I SVERIGE: Heidi Furustøl er en av mange hytteeiere som mener grunnleggende menneskerettigheter blir brutt når det fremmes karantenekrav etter opphold på hytter i Sverige. Foto: Privat
I SVERIGE: Heidi Furustøl er en av mange hytteeiere som mener grunnleggende menneskerettigheter blir brutt når det fremmes karantenekrav etter opphold på hytter i Sverige. Foto: Privat

Hytteeiere i Sverige fortviler: – Vi er ikke et demokrati lenger

Mandag startet ankesaken mellom Helse- og omsorgsdepartementet, og flere norske hytteeiere med hytte i Sverige.

Hytteeierne fikk opprinnelig medhold i Oslo tingrett. Saken ble deretter anket av Helse- og omsorgsdepartementet, og nå skal lagmannsretten avgjøre utfallet.

Søksmålet er en konsekvens av at nordmenn med hytte i Sverige må på karantenehotell i ti dager dersom de overnatter på hytta.

Det har fått flere av hytteeierne til å reagere sterkt, og etter hvert gå til sak mot Helse- og omsorgsdepartementet.

Nå står seks av hytteeierne formelt som saksøkere, mens også tusen andre hytteeiere har gått sammen for å hyre inn advokat.

– Ikke begrunnet slik loven krever

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde, Morten Walløe Tvedt, tror lagmannsretten vil komme til samme konklusjon som tingretten, dersom de baserer seg på samme kilder.

– Det innføres veldig strenge tiltak, som ikke er begrunnet slik loven krever det, sier Tvedt.

Han sier regjeringen må ha en smittevernforankring, at det må vurderes om tiltaket er nødvendig, og at det må vurderes om verdiene de krenker veier opp for det de vil oppnå.

Ifølge førsteamanuensisen er ikke disse kravene innfridd, og tingretten la også det til grunn for avgjørelsen.

– Undergraver grunnloven

I tingrettsdommen står det at «det er ikke mulig for retten å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i sine vurderinger, fordi vurderingene enten ikke er skrevet ned eller er inntatt i dokumenter som offentligheten ikke har tilgang til.»

KRITISK: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde, Morten Walløe Tvedt. Foto: Gilucci Augusto
KRITISK: Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Molde, Morten Walløe Tvedt. Foto: Gilucci Augusto

Ifølge Tvedt er det usedvanlig sterke ord fra domstolene, og han sier regjeringens håndtering av hytteeiernes rettigheter rokker ved grunnleggende demokratiske prinsipper.

– De undergraver grunnloven, menneskerettighetene og smittevernloven ved at de bryter prosessene vi har brukt tiår på å lage.

Tvedt mener kjerneproblemet er at når regjeringen ikke overholder kravene i menneskerettighetene, så mister domstolene sin nøytrale mulighet til å gjennomgå det regjeringen gjør.

– Demokratiet er avhengig av politisk nøytrale dommere som står utenfor smittebekjempelsen, og vurderer det rettslige med ro.

– Fortvilende

Heidi Furustøl er en av de tusen hytteeierne som har hyret inn advokat for og gått til sak mot helse- og omsorgsdepartementet.

I SVERIGE: Her får ikke hytteeier Heidi Furustøl overnatte uten å måtte gå i karantene. Foto: Privat
I SVERIGE: Her får ikke hytteeier Heidi Furustøl overnatte uten å måtte gå i karantene. Foto: Privat

Furustøl er talsperson for foreningen Norske Torpare, en interesseorgansasjon for nordmenn med fritidsbolig i Sverige.

– Det er jo fortvilende å ikke kunne bruke hjemmet sitt. Når vi reiser fra dør til dør og er på eiendommen uten nærkontakt med andre, så utveksles ingen smitte, sier Furustøl.

Til vanlig bor hun i en leilighet i Oslo, og har ikke vært på hytta i Sverige siden kravet om testing og karantenehotell ble innført.

Bryter med grunnleggende menneskerettigheter

I likhet med Tvedt mener Furustøl at viktige demokratiske prinsipper ikke har blitt ivaretatt, slik regjeringen har behandlet situasjonen.

– Våre grunnleggende menneskerettigheter respekteres ikke. Vi får ikke bruke hjemmene våre, og den retten har staten tatt fra oss uten begrunnelse og krav til forholdsmessighet.

NORD FOR STRÖMSTAD: Her på hytta kan ikke Heidi Furustøl oppholde seg mer enn en dag. Foto: Privat
NORD FOR STRÖMSTAD: Her på hytta kan ikke Heidi Furustøl oppholde seg mer enn en dag. Foto: Privat

Dersom hytteeierne ikke vinner frem i lagmannsretten, er Furustøl bekymret for konsekvensene også ved fremtidige pandemi- og krisesituasjoner.

– Hvis vi ikke staten beskytter våre grunnleggende menneskerettigheter, da er vi ikke et demokrati lenger. Hvem skulle trodd det om Norge, at demokratiet, som er så viktig for oss alle, er såpass skjørt, sier hun.

Vil ikke kommentere saken

TV 2 har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

I en uttalelse fra regjeringen begrunner helse- og omsorgsminister Bent Høie anken med en særlig frykt for importsmitte.

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet.

Relatert