Nemndene innvilget nesten alle aborter etter uke 12 i fjor

Å fjerne de omstridte nemndene vil neppe ha noen betydning for antallet senaborter, mener Mette Løkeland-Stai, som er fagansvarlig for Abortregisteret ved FHI.

Abortnemndene sier svært sjelden nei til kvinner som søker om å avbryte svangerskapet etter uke 12 - såkalt senabort.

Det viser statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Abortnemndene ved sykehus rundt om i landet behandlet 508 søknader om svangerskapsutbrudd i 2020.

Søknadene blir først behandlet i en primær nemnd, og hvis kvinnen får avslag, går saken automatisk til en klagenemnda.

To kvinner fikk avslag på abort før uke 18 i fjor, og fem fikk avslag på abort mellom 18 og 22 uker, ifølge FHI.

To av tre senaborter skjer før uke 18.

Ultralyd avdekker avvik

Aborter etter uke 18 skjer i nitti prosent av tilfellene som følge av at en rutinemessig ultralyd i uke 17 har avdekket avvik.

– Det kan være misdannelser og alvorlige tilstander som manglende hjerne og kromosomfeil, opplyser fagansvarlig Løkeland-Stai.

I noen tilfeller kan det være sykdom hos mor, som kreft, der behandlingen vil skade fosteret. I slike tilfeller skal kvinnens liv alltid gå foran.

– Vil det gjøre noen forskjell i antallet senaborter om man fjerner nemdene?

– Det er det ingen grunn til å tro. Det er ingen statistikk fra noe land som tyder på at kvinner tar abort senere hvis de har mulighet til det, sier Løkeland-Stai.

I Norge tok 95,4 prosent av kvinnene som avbrøt svangerskapet abort før uke 12. En andel på 84 prosent tok abort før uke ni, mens mellom fire og fem prosent tok senabort.

- Andelen som tar abort etter uke 12 er stabil. Vi ser akkurat den samme fordelingen i Sverige og Storbritannia, sier hun.

Nemndene har i dag en støttefunksjon for kvinner som står foran et valg om å ta abort eller ikke, mener hun.

– De sier nei i svært liten grad, og innvilger i praksis nesten alt. Før uke 18 så sier også loven at kvinnens syn skal veie tyngst.

Historisk lave tall

Statistikken for i 2020 viser at det aldri har vært så lave aborttall som nå. Det er en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.

Antallet var 9,2 per 1000 kvinner i fjor, mens det på slutten av syttitallet lå på nærmere 15 per 1000 kvinner.

– Det er et historisk lavt tall, og en dramatisk endring som har skjedd særlig de ti siste årene, sier Løkeland-Stai.

Aldri før har en så høy andel avbrutt svangerskapet så tidig som i fjor. Åtte av ti aborter ble utført før 9. uke og ni av ti aborter ble utført medikamentelt.

– Etter at vi fikk medikamentell abort ser vi at aborter blir gjort stadig tidligere. Så hvis kvinner får sjansen så tar de abort så tidlig som mulig, sier overlegen.

Ifølge FHI har covid-19 medvirket til nedgangen, fordi folk har truffet hverandre mindre på grunn av smittesituasjonen.