frogner:

Undersøker hendelse få uker før drapet

Politiets hovedteori er at drapet på Frogner ble utløst av tvisten mellom siktede og avdøde Fevziye Kaya Sørebø, men et sentralt spørsmål er hvorfor det skjedde nå.

Fire måneder før Fevziye Kaya Sørebø (51) ble skutt og drept på Frogner sist onsdag ble den drapssiktede mannen i slutten av 30-årene dømt til å betale henne 12,7 millioner i erstatning.

Bakgrunnen var at han hadde tatt på seg jobben som innleid prosjektleder i forbindelse med utbedring og bygging av to eiendommer i Oslo som Sørebø eier.

UFERDIG: Sånn ser den eiendommen ut i dag.
UFERDIG: Sånn ser den eiendommen ut i dag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Imidlertid var det så store brudd på avtalen at Sørebø valgte å gå rettens vei for å få kompensasjon, noe hun altså vant frem med.

– Hovedteorien vår er at drapet har med den sivile tvisten å gjøre, sier politiadvokat Rita Parnas til TV 2.

Gikk til sak nylig

Etter planen skulle ankesaken opp for Borgarting lagmannsrett i februar neste år, så det var derfor ikke endelig avgjort at siktede skulle betale Sørebø 12,7 millioner kroner.

BASSENG MED UTSIKT: Ifølge tegningene fra arkitekten skulle huset ha basseng med utsikt, men så havarerte prosjektet etter at en ny prosjektleder kom inn.
BASSENG MED UTSIKT: Ifølge tegningene fra arkitekten skulle huset ha basseng med utsikt, men så havarerte prosjektet etter at en ny prosjektleder kom inn. Foto: Niels Torp Arkitekter

For politiet er det derfor sentralt å forsøke å finne svar på hvorfor drapet skjedde nå – mellom rettssakene.

Den 5. mars, syv uker før skuddene falt på Frogner, ble det avholdt en såkalt utleggsforretning. Det innebærer at Sørebø saksøkte siktede i den hensikt å sikre at hun ville få utbetalt erstatningskravet dersom hun skulle vinne frem i ankesaken.

FASJONABELT: Tomta ligger på en høyde med utsikt.
FASJONABELT: Tomta ligger på en høyde med utsikt. Foto: Niels Torp Arkitekter

I praksis gir det myndighetene mulighet til å tvangsselge siktedes verdier etter at rettskraftig avgjørelse fra lagmannsretten foreligger.

– Av interesse

Ifølge Marius Rød, som representerte avdøde som prosessfullmektig, ble det rutinemessig sendt en utleggsbegjæring i januar. Siktede hadde da noen uker på å svare for seg, før utlegget formelt ble tatt av namsmannen 5. mars.

– Jeg kan ikke gjøre så mye annet enn å bekrefte at det har vært en utleggsforretning, og den er av interesse når det gjelder motivet fordi dette skjer så kort tid forut for drapet, sier Parnas.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø ble skutt på Frogner sist onsdag. Bildet er tatt på SKUP-konferansen i Tønsberg i 2019, der hun var engasjert som tolk.
Foto: Berit Roald / NTB
DREPT: Fevziye Kaya Sørebø ble skutt på Frogner sist onsdag. Bildet er tatt på SKUP-konferansen i Tønsberg i 2019, der hun var engasjert som tolk. Foto: Berit Roald / NTB

Hun understreker imidlertid at utleggsforretninger ikke er uvanlige når en har erstatningskrav rettet mot seg.

– Dette er noe politiet må undersøke nærmere, og i den anledning er det naturlig å avhøre siktede for å høre hans versjon, sier politiadvokaten.

Fortsatt innlagt

Forsvarer Ole Petter Drevland ønsker ikke å kommentere opplysningene, men sier at klienten først må snakke med politiet.

Fortsatt er siktede innlagt på psykiatrisk sykehus. Det er derfor ukjent når et avhør eventuelt kan finne sted.

Politiet sier at de nå har et godt bilde av hendelsesforløpet i tiden forut for drapet ved halv ni-tiden onsdag morgen.

Nå har de også fått oversikt over innhentet datamateriale, noe som hjelper dem med å kartlegge eventuelle kommunikasjon og bevegelsene til siktede og avdøde.

Rita Parnas vil ikke kommentere om de mener at drapshandlingen er planlagt.

Relatert