokaten har påpekt det, og så har jeg selv snakket med mange som har vært meddommere som har frifunnet i saker som omhandler seksualforbrytelser – hvor man tenker vedkommende trolig er skyldig – fordi minstestraffen er såpass høy, sier Frølich.

– På et tidspunkt ble jeg bare overbevist av alle de jeg har hørt fra: Jeg vil ikke ha et system der seksualforbrytere slipper unna bare fordi loven er for firkantet, sier han.

Han har også vært i kontakt med flere voldtektsofre som har latt være å anmelde fordi straffene er så høy.

– Ofte er det fordi de kjenner overgriperen. Loven må ikke bli et hinder for at lovbrytere stilles til ansvar.

Fakta om seksuallovbrudd

Voldtektsbestemmelsen rammer forskjellige saker.

De mest alvorlige seksuallovbrudd er seksuell omgang oppnådd ved bruk av vold eller ved truende atferd, seksuell omgang med person som er ute av stand til å motsette seg handlingen og seksuell omgang med mindreårige under 14 år.

Alt dette går under samlebegrepet voldtekt, som har en lovbestemt minstestraff på tre års fengsel, og en etter nyere rettspraksis normalstraff på minst fire års fengsel.

Kilde: Store Norske Leksikon

– Frykter uriktige avgjørelser

Advokatforeningen frykter at dagens ordning med minstestraff i enkelte tilfeller fører til uriktige avgjørelser.

– Vi frykter for det første at minstestraff kan føre til uriktige frifinnelser, fordi minstestraff fremstår som for streng. Domstolen bør derfor ha muligheten for å gå lavere enn minstestraff når konkrete forhold taler for det. Normalstraffnivået på 4 år i for eksempel voldtektssaker må likevel stå, sier leder av Kristin Hammervik av advokatforeningens bistandsadvokatutvalg.

Høyres justispolitiske talsperson mener det er på høy tid å gi norske dommere mer tillit.

– Dommerne er noen av de klokeste hodene vi har Norge. De er godt utdannet og har sunn fornuft. Det er ikke noe problem å la de få mer tillit.

– Men hvordan skal egentlig dette fungere? Er du da helt prisgitt hvilken dommer du får? Hva gjør det med prinsippet om likhet for loven?

– Dommerne må hele tiden måtte forholde seg til tidligere dommer. Alle dommer skaper presedens. Straffenivået vil nok ikke endre seg nevneverdig. Det dette er snakk om er de sakene hvor en heller frifinner framfor å domfelle fordi straffenivået er for høyt.

Relatert