Sjødin: – Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen

STAVANGER / OSLO (TV 2): – Avgjørelsen blir anket til Høyesterett, sier Arvid Sjødin.

Torsdag bestemte Borgarting lagmannsrett at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) blir sittende i fengsel i påvente av hva som skjer med den gjenåpnede straffesaken.

41-åringen begjærte seg prøveløslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar.

– Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen. I stedet for at han blir løslatt, blir han sittende enda lengre i fengsel, sier forsvarer Arvid Sjødin til TV 2.

Slik mottok hans klient avgjørelsen:

– Han var på telefonen da jeg åpnet avgjørelsen, og leste gjennom den, så langt vi kunne gjøre. Han tok det helt med ro, og var glad for at det var dissens. Men han tar ingen ting for gitt, og det forstår jeg, ut fra erfaringene han har, forteller Sjødin.

Ifølge Sjødin har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Han varsler at de vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Mindretall ville løslate

Av vesentlig betydning for løslatelsesspørsmålet er, etter lagmannsrettens flertalls syn, hensynet til samfunnsvernet. Viggo Kristiansen er idømt forvaring. De viser også til de rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger av Kristiansen etter pågripelsen i 2000, der han ble stemplet som farlig.

Mindretallet mener Kristiansen må løslates i påvente av endelig avgjørelse av skyldspørsmålet i den gjenopptatte straffesaken.

Dommeren uttaler:

«Etter mindretallets vurdering gir ikke sakkyndigvurderingen tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at det foreligger en slik reell og kvalifisert fare for nye alvorlige straffbare handlinger at fullbyrdelsen av straffen ikke kan utsettes».

Drapsdømt

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling. (TV 2/NTB)

Baneheia-saken:

* Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.

* Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

* Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.

* Kristiansen har hevdet at han er uskyldig. Han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar.

* Siden dommen har flere trukket fram svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde, blitt forklart som utelukkelsesbevis.

* Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

* Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

* Både Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

* Etter at Kristiansen fikk straffesaken gjenåpnet, begjærte han seg løslatt for første gang. Borgarting lagmannsrett ga ham ikke medhold 29. april 2021. Kristiansen anker avgjørelsen.

(NTB)

Relatert