KJEMPER MOT: Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad, her på partiets landsmøte som ble avholdt digital fra Hotell Bristol i Oslo sentrum lørdag.
KJEMPER MOT: Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad, her på partiets landsmøte som ble avholdt digital fra Hotell Bristol i Oslo sentrum lørdag. Foto: Terje Pedersen

TV 2-måling: Abortsaken splitter folket

Drøyt fire måneder før stortingsvalget er folket delt i to mellom dem som vil bevare dagens abortlov og de som vil utvide kvinners rett til selvbestemt abort utover 12. uke i svangerskapet.

Det viser Kantars ferske måling for TV 2.

Kristelig Folkeparti avsluttet lørdag kveld sitt digitale landsmøte, som har vært sterkt preget av abortdebatten den siste uken. Spørsmålet om kvinners rett til selvbestemt abort gir KrF fornyet oppmerksomhet.

– Når SV og Arbeiderpartiet går så langt, og ønsker fri abort til levedyktighet, så tror jeg det er en sak som mobiliserer mange verdibevisste velgere, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Rødgrønn abortkamp

Denne helgen er det gått en uke siden SVs landsmøte vedtok at partiet går til valg på selvbestemt abort til svangerskapets uke 22, altså over halvveis i en kvinnes normale graviditet.

Fra før av har også landsmøtene i Rødt, Miljpartiet De Grønne, Venstre og Arbeiderpartiet gått inn for utvidet rett til selvbestemt abort.

TV 2s måling viser at så godt som halvparten av de som oppgir sin mening, 49,7 prosent, sier de ønsker å bevare dagens abortlov, som gir kvinner i Norge rett til selvbestemt abort frem til uke 12 i svangerskapet.

– Det viser et bredt engasjement mot de radikale endringene som både Arbeiderpartiet og SV har foreslått. Jeg merker en tydelig tilbakemelding på at her er det mobilisering mot de forslagene, og det er langt utenfor KrF sine rekker, sier Ropstad.

Lysbakken: – Tiden er moden

Men også de som ønsker en utvidet rett til selvbestemt abort har stor støtte:

Hele 46,5 prosent ønsker å utvide retten til selvbestemt abort. Flest, drøyt 33 prosent, vil utvide denne retten til 18. uke i svangerskapet, mens omlag 13 prosent vil utvide den frem til fosteret blir levedyktig ved 22 uker.

LOVER ABORTKAMP: SVs leder Audun Lysbakken, her under partiets landsmøte på Hamar forrige helg.
LOVER ABORTKAMP: SVs leder Audun Lysbakken, her under partiets landsmøte på Hamar forrige helg. Foto: Terje Pedersen

– Ønsket om en utvidelse er stort. Det vi skal gjøre nå er å danne en allianse med alle de andre partiene som ønsker det, og det er der det kommer til å stå nå, skal vi ha en utvidelse eller ikke. Jeg tror tiden er moden for det, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Støre advarer mot KrF

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier dette om resultatene fra målingen:

– Jeg tror ikke Norge er så veldig delt på det spørsmålet for vi har hatt en abortlov i Norge som har gitt oss stabilitet og enighet om hvordan dette skal virke. Kvinnen skal ha selvbestemmelse og det skal være trygt. Aborttallene går ned. Vi har et Kristelig Folkeparti som vil stramme inn abortloven og frata kvinnen selvbestemmelsesretten. Det må ikke få flertall, sier Støre.

Relatert