PERSONLIGHETSTEST: Assessios personlighetstest stiller flere spørsmål som skal teste integriteten til jobbsøkeren. Foto: Skjermdump/Ingvild Gjerdsø/TV 2
PERSONLIGHETSTEST: Assessios personlighetstest stiller flere spørsmål som skal teste integriteten til jobbsøkeren. Foto: Skjermdump/Ingvild Gjerdsø/TV 2

Jobbsøker sjokkert av personlighetstest: – Jeg følte jeg måtte lyve

«Nina» så seg nødt til å lyve på personlighetstesten hun måtte igjennom da hun søkte på jobb som låseansvarlig på Kiwi. Arbeidsrettsadvokat sier at flere av spørsmålene i testen beveger seg på grensen for hva som er lov.

«Nina» har ulcerøs kolitt, og ønsker å være anonym i frykt for at arbeidsgivere ikke vil ansette henne om de får vite om sykdommen hennes.

I mars søkte hun på en jobb som låseansvarlig på Kiwi. Kjeden svarte at hun måtte ta en personlighetstest.

– Jeg leste litt om den, og det stod at den skulle teste integriteten min.

Den såkalte Mint-testen inneholder 60 påstander som jobbsøkeren må si seg enig eller uenig i, og er utarbeidet av selskapet Assessio.

«Jeg opplever ofte at det meste er meningsløst. Jeg er bestandig trøtt. Jeg har ofte vondt i magen», lyder noen av påstandene i testen.

– Jeg reagerte spesielt på påstanden om jeg har vondt i magen, for det har jeg ofte. Jeg forventet ikke at et slikt spørsmål skulle være med i testen, jeg følte meg diskriminert.

Nina valgte å lyve, og svarte at påstanden «ikke stemmer særlig godt».

– Jeg følte at jeg måtte lyve for å ha sjans på jobben, sier hun.

Personlighetstest

Ifølge Assessio skal testen «måle sannsynligheten for at en person vil utvise kontraproduktiv arbeidsadferd – enhver bevisst handling eller adferd som aktivt går imot en organisasjons interesser.»

«Nina» mener sykdommen hennes ikke har noe å si for jobben hun kan gjøre som låseansvarlig. Hun fortviler over at personlighetstesten likevel spør om jobbsøkeren har mageproblemer.

– Det er kjipt og skuffende. Slike opplevelser minner meg på at jeg har noe som gjør meg annerledes.

Advokat og arbeidsrettsekspert Rolf Odner sier personlighetstesten beveger seg i grenseland for hva som er lovlig.

Helseopplysninger

Arbeidsmiljølovens § 9-3 slår fast at en arbeidsgiver har begrenset adgang til å samle helseopplysninger ved ansettelser.

Det er fordi at slike helseopplysninger kan føre til at jobbsøkere blir luket ut i ansettelsesprosessen.

– Det er ikke noe ubetinget forbud mot å spørre om helseopplysninger, men det er et nødvendighetskrav som innebærer at spørsmålene er relevant for stillingen, sier Odner til TV 2.

Videre forklarer han at man må vurdere om arbeidsgiverens behov for disse opplysningene veier tyngre enn arbeidstakerens personvern.

– Personlighetstester dreier seg generelt sett om personen og personlige forhold. Det de spør om nærmer seg imidlertid helseopplysninger, og da særlig spørsmålet om magesmerter. Jeg tenker at dette befinner seg i en gråsone.

– Skeptisk

Odner understreker at påstandene i seg selv ikke vil gi konkrete svar på om jobbsøkeren har funksjonsnedsettelser.

Han sier også at det i en sak om diskriminering vil ha betydning om arbeidsgiveren har blitt gjort kjent med de konkrete opplysningene i testen eller ikke.

KRITISK: Rolf Odner sier at han personlighetstesten som Norgesgruppens butikker bruker er i grenseland.
KRITISK: Rolf Odner sier at han personlighetstesten som Norgesgruppens butikker bruker er i grenseland. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Selv har han aldri måttet håndtere saker hvor lignende personlighetstester har vært et tema, men sier imidlertid at han selv har gjennomført en slik test da han søkte jobb som advokat.

