Eldre nekter å flytte: – Politiet får arrestere oss

Senterparti-kommunen Åsnes vil legge ned et aldershjem på bygda og flytte de eldre til bygdesenteret Flisa. Men beboerne nekter å flytte.

– Vi godtar ikke dette. Skal de flytte oss må de tilkalle politiet og arrestere oss, sier Syver Dybendal (86).

Han har full støtte fra Andrea Busk (96) og de 12 beboerne, som føler seg lurt trill rundt av politikerne. For de lovet videre drift for et år siden.

Da TV 2 besøkte hjemmet gråt de gamle av fortvilelse fordi de har det så godt der de er.

Det er den den dårlige økonomien i kommunen, med lån på over en halv milliard kroner, som nå skaper strid og splid. Lørdag demonstrerer grendefolket og kjører traktorkortesje gjennom bygda.

Det er spesielt. For de protesterer mot at en Senterparti-kommune legger ned to grendeskoler, en barnehage og et aldershjem på bygda. Og i stedet bygger storskole og flytter gamle til bygdesenteret Flisa.

LANDSKJENT: Det vakte stor oppmerksomhet da de eldre gikk i protesttog rundt aldershjemmet, 1. mai i fjor. Foto: Privat
LANDSKJENT: Det vakte stor oppmerksomhet da de eldre gikk i protesttog rundt aldershjemmet, 1. mai i fjor. Foto: Privat

Aldershjemmet ble landskjent da de gamle i fjor arrangerte 1. mai-tog i protest mot planer om nedleggelse.

Det endte med at Senterparti-ordfører Kari Heggelund, og politikerne, lovet videre drift under hjemmebasert omsorg.

Men bare et år etter har Helse- og velferdsutvalget vedtatt nedleggelse. De mener bygget er for gammelt, og vil bruke ledige plasser i Flisa for å spare penger. Ordføreren støtter vedtaket.

FEIL: Ordføreren beklager at hun først ga en feil forklaring på hvorfor hjemmet må nedlegges. Foto: Olav Wold
FEIL: Ordføreren beklager at hun først ga en feil forklaring på hvorfor hjemmet må nedlegges. Foto: Olav Wold

Først forklarer hun det med at hjemmet er i så dårlig forfatning at det må brukes 2,7 årsverk på brannvakthold, istedet for å bruke penger på pleie.

Men TV 2s undersøkelser viser at pleiehjemmet ikke bruker penger på brannvakt. Dette legger vi fram for ordføreren, dagen etter intervjuet. Hun sier da at hun har mistforstått.

– Jeg har sagt feil. Jeg var med da vi oppdaget at vi trengte brannvakthold, men så er det gjort tiltak så man ikke trenger brannvakt. Jeg hadde ikke riktig informasjon på dette, og jeg beklager, sier ordføreren.

Etter det TV 2 forstår var det kun brannvakthold i en måned etter at driften ble overført til hjemmetjenesten i september i fjor.

Ordføreren står likevel fast på at hjemmet bør legges ned.

– Ja, jeg støtter både eldrerådet og kommunedirektørens innstilling. Det er ikke et egnet bygg for gamle lenger. Det er arbeidskrevede, og det må ha en viss type folk som kan bo der. Vi er har også fått rapporter om at smittevernet ikke er godt nok ved hjemmet, sier ordføreren.

Blant annet er det ikke bad på enkeltrommene, slik at de gamle må dele toaletter.

Beboerne føler seg ført bak lyset av politikerne.

– De har jukset og lurt oss. Politikerne står ikke ved det de sier, sier Andrea Busk (93)

83 år gamle Randi Krogsether bryter ut i gråt.

– Hvorfor skjer dette? Vi har det jo så bra her. Jeg skjønner ikke at de kan gjøre dette mot oss, sier hun.

– Å komme hit var nesten som å komme til himmelriket, sier Syver Dybendal.

Han fikk plass på bosenteret da konen døde for en tid siden.

Vi spør ordføreren om hun synes det er verdig at de gamle gråter, og mener seg utsatt for et grovt løftebrudd?

– Nei, jeg synes det er kjempetrist.

– Har du brutt løftet ditt?

– I forrige runde, da det var snakk om nedlegging, så prøvde vi å finne en løsning. Men vi ser at vi ikke får det til å fungere, sier ordføreren.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret på mandag. Og det er full strid foran behandlingen.

Arbeiderpartiet sa ja til nedleggelse i Helse og omsorgsutvalget. Men en representant fra Senterpartiet stemte mot, sammen med Fremskrittspartiets Per Roar Bredvold.

– Sønsterud er et kjempefint sted der folk får en verdig alderdom. Her får de livskvalitet og det slettes meg ikke dyrt å drive dette, sier han.

– Men kommunen har over en halv milliard i gjeld?

– Ja. Og da må vi ta vare på og bruke de bygningene vi har. Dette bofelleskapet kan brukes i mange år framover.

De gamle nekter uansett å flytte fra hjemmene sine, som de setter sånn pris på.

– Vi blir. Andrea og jeg blir, sier Randi Krogsether. Før Syver Dybendal gir en klinkende klar beskjed til politikerne:

– Om de prøver å flytte oss sier vi nei. Skal de greie å få oss bort herfra må de arrestere oss og ha med politi.

Relatert