Derfor eskalerer konflikten mellom israelere og palestinere

Jerusalem er både sentrum for tre store religioner, og kimen til grenseløs vold.

Etter mer enn ett år med relativ stabilitet på Gaza-stripen, har Israel og Hamas igjen gått til blodig konfrontasjon.

Opptrappingen skjer etter uker med en anspent situasjon i Jerusalem, og nattlige sammenstøt ved Al-Aqsa-moskeen hvor muslimer samlet seg for å markere høytiden Ramadan.

Hamas ga kort tid før rakettangrepet mot Israel startet mandag, israelske myndigheter frist til klokken 18 lokal tid med å trekke soldater og politi vekk fra al-Aqsa-moskeen. Det skjedde ikke, og dermed ble det skutt sju raketter fra Gaza mot Israel. Det gikk ikke lang tid før Israel svarte med luftangrep.

Hellig for tre religioner

Gamlebyen i Jerusalem er hellig både for kristne, jøder og muslimer. De hellige stedene i gamlebyen er både nasjonale og sterke religiøse symboler.

Kirkelederne i Jerusalem har tirsdag bedt det internasjonale samfunn om å reagere på voldshandlingene og be om fred i Jerusalem.

Tempelhøyden er et lavt fjellparti som er et hellig sted for jøder og muslimer. Her lå de jødiske templene i sin tid. I dag står bare Klagemuren igjen. De to islamske helligdommene al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen ligger også på Tempelhøyden.

Muslimer utgjør om lag 36% av byens befolkning, men de mangler en politisk ledelse som beskytter deres rettigheter.

Unge palestinere frykter utkastelse fra hjemmene sine i Øst-Jerusalem fordi jødiske bosettere gjør rettslige krav på eiendommene til fire palestinske familier i en pågående rettssak.

Tidligere har bosetterne vunnet fram i en lavere rettsinstans. Israelske myndigheter har imidlertid besluttet å utsette behandling av saken i høyesterett.

En palestiner konfronterer en jødisk bosetter i forkant av en rettsak om hvem som har rettmessig eierskap i Sheikh Jarrah- nabolaget i Øst-Jerusalem
En palestiner konfronterer en jødisk bosetter i forkant av en rettsak om hvem som har rettmessig eierskap i Sheikh Jarrah- nabolaget i Øst-Jerusalem Foto: Ammar Awad

Samtidig har israelsk politi slått hardt ned på palestinere under nattlige sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen. Det at dette skjer under palestinernes høytid, Ramadan, gjør situasjonen ekstra betent.

Fakta om striden om Jerusalem

* Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll.

* Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst.

* Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

* Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosetninger i det annekterte området.

* Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif/Tempelhøyden ligger i Øst-Jerusalem.

* Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der.

* Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der.

Selv om konkrete hendelser har eskalert konflikten nå, er dette del av den langvarige uløste konflikten mellom jøder og muslimer som griper langt inn i flere land i Midtøsten.

– Denne nye krisen kunne like gjerne vært utløst av noe annet, skriver Jeremy Bowen i en analyse for BBC.

Spenningen er kontinuerlig høy mellom israelere og palestinere i Øst-Jerusalem, Gaza og Vestbredden.

Land verden over oppfordrer til å legge våpnene ned, men det har ikke vært gjort noen troverdige framstøt på fredsbygging i Midtøsten på flere år.

Store uløste problemer

Noen av de uløste problemene er: Hva som skal skje med palestinske flykninger? Skal jødiske bosetninger få bli, eller rives? Skal palestinere og jøder dele Jerusalem, eller kanskje det aller mest avgjørende spørsmålet: Skal en palestinsk stat få eksistere ved siden av Israel?

25 år med fredssamtaler har ikke ført fram til gode svar begge parter kan leve med, og det er palestinerne som er den svakeste part.

– Det er en veldig ung palestinsk befolkning som ikke har rettigheter, og som ikke har et politisk lederskap på israelsk side. De har vokst opp i en situasjon med fattigdom, systematisk undertrykkelse og mangel på det frie liv, sier Marte Heian-Engdal. Hun er forfatter og seniorrådgiver ved NOREF, Norwegian Centre for Conflict Resolution.

Nå frykter mange palestinske ungdommer at Israels egentlige plan er å skyve dem ut, slik at de kan ha Jerusalem for seg selv.

Gaza styres av Hamas. Hamas er en politisk og militær gruppe som står på terrorlisten til blant andre Israel, EU og USA. Ifølge Israel er det Hamas og organisasjonen «Islamsk hellig krig», som står bak rakettangrepene mot landet.

Raketter avfyres fra Gaza by tirsdag 11. mai. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP)
Raketter avfyres fra Gaza by tirsdag 11. mai. (Photo by MOHAMMED ABED / AFP) Foto: Mohammed Abed

Israel og Egypt fører streng grensekontroll inn til Gaza for å hindre dem tilgang til våpen. Den samme grensekontrollen er en enorm begrensning på flyt av nødvendige varer, og på livene generelt til de som bor i området.

Likevel klarer de å lage enkle raketter som de skyter over grensen til Israel, noe som flere ganger har ført til fullskala luftangrep fra Israels side som svar. Israel hevder de har rett til å forsvare seg, og at de har en nulltoleranse for terrorangrep mot deres land, sivile eller soldater.

Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Hamas har gått over streken, og at Israel vil svare med makt.

Tirsdag ble reservestyrker beordret inn for å kunne fortsette angrepene på Hamas og Islamsk hellig krig «uansett hvor de måtte befinne seg».

Ni barn drept

Blant målene som skal ha blitt truffet er et høyhus der en Hamas-leder bodde og to grensetunneler som militante palestinske grupper var i ferd med å bygge.

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 24 palestinere, blant dem ni barn, var drept i Gaza. En av Kirkens Nødhjelps ansatte på Gazastripen mistet alle sine fem barn, opplyser organisasjonen.

Slekninger sørger over 11 år gamle Hussien Hamad som ble drept i angrepet. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)
Slekninger sørger over 11 år gamle Hussien Hamad som ble drept i angrepet. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP) Foto: Mahmud Hams

Ifølge det israelske militæret var 15 av de drepte medlemmer av Hamas. En militant gruppe både USA, EU og Israel anser som terrorister. Disse skal ha avfyrt mer enn 300 raketter mot Israel iløpet av 18 timer. Seks sivile er såret.

Bombardementet startet etter timer med sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker, hovedsakelig i Jerusalem, men også på Vestbredden. Over 700 palestinere ble såret, inkludert nær 500 som ble behandlet på sykehus.

Relatert