STADIG I FENGSEL: Etter at saken hans ble gjenåpnet, har Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) kjempet for en løslatelse. Foto: Eivind Pedersen
STADIG I FENGSEL: Etter at saken hans ble gjenåpnet, har Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) kjempet for en løslatelse. Foto: Eivind Pedersen

Dette skriver Viggo Kristiansen til Høyesterett

Lagmannsretten sa nei til Viggo Kristiansens ønske om løslatelse, men dommerne var splittet. Nå håper 41-åringen at Høyesterett skal løslate ham.

Fredag leverte Kristiansens forsvarere sin varslede anke til landets øverste domstol.

I anken, som først ble omtalt av VG, påpeker advokatene at Borgarting lagmannsrett ikke fulgte hovedregelen om å løslate en person som har fått sin straffesak gjenåpnet.

I stedet vektla dommerne, med et flertall bestående av to mot én, hensynet til samfunnsvernet.

«Samfunnets mulige behov for beskyttelse har nå blitt ivaretatt i 21 år. En avveining mellom samfunnets mulige behov for fortsatt beskyttelse på den ene siden og risikoen for ytterligere ubotelig skade på en allerede livskrenket person på den andre siden, anføres med styrke å tilsi at Kristiansens interesser må gå foran, de få månedene det tar før saken får sin endelige avgjørelse», skriver Kristiansens advokater.

Første søknad

Det har gått to måneder siden Kristiansens straffesak ble gjenåpnet.

Siden har saken blitt overført fra Agder statsadvokatembeter til Oslo, og fra Agder lagmannsrett til Borgarting.

LEVERT ANKE: Arvid Sjødin har vært Viggo Kristiansens advokat i mange år. Foto: Kristian Myhre / TV 2
LEVERT ANKE: Arvid Sjødin har vært Viggo Kristiansens advokat i mange år. Foto: Kristian Myhre / TV 2

De to statsadvokatene som har overtatt saken, Andreas Schei og Johan Øverberg, vil bruke hele våren på å sette seg inn i den.

De skal foreslå for Riksadvokaten om påtalemyndigheten nå skal be om frifinnelse for Kristiansen eller om de vil gjennomføre en full ny ankesak og forsøke å få ham dømt.

Få dager etter at saken ble gjenåpnet, valgte Kristiansen å begjære seg prøveløslatt – noe han ikke tidligere har ønsket. Årsaken er at han nå føler seg sikker på at han nå vil bli frifunnet for Baneheia-drapene.

Fikk nei fra Borgarting

For to uker siden konkluderte Borgarting lagmannsrett med at Kristiansen fremdeles skal sitte fengslet i påvente av hva som skjer med straffesaken. Det er den avgjørelsen han nå anker til Høyesterett.

«Samfunnet har nå kontroll på Kristiansen, samt de nødvendige prosessuelle virkemidler som må til, dersom dette skulle bli påkrevd», skriver Kristiansens to advokater, Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, i anken.

«Midler til å gjenopprette de hinsides skadene samfunnet har påført mennesket Viggo Kristiansen dersom han frifinner, vil man derimot aldri kunne finne», skriver de.

Videre reagerer advokatene på at både påtalemyndigheten og retten har lagt dommen i en gjenåpnet sak til grunn for sine vurderinger.

«Når lagmannsrettens flertall i liten grad kan vise til konkrete holdepunkter for at Kristiansen er skyldig, men likevel benytter den gjenåpnede dommen som grunnlag for å slå fast at det foreligger et behov for samfunnsvern, utgjør det en uholdbar sirkelargumentasjon som undergraver hovedregelen om å verne borgere mot uriktig straffeforfølgelse».

Relatert