KRITISK: Flere har uttalt seg kritisk til å åpne for frivillig vaksinering med vaksiner som skrotes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.
KRITISK: Flere har uttalt seg kritisk til å åpne for frivillig vaksinering med vaksiner som skrotes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Foto: Gorm Kallestad

Mener leger bør få nekte å sette vaksiner

– Hvem skal sitte med ansvaret om det oppstår alvorlige bivirkninger?, spør Norsk forening for allmennmedisin.

Mandag la et ekspertutvalg, ledet av Lars Vorland, frem en rapport hvor de anbefalte regjeringen å skrote bruken av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen for godt.

Det skjer etter flere alvorlige tilfeller av blodpropp etter vaksinering med de to vaksinene.

I rapporten kom det også frem at ekspertutvalget var delt i spørsmålet om det bør åpnes for at folk på frivillig basis kan velge å ta disse vaksinene.

Alvorlige konsekvenser

Vaksineforsker og medlem av utvalget Gunnveig Grødeland er blant dem som er skeptisk til en slik løsning.

– Frykten er at en del yngre velger å ta dem for å kunne bevege seg friere og å kunne reise nå som det nærmer seg sommer. Jeg er ikke villig til å utsette denne gruppen for risiko på den måten. Man vet ikke hvem som blir syke av disse vaksinene, og de alvorlige konsekvensene det kan gi er ikke en risiko man bør utsette friske enkeltindivider for, sa Grødeland til TV 2 mandag.

SKEPTISK: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er skeptisk til å utsette folk for risiko ved en eventuell frivillig ordning.
SKEPTISK: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er skeptisk til å utsette folk for risiko ved en eventuell frivillig ordning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Den oppfatningen deler leder av Norsk forening for allmennmedisin og fastlege Marte Kvittum Tangen.

– Det er vanskelig å være den legen som tar ansvar for vaksinering og rekvirering. Det blir også et stort ansvar å formidle risiko på en riktig måte og samtidig være sikker på at de som ønsker vaksinen har forstått risikoen, sier Kvittum Tangen til TV 2.

– Hvem har ansvaret?

Dersom regjeringen ender med å følge ekspertutvalgets anbefaling å skrote vaksinene, men samtidig åpner for frivillig vaksinering, er Kvittum Tangen klar på én ting.

– Når vaksinene ikke er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, vil det ikke være samme plikt for fastlegene å delta. Da tenker jeg det burde være frivillig og opp til hver enkelt lege om man ønsker å rekvirere denne vaksinen eller ikke, sier hun.

Lederen stiller også spørsmål til hvem som skal sitte med ansvaret, dersom det oppstår alvorlige bivirkninger.

– Uansett hvordan man juridisk vurderer dette, så vil helsepersonellet som setter vaksinen føle på et ansvar om det oppstår alvorlige bivirkninger, sier Kvittum Tangen.

Frivillig i Danmark

Et flertall i det danske Folketinget har gått inn for å gjøre de to vaksinene tilgjengelig for dem som vil ha dem.

En slik ordning vil kunne komme i stand allerede i løpet av mai, skriver NTB.

– Ordningen gir mulighet for et individuelt alternativ for den enkelte innbygger som ønsker seg raskere vaksinering enn det man får i det offisielle programmet, sa helseminister Magnus Heunicke i en pressemelding.

Kvittum Tangen har vært i dialog med sine danske kollegaer, som uttrykker bekymring for en slik ordning.

OPPSLUTNING: Smitteverndirektør Geir Bukholm frykter for oppslutningen til vaksinasjonsprogrammet ved en eventuell frivillig ordning.
OPPSLUTNING: Smitteverndirektør Geir Bukholm frykter for oppslutningen til vaksinasjonsprogrammet ved en eventuell frivillig ordning. Foto: Berit Roald / NTB

– De er ganske tydelig på at det er vanskelig å formidle risiko, og det pålegger legene en stor risiko. Det krever også stor oppfølging i ettertid, sier Kvittum Tangen.

Smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm opplever det som problematisk å skulle åpne for frivillig vaksinering.

– Det viktigste er å sørge for god oppslutning rundt vaksinasjonsprogrammet. Vi har 90 prosent oppslutning blant de som er vaksinert, og vi trenger tilsvarende hvis skal oppnå flokkimmunitet og effekt av vaksineringen, sier Bukholm til TV 2.

Lover rask beslutning

De to vaksinene som anbefales droppet er såkalte virusvektor-vaksiner, og disse har, i tillegg til de alvorlige tilfellene av blodpropp, også medført en rekke ufarlige bivirkninger.

Kvittum Tangen mener det vil føre til mange bekymrede pasienter, som igjen vil spise opp kapasiteten til legene.

– Det handler om vår kapasitet, men også om kapasiteten i helsevesenet generelt. Det vil være behov for videre undersøkelser for å avklare om dette er en svært alvorlig bivirkning eller en normal bivirkning, sier hun.

MOTTOK RAPPORT: Helseminister Bent Høie mottok mandag rapporten fra ekspertutvalget. De skal nå fatte en selvstendig konklusjon.
MOTTOK RAPPORT: Helseminister Bent Høie mottok mandag rapporten fra ekspertutvalget. De skal nå fatte en selvstendig konklusjon. Foto: Berit Roald / NTB

Helseminister Bent Høie uttalte tidligere mandag at han lover en rask konklusjon på hva som vil skje med vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

Det samme gjelder beslutningen om frivillig vaksinering.

– De aller fleste andre land bruker denne vaksinen og det er mange som ønsker å ta den i Norge. Utvalget har kommet med en delt utstilling som regjeringen må vurdere, sier han til TV 2.

Relatert