Anslår etterslep på 250 milliarder kroner – du får regningen

I flere tiår har kommunene oversett vedlikehold av rørene som bringer drikkevannet hjem til oss. Nødvendig oppgradering vil koste hundrevis av milliarder. Du får regningen.

- Det har nok vært mye morsommere å klippe snorer på nye prosjekter enn å ta vare på de investeringene vi allerede har gjort. Og særlig infrastruktur som ligger under bakken og som vi ikke ser, tordner generalsekretæren i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer.Han har allerede fått flere henvendelser fra medlemmer som fortviler over høye regninger fra kommunen.Det har blitt gjort ulike utregninger på hvor stort vedlikeholdsetterslepet, og dermed investeringsbehovet, på va