LØSLATT: Nordmøringen begikk nye overgrep fire dager etter at han ble løslatt fra Hustad fengsel der han sonet for besittelse av overgrepsmateriale. Foto: Heine Schjølberg/TV 2.
LØSLATT: Nordmøringen begikk nye overgrep fire dager etter at han ble løslatt fra Hustad fengsel der han sonet for besittelse av overgrepsmateriale. Foto: Heine Schjølberg/TV 2.

Dømt til 19 år for grove overgrep

ÅLESUND (TV 2) I årevis satt mannen foran skjermen og bestilte grove seksuelle overgrep på nett. Nå er han dømt til 19 år i fengsel for mer enn hundre nettovergrep og seksuell omgang med egen datter.

Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund, har dømt mannen for hele 124 straffbare forhold. Straffen på 19 års fengsel er en av de strengste dommene som er avsagt for overgrep og er i tråd med påstand fra aktor.

– I 12 tilfeller er samme jente i tre-fireårsalderen utsatt for overgrep, heter det i dommen.

Mannen fra Møre var tiltalt for minst 130 grove nettovergrep mot barn på Filippinene. Over 60 av disse er definert som voldtekter av barn under 14 år og i ett tilfelle voldtekt av et sovende barn. Nordmøringen filmet hele 23 timer med direktesendte overgrep.

– Tiltalte har utnyttet folk i nød for å skaffe seg egen seksuell tilfredstillelse, slår tingretten fast.

Skammen

Tiltalte har erkjent straffskyld for de alle fleste nettovergrepene som pågikk fra 2011 til 2020.

– Tiltalte har gitt uttrykk for at han skjemmes over nettovergrepene. Retten registerer at han skjemmes over å bli tatt, men skjemmes ikke over det han har gjort, er den nådeløse karakteristikken fra tingretten.

Han er også gitt påtaleunnlatelse i hele 55 grove nettovergrepssaker fordi disse ikke vil ha betydning for straffeutmålingen.

DOMMERE: Straffesaken har vært administreres av konstituert sorenskriver Fredrik Meringen. Meddommere er Bjørn Tore Schrøen (t.v.) og Victoria Åsheim. Foto: Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund.
DOMMERE: Straffesaken har vært administreres av konstituert sorenskriver Fredrik Meringen. Meddommere er Bjørn Tore Schrøen (t.v.) og Victoria Åsheim. Foto: Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund.

Ifølge aktor har de funnet valutatransaksjoner på én million kroner i perioden 2011-2020. Men påtalemyndigheten vet ikke eksakt hvor stor del av beløpet som har gått til betaling for overgrep mot barn.

Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen.

AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg fikk medhold i påstand om 19 års fengsel.
AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg fikk medhold i påstand om 19 års fengsel. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– Vi er fornøyd med at retten har vurdert bevisene på samme måte som oss. Dette er en av de strengste straffene som er idømt i Norge, sier statsadvokat Magne Nyborg til TV 2.

Mannen var også tiltalt for seksuell omgang med sin egen datter samt fysiske overgrep mot skolebarn da han kjørte skolebuss. Han har hele tiden nektet straffskyld for disse postene.

Anket

Men retten tror ikke på tiltalte og legger avgjørende vekt på fornærmedes forklaring.

– Retten er overbevist om at tiltalte ved minst fem anledninger hadde seksuell omgang med sin egen datter, konkluderer tingretten og mener dette forholdet isolert sett kvalifserer til fengsel til tre år og seks måneder.

Han er dømt til å betale 250 000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Mannen ble også dømt for ett tilfelle av seksuell handling mot et av barna på bussen, men ble frikjent for et annet forhold på bussen fordi retten mener handlingene ikke rammes av post 304 i straffeloven.

Den dømte nordmøringen i 50-årene anket dommen på stedet når det gjelder straffeutmålingen samt forholdene som omhandler fysiske overgrep mot datteren og passasjeren på bussen.

FORSVARER: Advokat John Marius Dypvik sier hans klient hadde håpet på større strafferabatt for forholdene han har tilstått.
FORSVARER: Advokat John Marius Dypvik sier hans klient hadde håpet på større strafferabatt for forholdene han har tilstått. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– Dommen er ingen stor overraskelse. Det fremstår som en grundig dom. Min klient er likevel svært skuffet over ikke å bli trodd på de punktene der han nekter straffskyld og for at han ikke får mer strafferabatt, sier forsvarer John Marius Dypvik til TV 2.

Dommen var enstemmig.

Saken oppdateres.

Relatert