Ny vaksinestudie fra Israel fører til jubel hos FHI: – Et mirakel

I lys av de nyeste funnene tror Preben Aavitsland i FHI at det meste av epidemien i Norge kan være over allerede i juni eller juli.

Allerede ved årsskiftet startet det israelske helsedepartementet massevaksinering av landets innbyggere.

Av en befolkningen på 9,3 millioner har nå 62,6 prosent fått første dose, mens 58,6 er fullvaksinert.

Natt til torsdag publiserte israelske og amerikanske forskere en ny studie om effekten av den omfattende vaksinasjonen.

De har sett på blant annet hvordan vaksineprogrammet har påvirket smittespredning, covid-19-innleggelser og død i befolkningen, og funnene er slående.

– Dette er fantastiske nyheter, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

– Det er et vitenskapelig mirakel!

Studien er publisert i The Lancet. Den ble først omtalt av Dagens Medisin i Norge.

Se hvordan Aavitsland mener at funnene har betydning for Norge i videoen øverst.

LOVENDE: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener resultatene fra Israel er fantastisk gode.
LOVENDE: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet mener resultatene fra Israel er fantastisk gode. Foto: Tor Erik Schrøder

Har nærmest utryddet viruset

Den israelske studien er den første av sitt slag som ser på effekten vaksinasjonen har på et helt samfunn. Studien viser at vaksinen har svært god effekt på hindre smittespredning, sykdom og død.

Studien finner at vaksinene er:

  • 95,3 prosent effektiv mot den britiske virusvarianten (B117), sju dager eller lenger etter andre vaksinedose.
  • 91,5 prosent effektiv mot asymptomatisk covid-19-infeksjon.
  • 97 prosent effektiv mot symptomatisk covid-19-infeksjon
  • 97,2 prosent effektiv mot covid-19-relaterte sykehusinnleggelser
  • 96,7 prosent effektiv mot covid-19-relaterte dødsfall

Kilde: The Lancet / Dagens Medisin

– Det er et mirakel at vi fra bare januar 2020 til april 2021, altså bare 16 måneder etter at viruset ble oppdaget og pandemien begynte, rett og slett har funnet opp en vaksine med en helt ny teknologi og at denne vaksinen klarer å nærmest utrydde viruset fra et land, sier Aavitsland.

Vaksinene er også svært effektive mot den britiske virusvarianten, som har dominert den siste tiden flere steder i Norge.

GJENÅPNING: Israelerne har kunnet ta tilbake mye av hverdagen.
GJENÅPNING: Israelerne har kunnet ta tilbake mye av hverdagen. Foto: Menahem Kahana / AFP

Erstatter tiltakene

Aavitsland trekker spesielt frem at det er veldig bra at vaksinasjon ser ut til å beskytte over 90 prosent mot i det hele tatt å bli smittet, ikke bare mot å bli syk.

– Det betyr at de vaksinerte heller ikke blir smittet uten å vite om det, og dermed heller ikke sprer viruset videre. Dermed vil vaksinasjon bidra til å stoppe hele epidemien, slik vi ser i Israel. Det fører til at viruset forsvinner, sier han.

I Israel har økende grad av vaksinasjon også ført til at man stadig kan lette på flere tiltak.

– Vaksinasjonen erstatter alle de andre tiltakene man har og samfunnet kan vende tilbake. Det er hele formålet med vaksinasjonsprogrammet også her hjemme, sier Aavitsland.

Kan leve mer normalt fra juni

– Hvor sannsynlig er det at vi ser samme effekt i Norge og når?

– Israel ligger tre måneder foran oss. Vaksinasjonsprogrammet vil gi minst like god effekt i Norge. Jeg tror det meste av epidemien er over i juni eller juli, og at vi kan leve ganske normalt fra da, sier overlegen.

– Bare for å forsikre meg om at vi forstår deg rett, så betyr det at pandemien i Norge og i land med høy vaksinasjonsgrad kan være over allerede da?

Ja, i stor grad så vil den akutte fasen være over og vi kan vende tilbake til normalen. Vi skal være litt på vakt med nye varianter, men ellers blir dette nokså rolig, sier Aavitsland.

– Men kan vi stole på funnene fra Israel?

– Denne studien kommer fra helsedepartementet i Israel og fra Pfizer, produsenten av vaksinen. Det kan selvfølgelig være noen mindre feilkilder, slik det alltid er, men i det store og hele ser dette veldig bra ut, sier han.

Videre strategi

I Norge er det foreløpig ikke fastslått hvem som skal få vaksinen etter at vi er ferdig med de prioriterte gruppene og voksne over 45 år.

– Kan den israelske studien gi oss en pekepinn på hvordan vi bør prioritere vaksinene fremover?

– Nei, den gir oss ikke noen føringer for det. Vi holder på å vurdere om vi skal vaksinere i synkende alder fra 44 til 18 eller i stigende alder fra 18 til 44, eller en blanding, sier han.

Studien gir imidlertid tegn til at det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å vaksinere barn. Landet har tilnærmet eliminert korona ved å vaksinere den voksne befolkningen, og ikke barn og unge under 16 år.

– Vi må veie ubehaget med vaksinasjon, altså smerter på stikkstedet og i musklene, samt feber og uvelhetsfølelse, samt den bittelille risikoen for at det skal oppdages at vaksinasjon gir en svært sjelden og alvorlig bivirkning blant barn, mot nytten av å beskytte barn mot alvorlig koronasykdom. Det siste er svært sjeldent, sier han.

– Vi vil tenke oss veldig godt om før vi eventuelt inkluderer barna i vaksinasjonsprogrammet. Det har ikke noen hast, sier Aavitsland.

Relatert