FERIE: Mange nordmenn sitter på gjerdet og venter på en avgjørelse om det vil bli mulig å reise utenlands i sommer. Foto: Julie Moon Fjell / TV 2
FERIE: Mange nordmenn sitter på gjerdet og venter på en avgjørelse om det vil bli mulig å reise utenlands i sommer. Foto: Julie Moon Fjell / TV 2

Er det sannsynlig med utenlandsferie? Slik svarer helsetoppene om sommeren

Med synkende smittetrykk og en stadig høyere andel vaksinerte, mener EU at vi bør åpne grensene allerede tidlig juni. Men vil reising være et gode forbeholdt vaksinerte?

14 måneder er gått siden pandemien ble et faktum i Norge. Etter lange perioder med strenge tiltak og reiserestriksjoner, drømmer nordmenn nå om sommerferie utenlands.

Selv om Utenriksdepartementet fortsatt fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, gjelder rådet foreløpig fram til 15. mai.

Mens noen håpefullt har bestilt billetter, sitter andre på gjerdet og venter på en avklaring på om det i det hele tatt vil bli mulig.

For hvor sannsynlig er det egentlig med utenlandsferie i sommer? Og dersom det blir mulig, vil det være en gode forbeholdt de vaksinerte?

ØNSKER TURISTER: Mange land håper på åpne grenser i sommer slik at turistnæringen igjen kan blomstre. Her fra den greske øya Elafinissos. Foto: Aris Messinis / AFP
ØNSKER TURISTER: Mange land håper på åpne grenser i sommer slik at turistnæringen igjen kan blomstre. Her fra den greske øya Elafinissos. Foto: Aris Messinis / AFP

Vil åpne for turisme

Mandag anbefalte EU å åpne grensene mellom medlemslandene med lav smitte og for personer som er fullvaksinert allerede tidlig i juni.

NHO reiseliv sa til TV 2 at de forventer at norske myndigheter legger seg på samme linje umiddelbart.

Foreløpig er det ingen jubel fra regjeringen. Helseministeren svarer at det er vesentlig å få et europeisk koronasertifikat på plass i første omgang.

– Dette er jo det arbeidet vi nå jobber med, og vi er veldig opptatt av at regler knyttet til innreise må være forholdsmessige. Så hvis man har gjennomgått vaksine, og kan dokumentere det, så er det jo betydelig lavere risiko for at en kan bidra til smitte, sier helseminister Bent Høie (H).

– At EU vil åpne grensene allerede i juni, betyr ikke det at nordmenn kan forberede seg på utenlandsferie?

– Det kan jeg ikke si nå. Vi har ikke et ønske om å ha strengere regler enn nødvendig, men nøkkelen er å ha et dokument som viser vaksinasjon, som vi kan stole på og som ikke er lett å forfalske. Det har vi ikke ennå, svarer Høie.

Planlagt fremdrift for vaksinesertifikatet

  • 4. mai 2021: Første versjon av Koronasertifikat skal være ferdig
  • 12. mai 2021: Verifiserbar versjon av koronasertifikatet, som inneholder e-signatur og QR-kode
  • 1. juni 2021: Da skal sertifikatet kunne vise tidligere positiv test
  • 22. juni 2021: Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav i Digital green pass.

Kilde: Et brev fra FHI oversendt Helse- og omsorgsdepartementet datert 30. mars, som TV 2 har fått innsyn i.

Skal kunne reise fritt

Regjeringen har gitt noen forsiktige lettelser til fullvaksinerte, samtidig som de har flagget at de jobber med å utarbeide ytterligere råd til denne gruppen.

Samtidig jobbet FHI på spreng med å ferdigstille et utkast til vaksinesertifikat, som etter planen skal være ferdig 4. mai.

KORONAPASS: Nakstad forteller at arbeidet med et koronasertifikat pågår for fullt, men at mye fortsatt er usikkert. Foto: Truls Aagedal / TV 2
KORONAPASS: Nakstad forteller at arbeidet med et koronasertifikat pågår for fullt, men at mye fortsatt er usikkert. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Allerede 22. juni, i god tid før fellesferien, skal det norske koronasertifikatet være i tråd med EUs krav til vaksinepass. Hovedformålet med passet er at det skal kunne å åpne for reise mellom landene som benytter ordningen.

