Solberg med spark til Ap: – Nå skal visst alle helst være vanlige

Erna Solberg tok et oppgjør med Arbeiderpartiets løfte om at det er vanlige folks tur nå, i sin tale til Høyre-landsmøtet. Hun mener alle er uvanlige.

– Nå skal visst alle helst være vanlige. Jeg er mer opptatt av å få frem at vi alle er uvanlige. At hver enkelt er unik. Både de som klarer seg godt i vårt samfunn og de som har trådt feil, sa Solberg med et klart spark til Ap.

Arbeiderpartiet går til valg på at det er vanlige folks tur, etter åtte år med Solberg-regjeringen.

– Jeg tar dette opp fordi det å inkludere flere i vårt samfunn, blir stadig viktigere. Utenforskap rammer den enkelte og koster samfunnet dyrt, sa Solberg.

Hun la til at det gjelder de som har mørk hudfarge og de som har lys. De som liker å treffe andre på fest og de som liker å game.

– Vår jobb er å skape det Norge som aksepterer deg sånn som du er. Som gir deg en ny sjanse når du trenger det. Et Norge med muligheter for alle.

Høyrelederen siterte Jo Benkow:

«Jeg velger Høyre, fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes».

Vil ha reform av ungdomsskolen

Solberg inviterte landsmøtet til å være med på å gjøre ungdomsskolen mer praktisk.

– Svake ferdigheter fra ungdomsskolen er en av de viktigste årsakene til frafall i videregående opplæring. I dagens ungdomsskole faller elevenes motivasjon og følelsen av mestring.

I utkastet til partiprogram ligger det forslag om å innføre yrkesfaglige valgfag. Det skal være obligatorisk på samme måte som språkfag. Det er også forslag om plikt for skolen til å følge opp eleven ved fravær.

Solberg nevnte også at det må legges til rette for profilskoler for et mer mangfoldig tilbud. Det åpnes også for at elevene kan velge mer praktisk tilnærming i fagene matematikk, norsk og engelsk.

Skryt og selvkritikk

Statsministeren innrømmet at ikke alt rundt pandemien har vært perfekt håndtert. En av konsekvensene er at flere er blitt ensomme, understreket statsministeren.

– Vi ser enden på koronapandemien nå. Mye kunne vært håndtert bedre, men resultatene taler for seg. I Norge har en tredel mistet livet sammenlignet med Danmark. En tidel sammenlignet med Sverige. En fjortendedel sammenlignet med England, sa Solberg.

Relatert