LIVSVARIG BESØKSFORBUD: Monica Mæland (H) vil at domstolene skal kunne ilegge voldsutøver livsvarig besøksforbud. Hun vil også ha opp bruken av såkalt omvendt voldsalarm.
LIVSVARIG BESØKSFORBUD: Monica Mæland (H) vil at domstolene skal kunne ilegge voldsutøver livsvarig besøksforbud. Hun vil også ha opp bruken av såkalt omvendt voldsalarm.

Vil pålegge voldsutøvere livsvarig besøksforbud

Justisministeren vil ha livsvarig besøksforbud og mener at voldsutøvere og ikke voldsofrene, skal utstyres med voldsalarm.

– Det er ingen menneskerett å kunne oppsøke mennesker man har utsatt for vold og overgrep. Jeg mener at vi må gjøre endringer i lovverket slik at domstolene i langt større grad pålegger voldsutøvere evig besøksforbud, sier justisminister Monica Mæland (H).

Det er den som har begått vold som skal måtte begrense sin bevegelsesfrihet, ikke den som er utsatt for vold. Det er et budskap som justisministeren tror mange støtter og som hun mener det er på høy tid å følge opp.

OFFER: Justisminister Monica Mæland møtte nylig
OFFER: Justisminister Monica Mæland møtte nylig "Marianne" som har levd store deler av livet med voldsalarm.

Vil styrke rettssikkerheten

– Jeg mener at Høyre i neste stortingsperiode skal styrke rettssikkerheten og omsorgen for ofre for kriminalitet.

Derfor vil Mæland på Høyres landsmøte legge frem forslag om evig besøksforbud.

Hun vil også ta til orde for langt større bruk av såkalt omvendt voldsalam.

– Skal varsles

– Ofre for kriminalitet og deres pårørende skal varsles når kriminelle er på utsiden av murene, så de slipper plutselig å møte på voldsutøveren hos tannlegen eller på butikken, opplyser Mæland i epost til TV 2.

- Det er helt merkelig at vi på den ene siden kan snakke om at tiltak som omvendt voldsalarm og evig besøksforbud er for inngripende, samtidig som samfunnet sitter og ser på at ofre for kriminalitet må flytte til andre steder av landet både én og to ganger for å komme seg unna en voldelig person.

– Fornøyd

«Marianne» og hennes barn har levd i det volds- og trusselhelvete i flere år. Hun er svært fornøyd med utspillet til Monica Mæland.

– Hun er den første justisministeren som har forstått hvor viktig dette er, sier «Marianne».

Etter at «Marianne» brøt med eks-kjæresten, innledet han en årelang forfølgelse av barnemoren.

Det startet med at barnemoren ble mishandlet med kjetting, slått og truet på det groveste. Siden har hun aldri følt seg helt trygg og lever i dag fremdeles på hemmelig adresse.

Relatert