Slakter janssen-beslutning:

– Det er en stor risiko

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener Norge ikke har en smittesituasjon som tilsier at det er forsvarlig å tilby Janssen-vaksinen til de som vil benytte seg av den.

Onsdag kveld ble det kjent at regjeringen har besluttet å snu om på vaksinestrategien, og dermed vaksine aldergruppen 18-24 og 40-44 først.

Statsministeren opplyste også om at regjeringen har besluttet å skrote AstraZeneca-vaksinen permanent fra det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Janssen-vaksinen vil imidlertid holdes i et beredskapslager og kan tilbys frivillig.

Det reagerer vaksineforsker Gunnveig Grødeland sterkt på, da disse to vaksinene har flere likhetstrekk rundt alvorlige bivirkninger.

– Yngre voksne har en høyere sannsynlighet for bivirkninger etter vaksiner, enn alvorlig covid. Det er utgangspunktet. Derfor er det en modig beslutning av regjeringen legger opp til at unge folk kan benytte seg av denne frivillig, sier Grødeland til TV 2.

Se hele intervjuet øverst i saken.

Klokt å skrote AstraZeneca

Grødeland viser til Storbritannia som har satt en sikkerhetsgrense på 40 år fordi AstraZeneca-vaksinen ikke anses som trygg å bruke for de som er yngre. Tyskland og Belgia har en grense på 50 år, forteller hun videre.

– Men i Norge skal vi altså si at dette er et eget valg. Det er unikt å argumentere for at dette er et fritt valg, sier hun.

Vaksineforskeren mener imidlertid det er en korrekt avgjørelse å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

– Det er en vaksine som vi har beregnet vil gi alvorlige bivirkninger hos ellers friske personer i rundt en til rundt 17 000 tilfeller. Det er ganske mye å ta risikoen på, sier hun.

Må gjøres hos fastlegen

Dersom du ønsker å benytte deg av Janssen-vaksinen, er dette noe du må gjøre i samråd med fastlegen din. Statsminister Erna Solberg understreker at det er en eget valg dersom man ønsker å benytte seg av denne vaksinen.

– Det å ta et bevisst og informert valg er riktig å gjøre. Så får vi se hvor mange som ønsker å gjøre det. Men å ta den valgmuligheten vekk fra folk, blir litt for mye formynderstat for oss alle, sier Solberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det er vanskelige etiske spørsmål, men mener dette har blitt prosessert på best mulig måte i Norge.

– Det er truffet en beslutning, og den må vi forsøke å følge opp på best mulig måte, sier han.

Han legger til at det har vært en grundig prosess i Norge rundt vurderingen av vaksinen, og mener det blir feil å skulle nekte den fullstendig.

– Vaksinen er godt kjent, og det er anbefalt en frivillig ordning. Det er en risiko ved denne vaksinen også. Det vil jo være den enkelte som måtte ta stilling til om man har tungtveiende nok grunner til å ta denne vaksinen, sier han og legger til:

– Fastlegen vil ha et ansvar for å gi best mulig informasjon. Fastlegen må ikke sitte med ansvaret for selve beslutningen, den er det pasienten som må ta selv. Men fastlegen må forsikre seg om å gi nødvendig informasjon rundt mulige bivirkninger.

Bekymret for de unge

Vaksineforsker Grødeland kommenterer utspillene med at man burde være veldig forsiktig med å distribuere en vaksine som kan medføre død.

– Vi har ikke en smittesituasjon som tilsier at dette er et forsvarlig valg. Er det virkelig sånn at fastlegen skal sitte ovenfor 30-åringer der det er ukjent sannsynlighet for alvorlige bivirkninger?, spør hun seg.

– Det er en stor risiko å overlate til enkeltindividet som kanskje ikke har et så langsiktig perspektiv, sier hun.

Relatert