lagmannsretten har konkludert:

Dømmes til forvaring etter drapet på Sigbjørn Sveli (44)

GULATING LAGMANNSRETT (TV 2): Som i tingretten dømmes Jonas Tønnes-Sævik (24) og Kevin Gramstad-Olsen (24) til henholdsvis 20 og 15 års forvaring, etter det særdeles grove drapet på en strand i Rogaland. Dommen ankes til Høyesterett.

I april behandlet Gulating lagmannsrett i Stavanger ankesaken etter drapet på Sigbjørn Sveli i desember 2019.

Nå er dommen klar.

På samme måte som i Jæren tingrett rett før nyttår, lander lagmannsretten på at de to skal dømmes til strenge forvaringsstraffer.

Sævik, som har blitt utpekt som hovedmann og pådriver, dømmes til forvaring i 20 år med en minstetid på 13 år. Gramstad-Olsen dømmes til forvaring i 15 år med en minstetid på 10 år.

FORVARING: Jonas-Tønnes Sævik (24) og hans kamerat, Kevin Gramstad-Olsen, dømmes til forvaring. Bildet ble tatt med samtykke under et fengslingsmøte etter drapet.
FORVARING: Jonas-Tønnes Sævik (24) og hans kamerat, Kevin Gramstad-Olsen, dømmes til forvaring. Bildet ble tatt med samtykke under et fengslingsmøte etter drapet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

«Ekstraordinær grov karakter»

I den 19 sider lange dommen skriver lagmannsretten blant annet:

«Den langvarige frihetsberøvelsen og voldsomme mishandlingen, og til sist det særdeles brutale drapet på Sigbjørn Sveli, utgjør en forbrytelse av ekstraordinær grov karakter.»

I tillegg dømmes de to til å betale 300.000 kroner i erstatning til begge Svelis foreldre, samt 79.460 kroner til ekteparet for utgifter.

De etterlattes bistandsadvokat, Kjersti Jæger, skriver i en SMS til TV 2 at de er «veldig tilfreds med at lagmannsretten kom til samme konklusjon som tingretten».

TILFREDS: Bistandsadvokat Kjersti Jæger i Stavangeradvokatene.
TILFREDS: Bistandsadvokat Kjersti Jæger i Stavangeradvokatene. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Anker til Høyesterett

Duoens forsvarere har vært opptatt av hvilke straffebud som skal gjelde for sine klienter.

De har erkjent de faktiske forholdene, men har begge nektet straffskyld for tiltaleposten som omhandler drap på grunn av spørsmål om tilregnelighet.

Rettsoppnevnte sakkyndige har imidlertid konkludert med at de to var tilregnelige på gjerningstidspunktet, noe som legges til grunn når lagmannsretten sier seg enig med tingretten i at de skal dømmes til forvaring.

Gramstad-Olsens forsvarer, Inam Ghous Ali, opplyser at hans klient har bestemt seg for å anke saken videre til Høyesterett.

– Min klient er skuffet over at lagmannsretten velger å vektlegge den ene rettsoppnevnte sakkyndige sin konklusjon vedrørende tilregnelighet og som er i strid med de to andre oppnevnte sakkyndige sin konklusjon hva gjelder min klients evne- og funksjonsnivå, sier han til TV 2.

Klienten er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming, og Ali mener han heller burde ha blitt dømt til behandling.

– Etter lovendring 01.10.20 skulle det ha medført at han ble funnet utilregnelig og idømt straffereaksjonen tvungen omsorg, sier han.

Sævik mener medisinene han gikk på gjorde at han kan ha vært i en psykose da drapet skjedde. Hans forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall, har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag.

Fornøyd aktor

Aktor i saken, statsadvokat Arvid Malde, har omtalt drapet som ett av de groveste som har skjedd i Norge.

Mandag er han tilfreds med at lagmannsretten har landet på dette resultatet.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen og mener den er riktig ut fra det bevisbildet som ble presentert for lagmannsretten, sier han, og fortsetter:

AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde.
AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– En konstaterer også at lagmannsretten betegner forbrytelsen som «en forbrytelse av ekstraordinær grov karakter», noe som samsvarer med påtalemyndighetens inntrykk av grovheten i saken.

Statsadvokaten medgir at saken har gjort inntrykk på ham.

– En skal ha en profesjonell tilnærming til denne typen saker, men det er klart at detaljene i saken og det fatale resultatet, det gjør inntrykk, sier han.

– Hvorfor er ikke straffene enda strengere?

– Det er gitt en delvis tilståelse av de faktiske forhold og da er det etter loven adgang til å gi rabatt.

ANKEBEHANDLING: Tidligere i måneden ble ankesaken behandlet i Stavanger.
ANKEBEHANDLING: Tidligere i måneden ble ankesaken behandlet i Stavanger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Dette skjedde

Det hersker ingen uenighet rundt selve hendelsesforløpet.

Om kvelden den 8. desember i 2019 traff de domfelte tilfeldigvis på 44-åringen i nærheten av Varhaug togstasjon på Jæren.

De ble først enige om at Sveli skulle kjøre dem snaue syv kilometer sørover i distriktet – til Vigrestad. Da de kom frem ble offeret utsatt for grov vold og de unge mennene tok over bilen hans.

FUNNET: Offeret ble funnet død i sanddynene på Regestranden i Sola kommune.
FUNNET: Offeret ble funnet død i sanddynene på Regestranden i Sola kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Gjentatte ganger i løpet av natten ble Sveli utsatt for særdeles grov vold og han ble holdt fanget i bagasjerommet på sin egen bil i flere timer.

Tidlig om morgenen døde han av brannskadene han ble påført etter at de domfelte tente på ham, ute på Regestranden i Sola.

Med mandagens dom er selve skyldspørsmålet avgjort av domstolen.

De domfelte har imidlertid anledning til anke videre til Høyesterett, men da kun rundt spørsmål som handler om saksbehandling, lovanvendelse eller straffutmåling.

Relatert