– Men jeg kan ikke huske å ha fått spørsmål som dette, da ville jeg ha reagert. Dette er jo inngripende spørsmål, som også toucher opp mot personopplysningsloven.

– Jeg stiller meg skeptisk til å bruke slike spørsmål i en personlighetstest, fordi jeg kan ikke se at det har noen relevans for jobben, sier Odner.

Informasjonen gis ikke til arbeidsgiver

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier at testen ikke bare brukes av Kiwi, men også av Bakehuset, Deli de Luca, ASKO og ved noen tilfeller Kjøpmannshuset.

Meny, NorgesGruppen Data og NorgesGruppen ASA har også tidligere brukt testen.

Søyland understreker at arbeidsgiver aldri får vite hva jobbsøkeren har svart på enkeltspørsmål.

TEST: Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
TEST: Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Relevante beslutningstagere hos oss får kun tilgang til en overordnet tallscore.

Ifølge Søyland brukes testen til stillinger hvor arbeidsgiveren forventer veldig mange søknader. Eksempler kan være butikkmedarbeider, lagermedarbeider, produksjonsmedarbeider og kundeservice.

– Testen fungerer som et hjelpemiddel for våre ledere, for å håndtere store søkermengder. På stillinger i butikk kan det være 1000 søkere til en deltidsstilling. Her vil det ikke være verken praktisk gjennomførbart eller forsvarlig å vurdere alle kandidatene hver for seg basert på søknad og CV alene, sier hun.

Søyland mener testen gir et rettferdig vurderingsgrunnlag for alle søkerne, da den ikke fanger opp søkerens navn eller hvor godt søknaden er formulert, men heller hvilke personlige egenskaper søkeren har og hvor relevante de egenskapene er for jobbstillingen.

Kommunikasjonssjefen sier at det ikke var intensjonen å fornærme Nina med testen.

– Det er selvsagt synd at noen kandidater opplever spørsmålene som støtende. Det er ikke på noen måte hensikten. Derfor er vi glad for at Assessio nå lanserer en alternativ test som vil erstatte Mint-testen.

– Svært problematisk

PROBLEMATISK: Mads Johansson mener at påstanden i testen er problematisk. Foto: LMF
PROBLEMATISK: Mads Johansson mener at påstanden i testen er problematisk. Foto: LMF

Generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Mads Johansson, synes også at påstanden om mageproblemer ikke bør være en del av testen.

– Selv om Kiwi ikke får innsyn i svarene på det aktuelle spørsmålet, antar jeg at man vil få en lavere totalscore om man svarer at man ofte har vondt i magen, og det mener jeg er svært problematisk.

– Spørsmålet kan i tillegg sende et uheldig signal om at personer med vondt i magen ikke er ønsket hos Kiwi. Slike spørsmål bør ikke brukes i slike tester helt uavhengig av om de enkelte svarene deles med Kiwi eller ikke, sier han.

– Enkeltsvar har lite å si

Daglig leder i Assessio, Pernille Husebye, sier at Mint-testen er godkjent av Veritas, og at den er i tråd med EFPAs (paraplyorganisasjon for europeiske psykologforeninger) standarder for testevaluering.

– Hvordan personer svarer på enkelte påstander i testen har svært begrenset betydning for det endelige resultatet, men vi ser det som svært alvorlig at noen kan oppleve spørsmålene på denne måten, sier Husebye.

– Om man svarer at man ofte har vondt i magen, hvordan vil det påvirke testresultatet?

– Dette påvirker resultatet i svært liten grad. Hverken Assessio eller våre kunder har mulighet til å se hva kandidater svarer på enkeltspørsmål og denne informasjonen er heller ikke relevant for ansettelsesbeslutninger. Påstanden som nevnes er en av mange påstander som måler brede personlighetsdimensjoner og det er kun disse overordnede resultatene som er tilgjengelige og nyttige for testadministrator.

Hun forteller også at Assessio nå jobber med å lansere en ny test, «med en forbedret kandidatopplevelse».

Drøye fire uker etter at hun søkte har «Nina» fortsatt ikke fått svar på om hun får jobben som låseansvarlig på Kiwi.

Relatert