To personer ble funnet døde etter en brann i et næringsbygg i Moelv 30 september 2020.
To personer ble funnet døde etter en brann i et næringsbygg i Moelv 30 september 2020. Foto: Fredrik Hagen

Obduksjonsrapport: Drapsoffer i Moelv-brann døde av massiv vold

Politiet konkluderer med at de to personene ble funnet døde etter storbrann var offer for drap og selvdrap.

Den endelige obduksjonsrapporten er klar, og politiet i Innlandet politidistrikt har fått forsterket sin teori om at offeret, Christian Berg fra Gjøvik, var død før brannen startet.

Videre viser obduksjonen at han var utsatt for omfattende vold og at dødsfallet vurderes å ha sammenheng med skadene han var påført.

Både Berg og den drapssiktede ble funnet døde etter en kraftig brann i et industribygg i Moelv 30. september 2020. Det er funnet spor etter brennbar væske og flere arnesteder i næringsbygget. Politiet mener siktede startet brannen for så å ta sitt eget liv.

Økonomisk konflikt

Politiet antar at motivet for drapshandlingen har sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to personene, og at det ikke var flere involverte.

– Politiet mener at saken er godt belyst gjennom en bred og grundig etterforskning, og mener fremdeles at det er tale om et drap og et selvdrap. Det er brukt store ressurser for å finne ut hva som har skjedd.

I løpet av etterforskningen har politiet blant annet gjennomført 110 avhør og gått gjennom 600 timer med video fra overvåkningskameraer.

Lensmannskontoret i Brumunddal har hatt bistand fra Kripos på både teknisk og taktisk nivå.

Ble drept på annen adresse

Politiet mener at drapet skjedde på en adresse i Gjøvik sentrum der siktede har tilknytning. Politiet har funnet blod fra den drepte, samt DNA fra både den siktede og den drepte på gjenstander på dette åstedet.

På åstedet ble det også funnet en gjenstand som politiet mener ble brukt under voldsutøvelsen.

Den drepte ble trolig fraktet fra Gjøvik til næringsbygget i siktedes bil. Krimtekniske funn, elektroniske spor, obduksjonsrapporten og resultatene av alle taktiske etterforskningsskritt støtter opp om denne teorien.

Saken vil nå bli oversendt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter til vurdering.

Relatert