Sykepleiere fortviler: – Dette er et rop ut til Bent Høie

Til tross for enighet om at Norge mangler intensivsykepleiere, må sykepleiere takke nei til plass på videreutdanningen.

«Mangel på intensivplasser» og «for få intensivsykepleiere», ordene vi har blitt så vant til å høre under pandemien. Som helseminister Bent Høie selv beskriver det:- Tilgang på sykepleiere, herunder intensivsykepleiere, er en av de største utfordringene helse- og omsorgstjenesten står overfor i årene som kommer.Ordene skrev han i april 2021 som en del av et svar på Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkhols spørsmål om