IKKE LOV: Gjør du dette risikerer du å få en bot på 3000 kroner.
IKKE LOV: Gjør du dette risikerer du å få en bot på 3000 kroner. Foto: Geir Olsen

Nye regler for elsparkesykler - kan få 3000 i bot

Tirsdag 18. mai trer de nye reglene for elsparkesykler i kraft.

Elsparkesykler har lenge vært et omstridt tema i flere av storbyene, og legevaktene har meldt om hundrevis av skader knyttet til elsparkesykkelbruk.

Regjeringen har siden sommeren 2020 jobbet med å fremme et lovforslag som kan regulere bruken strengere, og før sommeren 2021 skal regelverket for elsparkesykler være betydelig skjerpet.

I april la samferdselsminister Knut Arild Hareide frem fire konkrete endringer i reglene for bruken av elsparkesykler. Disse vil gjelde allerede fra 18. mai, skriver regjeringen i en pressemelding.

Skjerper regelverket

Dette er de nye endringene:

  • Kommuner vil få mulighet til å gi parkeringsbøter til parkerte elsparkesykler.
  • Det vil bli etablert nye silt med soner for parkeringsforbud, samt særlig fartsgrense i enkelte soner.
  • Tydeliggjøring i regelverket av at elsparkesyklister må ta hensyn til fotgjengere og holde en maksfart på seks kilometer i timen når de passerer.
  • Det blir forbud mot å være mer enn én person av gangen på elsparkesykler.

Dersom man er mer enn én som bruker en elsparkesykkel kan man risikere en bot på 3000 kroner.

Kan komme flere endringer

– Jeg er glad for at vi nå raskt får på plass disse endringene i regelverket. Kommunene får nå gjennom vegtrafikklovgivningen mer mulighet til å håndtere feilparkeringer, etablere soner med egne fartsgrenser og parkerings- eller bruksforbud, sier samferdselsminister Hareide i pressemeldingen.

Det er også varslet muligheter for flere regelendringer for bruk av elsparkesykler før sommeren. Stortinget jobber nå med et lovforslag som kan gi kommunene klart rettslig grunnlag for å regulere utleie av elsparkesykler på offentlig grunn.

− Regjeringen har gitt Stortinget lovteknisk bistand i saken. Vi er kjent med at Stortinget har som mål at kommunene, allerede før sommeren, får en eksplisitt hjemmel til å regulere utleie av elsparkesykler i kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Relatert