– Det er dette EU jobber mot. Man ønsker at fullvaksinerte personer som ikke utgjør noen smitterisiko skal kunne reise mest mulig fritt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Vil ikke lenger fraråde reise

– Når vil nordmenn få en avklaring på om det blir mulig å dra på utenlandsferie i sommer?

– Anbefalinger og regler knyttet til utenlandsreiser og karanteneregler ved innreise besluttes av regjeringen. Det skjer mye arbeid nå knyttet til koronasertifikat i Norge og vaksinepass i Europa som vil bli avgjørende for disse beslutningene, sier Nakstad.

– Er det sannsynlig at anbefalingen om å unngå alle unødvendige reiser blir opphevet før fellesferien?

– Når stadig flere i Europa blir vaksinert, og reiser i større grad kan skje uten smitterisiko, vil jeg tro denne anbefalingen vil endres i mange land. Nøyaktig når det skjer og hvordan endringene blir er en politisk beslutning, sier han.

Høie vil ikke svare konkret på når nordmenn får avklaring på disse spørsmålene.

– Vi jobber godt med dette og vi kommer til å si noe mer om dette arbeidet senere i uken, sier han.

FELLES: – EU kommer med anbefalinger og en felles løsning på koronapass. Så er det opp til hvert enkelt land å bestemme hvilke regler som som skal gjelde, sier Høie. Foto: Thomas Evensen / TV 2
FELLES: – EU kommer med anbefalinger og en felles løsning på koronapass. Så er det opp til hvert enkelt land å bestemme hvilke regler som som skal gjelde, sier Høie. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Trolig med fargekoder

Fra 15. juli i fjor kunne nordmenn reise til land i Europa med tilfredsstillende smittenivå, uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Fra våren og utover sommeren i fjor, gikk stadig flere land fra rødt til gult og grønt på verdenskartet forbeholdt at de hadde lav nok smitte.

Med dagens ordning operer EU med at maksimalt 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, åpner for reise.

Nå vurderer EU å heve nivået til 100 smittede per 100.000 innbygger, noe som vil åpne for reising mellom land enda raskere.

Ordningen med fargekoder brukes fortsatt av regjeringen, men fordi alle land har vært røde det siste halve året har det ikke vært noe poeng å skille på dem.

– Jeg tror vaksinasjonsstatus vil ha størst betydning for hvor man kan reise, men det betyr også noe hvor sannsynlig det er at du kan bringe med deg nye muterte virusvarianter hjem, sier Nakstad.

Kan få betydning for feriereiser

I begynnelsen av sommeren i fjor åpnet Norge og Danmark opp for en reiseboble mellom landene allerede fra 15. juni.

Nakstad forteller at de foreløpig ikke har vurdert muligheten for en lignende løsning i år.

– Det er kanskje mer nærliggende å liste opp land man fraråder reiser til på grunn av stort press fra pandemien på lokal helsetjeneste, men det kan selvsagt være at smittenivået enkelte steder blir så lavt at det får betydning for feriereiser, sier den assisterende helsedirektøren.

Forbeholdt den vaksinerte?

Men for alle som må vente til sensommeren for at første dose skal settes: hvordan kan vi forholde oss til ferien?

– Vil det i praksis være mulig å reise dersom du ikke er vaksinert?

– Det kommer an på hvilke regler EU kommer fram til med vaksinepass, mener Nakstad.

I Norge skal vaksinesertifikatet også kunne vise om du har testet negativt eller tidligere være smittet.

En rekke land, blant annet Portugal, har sagt dette vil være tilstrekkelig for å kunne tillate innreise.

I EU-kommisjonen sin uttalelse mandag var de også klare på at de ønsker å åpne opp for at uvaksinerte personer som kommer fra land med lav smitte, skal kunne reise mellom medlemslandene.

Nakstad mener at det er et spørsmål om hvilken smitterisiko du har ved å ha gjennomgått sykdom, vaksinasjon eller nylig avlagt negativ test.

– Gjennomgått sykdom og vaksinasjon gir større grad av sikkerhet enn en nylig negativ test som i bunn og grunn bare er et øyeblikksbilde. Det kan være at det blir forskjell på dette i noen land med hensyn til regulering innenlands og utenlands, sier han.

Relatert